ชื่อที่ปรากฏเป็นข้อมูลช่างจากเวอร์ชันเก่าที่ยังไม่เข้าใช้งานแอปหรือยังไม่ได้อัพเดทรูปตนเอง
ส่วนช่างที่ดำเนินการแล้ว จะไม่มีชื่ออยู่ในรายการข้างล่างนี้
ปรับปรุงฐานข้อมูลเมื่อ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07:53:14
<>
จำนวนช่างที่พร้อมบริการ
(มีรูป ระบุพิกัดที่อยู่ วันเวลาที่บริการ
และเข้าแอปมาแล้ว)
<>

จำนวนข้อมูล รายการ : จำนวนหน้า หน้า :
หน้าที่ :