ปิดระบบชั่วคราว เปิดให้บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562
คู่มือการใช้งานระบบ
หน้าแรก:ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รุ่น 1.05 ปรับปรุงล่าสุด 14 มกราคม 2562