ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รายละเอียด
1 การสร้างโรงเรือนเอนกประสงค์ 30 คลิก
2 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 คลิก
3 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 คลิก
4 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 คลิก
5 ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 คลิก
6 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 คลิก
7 บาริสต้ามืออาชีพ 30 คลิก
8 เทคนิคการซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1 30 คลิก
9 การซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 30 คลิก
10 การสร้างงานศิลปะดิจิทัล NFTs Crypto Art 30 คลิก
11 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 คลิก
12 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 คลิก
13 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 คลิก
14 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things ในชีวิตประจำวัน (สำหรับบ้านอัจฉริยะ) 30 คลิก
15 เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 30 คลิก
16 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 คลิก
17 การทำประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 30 คลิก
18 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 คลิก
19 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 คลิก
20 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 คลิก
21 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 คลิก
22 การประกอบขนมอบ 30 คลิก
23 ช่างแต่งผมสตรี 30 คลิก
24 การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทูอินวัน 30 คลิก
25 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 คลิก
26 การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 คลิก