ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงานฝึกอบรม สถานะ
1 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ปกติ 28 มีนาคม 2566 5 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
2 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง- 30 ปกติ 18 เมษายน 2566 26 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม