>>
จังหวัด ช่างไฟ ช่างแอร์ ช่างประปา/สุขภัณฑ์ รวม
รวม3,4791,469 140 5,088
1.กระบี่
35
9
0
44
2.กรุงเทพมหานคร
50
51
8
109
3.กาญจนบุรี
42
48
0
90
4.กาฬสินธุ์
36
23
0
59
5.กำแพงเพชร
40
16
1
57
6.ขอนแก่น
59
22
2
83
7.จันทบุรี
49
3
0
52
8.ฉะเชิงเทรา
44
10
1
55
9.ชลบุรี
39
61
2
102
10.ชัยนาท
13
16
0
29
11.ชัยภูมิ
57
16
1
74
12.ชุมพร
53
16
0
69
13.ตรัง
42
5
5
52
14.ตราด
43
20
0
63
15.ตาก
19
6
0
25
16.นครนายก
40
14
0
54
17.นครปฐม
34
44
8
86
18.นครพนม
85
11
0
96
19.นครราชสีมา
31
23
2
56
20.นครศรีธรรมราช
76
10
1
87
21.นครสวรรค์
46
30
2
78
22.นนทบุรี
33
17
1
51
23.นราธิวาส
23
13
23
59
24.น่าน
67
29
1
97
25.บึงกาฬ
40
12
0
52
26.บุรีรัมย์
30
27
0
57
27.ปทุมธานี
27
24
2
53
28.ประจวบคีรีขันธ์
48
6
1
55
29.ปราจีนบุรี
37
41
6
84
30.ปัตตานี
37
22
1
60
31.พระนครศรีอยุธยา
49
27
0
76
32.พะเยา
31
9
0
40
33.พังงา
28
19
2
49
34.พัทลุง
40
27
0
67
35.พิจิตร
55
2
0
57
36.พิษณุโลก
57
60
1
118
37.ภูเก็ต
44
37
3
84
38.มหาสารคาม
44
15
0
59
39.มุกดาหาร
28
24
11
63
40.ยะลา
61
4
0
65
41.ยโสธร
10
7
0
17
42.ระนอง
60
13
0
73
43.ระยอง
55
18
2
75
44.ราชบุรี
46
23
0
69
45.ร้อยเอ็ด
43
20
1
64
46.ลพบุรี
27
16
0
43
47.ลำปาง
28
18
11
57
48.ลำพูน
81
28
6
115
49.ศรีสะเกษ
87
29
0
116
50.สกลนคร
48
11
0
59
51.สงขลา
61
28
0
89
52.สตูล
35
26
1
62
53.สมุทรปราการ
39
32
0
71
54.สมุทรสงคราม
43
15
2
60
55.สมุทรสาคร
42
12
0
54
56.สระบุรี
39
24
3
66
57.สระแก้ว
26
11
0
37
58.สิงห์บุรี
18
5
0
23
59.สุพรรณบุรี
41
18
3
62
60.สุราษฎร์ธานี
59
23
3
85
61.สุรินทร์
19
3
0
22
62.สุโขทัย
135
28
2
165
63.หนองคาย
41
10
1
52
64.หนองบัวลำภู
45
2
1
48
65.อำนาจเจริญ
36
20
12
68
66.อุดรธานี
26
16
3
45
67.อุตรดิตถ์
63
10
0
73
68.อุทัยธานี
40
2
1
43
69.อุบลราชธานี
76
33
0
109
70.อ่างทอง
37
1
0
38
71.เชียงราย
38
7
1
46
72.เชียงใหม่
57
43
0
100
73.เพชรบุรี
39
2
0
41
74.เพชรบูรณ์
83
11
1
95
75.เลย
48
14
0
62
76.แพร่
53
13
1
67
77.แม่ฮ่องสอน
43
8
0
51