ข้อมูลการใส่พิกัดสถานที่ฝึกของรุ่นที่เปิดฝึกอบรม

ลำดับ หน่วยงาน training_id หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึก วันจบฝึก จำนวนคนเข้า พิกัดสถานที่ฝึก
1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286057 การติดตั้งและการตรวจทดสอบระบบก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ 18 1 ตุลาคม 2565 3 ตุลาคม 2565 25 17.1935003289731, 102.93298113401731
2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286058 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 12 1 ตุลาคม 2565 2 ตุลาคม 2565 10 17.35906480620844, 102.81651161409283
3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286061 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 20
4 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286062 ช่างปูกระเบี้อง 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20
5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286065 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 4 ตุลาคม 2565 5 ตุลาคม 2565 35 WW92+F55 ตำบล เสาเภา อำเภอ สิชล นครศรีธรรมราช
6 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286067 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 3 ตุลาคม 2565 5 ตุลาคม 2565 8 18.5673005,99.0350422
7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286069 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 1 ตุลาคม 2565 5 ตุลาคม 2565 18
8 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0286070 การจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ 30 4 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565 34
9 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว 0286071 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 25 13.606865023064417, 102.12699660377066
10 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286072 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 23 14.977382369860917, 103.15589838717321
11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286074 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 20 14.474868281306044, 100.58477052360189
12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286077 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 12
13 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286078 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย (Forklift Truck) 6 8 ตุลาคม 2565 8 ตุลาคม 2565 17
14 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286079 ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 25
15 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286080 สาขาการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 5 ตุลาคม 2565 6 ตุลาคม 2565 21 13.408599650327723, 100.99517413060298
16 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286081 การเชื่อมท่อทองแดงด้วยการบัดกรีแข็ง 18 5 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 12
17 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286091 เทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) 210 6 ตุลาคม 2565 3 พฤศจิกายน 2565 37 20.292129176077207, 100.08238449999999
18 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286120 ช่างก่ออิฐ 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 25 13.397800259086745, 100.98984414014717
19 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286121 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 20 18.6772157,98.8910286
20 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0286122 การออกแบบชิ้นส่วนในระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ – การขึ้นรูปโมเดล การประกอบ และการสร้างแบบ 30 3 ตุลาคม 2565 6 ตุลาคม 2565 20
21 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286123 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 11 ตุลาคม 2565 15 ตุลาคม 2565 10
22 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286124 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 6 ตุลาคม 2565 10 ตุลาคม 2565 11
23 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286127 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 19
24 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286128 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 7 ตุลาคม 2565 8 ตุลาคม 2565 21
25 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286129 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20
26 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0286131 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 10 ตุลาคม 2565 14 ตุลาคม 2565 13
27 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286132 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 5 ตุลาคม 2565 9 ตุลาคม 2565 20 18.6772157,98.8910286
28 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286133 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 10 ตุลาคม 2565 14 ตุลาคม 2565 20 18.6772157,98.8910286
29 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286134 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 9 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 9
30 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286135 การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน 30 8 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 25
31 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286136 Solidworks Essentials 30 9 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 20
32 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286137 ช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน 18 20 ตุลาคม 2565 22 ตุลาคม 2565 25 18.05382515936553, 102.08681581808034
33 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286138 การประสานระบบและการตั้งค่า 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 4
34 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286139 ช่างเดินสายไฟฟ้าถายในอาคาร 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 3
35 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286140 การทำขนมไทย 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 18
36 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286141 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 28 2MJ2+453 ถนนค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบล กะปาง อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80310
37 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0286142 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor 30 9 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 18
38 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286143 นวดตอกเส้น 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 25 13.593132727582468, 99.88744201515502
39 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 0286144 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 17.66549144625708, 103.8324469969937
40 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0286145 ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 50
41 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286146 เทคนิคการเตรียมพื้นผิวงานสีรถยนต์ 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 30 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช
42 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286147 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 30 ถ. อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบล ปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
43 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286148 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 17 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565 14
44 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286149 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคThailand4.0 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 20 9.903977354290467, 98.62699897189928
45 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286150 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคThailand4.0 30 15 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 9.561928088433866, 98.46813656875003
46 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286151 วิทยากรมืออาชีพ 30 11 พฤศจิกายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565 20 10.492226146214165, 98.81734967498991
47 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286152 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 24 พฤศจิกายน 2565 20 9.391182983874355, 98.4327145770751
48 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286153 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 21
49 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286154 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 280 1 พฤศจิกายน 2565 30 ธันวาคม 2565 19 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
50 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286155 Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 16 -
51 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286156 Solidworks Essentials 30 27 พฤศจิกายน 2565 25 ธันวาคม 2565 17 -
52 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286157 การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และค่าความคลาดเคลื่อน 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 28 -
53 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286158 การควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 16 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
54 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286159 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 16 -
55 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286160 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 6 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 18 -
56 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286161 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 19 -
57 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286163 การประยุกต์ใช้ TECNOMATIX PROCESS SIMULATE จำลองการทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 18 -
58 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286164 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 30 9 มกราคม. 2566 12 มกราคม. 2566 18 MARA
59 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286165 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 30 ฝึกอบรมออนไลน์
60 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286166 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 25 Online
61 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286167 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 26 -
62 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286168 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นสูงคูก้า 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 17 สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
63 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286169 การเดินสายไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 22 -
64 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286170 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 15 สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
65 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286171 การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi PLC FX 5U, Mitsubishi GOT 2000) 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 16 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
66 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286172 การใช้เครื่องมือวัดสามมิติCMMระดับ1 30 12 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 13 /
67 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286173 การใช้เทคโนโลยี Industrial Internet of Things ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 19 -
68 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286175 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 21 -
69 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286176 คาราคุริ ไคเซ็น 30 19 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 16 13.408056652275192, 100.9951978760613
70 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286178 ช่างควบคุมหุ่นยนต์FANUC 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 16 /
71 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286179 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 5 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 17 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
72 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286180 พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับพื้นฐาน 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
73 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286181 ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า 30 12 พฤศจิกายน 2565 21 พฤศจิกายน 2565 20 -
74 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286184 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 20 17.025053,101.318167
75 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286187 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 16 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 14.377237332303805, 100.60500784006938
76 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286190 บาริสต้ามืออาชีพ 30 9 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 20 14.474764402418355, 100.58481344191728
77 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286192 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 20 14.72104404298808, 101.4413264543696
78 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286194 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 19 ธันวาคม 2565 14 กุมภาพันธ์ 2566 5 14.474816343810991, 100.58477052556749
79 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286195 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 16 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 22 14.474889061734526, 100.58475979774063
80 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0286197 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 20
81 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286198 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 22 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565 20 18.205097262128533, 97.92725220378912
82 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0286199 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 15
83 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286205 ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 14.47485789691204, 100.58477052657595
84 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286206 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 4 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2565 22 VWP5+FGJ ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
85 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286207 เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 14.474816343810991, 100.58477052556749
86 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286209 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 -
87 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286210 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 18 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 41
88 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286211 การเชื่อมทิก 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 2
89 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286213 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 25
90 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0286214 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 27 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 20 15.425558, 99.728718
91 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286215 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 11 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 14.34203425429415, 100.69007861145707
92 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286219 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 18.6772157,98.8910286
93 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286220 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 29 พฤศจิกายน 2565 9 ธันวาคม 2565 24 14.478027785917988, 100.58468749520833
94 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286225 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 15 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 22 14.474712461018331, 100.58475979673216
95 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286228 การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 6 พฤศจิกายน 2565 4 ธันวาคม 2565 25 13.56311470536868, 100.76855292199268
96 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286229 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 6 พฤศจิกายน 2565 20 พฤศจิกายน 2565 19 13.56311470536868, 100.76855292199268
97 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286230 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 23 13.56311470536868, 100.76855292199268
98 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286232 การนวดสวีดิช 150 20 ตุลาคม 2565 16 พฤศจิกายน 2565 8 18.7374435,99.1566963
99 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286233 การนวดระบายน้ำเหลือง 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 18
100 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286234 เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 13 ตุลาคม 2565 16 ตุลาคม 2565 40 12.793231893901147, 101.14289883813245
101 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286236 การกำหนดสัญลักษณ์GD&Tและค่าความคลาดเคลื่อน 30 14 มกราคม. 2566 4 กุมภาพันธ์ 2566 20 บริษัท เอ็น.เค.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286237 การเชื่อมแม็ก 30 8 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 20 17.95620262561559, 102.57895212615489
103 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286239 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 20 14.457714560619019, 100.63596211123442
104 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286241 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 20 14.463420831156597, 100.32056309673199
105 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286243 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 31 มกราคม. 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566 20 14.423963756396477, 100.47980399673158
106 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0286257 การขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 15
107 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286258 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 15 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 34 -
108 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286259 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 20 -
109 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286261 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 15 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 27 -
110 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286263 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 9 มกราคม. 2566 13 มกราคม. 2566 20 14.181999857791945, 100.57254241061663
111 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286269 การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติก์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 14 มกราคม. 2566 28 มกราคม. 2566 22 13.56323111211048, 100.76819425839729
112 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286273 การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง 30 9 มกราคม. 2566 13 มกราคม. 2566 14 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
113 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286275 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 22 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 17.287881616795527, 102.87327288464262
114 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286276 การปูกระเบื้อง 30 22 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 17.287881616795527, 102.87327288464262
115 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286283 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 27 พฤศจิกายน 2565 25 ธันวาคม 2565 30 13.56311470536868, 100.76855292199268
116 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286285 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 19 ตุลาคม 2565 22 พฤศจิกายน 2565 10 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
117 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286288 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 19 ตุลาคม 2565 22 พฤศจิกายน 2565 9 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
118 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286292 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2 30 8 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 24 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
119 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286294 การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 13.56323111211048, 100.76819425839729
120 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286302 การผลิตอัตโนมัติแบบลีน 30 16 มกราคม. 2566 24 มกราคม. 2566 20 13.607246433554048, 100.68680193963077
121 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286312 การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล 6 18 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 10 14.23463618162624, 100.57919571432282
122 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286313 การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล 6 26 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 11 14.23463618162624, 100.57919571432282
123 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286323 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 14 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 21 14.474857896914433, 100.5847
124 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286328 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 28 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 20 14.474857896914433, 100.58479198323819
125 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286330 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 1 ธันวาคม 2565 6 ธันวาคม 2565 20 14.33997435953654, 100.63446995541042
126 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 0286353 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 20 6.0717785,99.879318
127 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286359 การควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 6 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 19 13.563083416464385, 100.76811303955766
128 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286379 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 15 มกราคม. 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 15 13.56323111211048, 100.76819425839729
129 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0286388 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 25 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 47
130 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286395 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 27 มกราคม. 2566 29 มกราคม. 2566 22 18.808153427522324, 99.00876083807061
131 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0286397 นักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 22 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 33
132 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286405 การปูกระเบื้อง 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 9G5W+827 ซอย 4015 ตำบล หลักช้าง อำเภอ ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250
133 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0286407 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 25 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 24 0
134 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0286408 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 27 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 32 0
135 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286417 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 10.257679456137641, 99.00145484975522
136 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286423 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 6 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 30 15.820581674567268, 100.71728596856322
137 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286424 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 28 15.69184098177423, 100.00908810411708
138 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286437 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 8 กุมภาพันธ์ 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 20 15.410301097892093,104.35359539011505
139 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286444 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 19 ตุลาคม 2565 23 ตุลาคม 2565 26 13.563383, 100.767468
140 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286445 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 19 ตุลาคม 2565 23 ตุลาคม 2565 29 13.563383, 100.767468
141 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286446 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 19 ตุลาคม 2565 23 ตุลาคม 2565 27 13.563383, 100.767468
142 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286447 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 26 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 23 13.563383, 100.767468
143 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286448 บาริสต้ามืออาชีพ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 16.446706153939328, 102.78563083026387
144 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286455 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 16 มกราคม. 2566 19 มกราคม. 2566 19 C5V3+FG Kut Ngong, Phanat Nikhom District, Chon Buri
145 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0286456 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 24 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 17 8.051755371058942, 98.90586532547991
146 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0286463 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 26 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 10 14.532005638985307, 100.45148234139546
147 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0286464 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 17 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565 3 14.533636171373987, 100.45251230965144
148 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286465 การแปรรูปอาหารเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 15.272038289261916, 104.83372662205981
149 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286466 การแปรรูปอาหารเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 15.272038289261916, 104.83372662205981
150 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286467 การแปรรูปอาหารเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 15.254759210637202, 104.82241575302989
151 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286470 การใช้งาน Microsoft Word 2019 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 3 15.279316883822595, 104.82219372604011
152 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286472 การเชื่อมทิก 30 8 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 -
153 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286473 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 19 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 20 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
154 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286474 อาชีพช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 30 29 ตุลาคม 2565 12 พฤศจิกายน 2565 9 13.527867082954653, 99.78737499744636
155 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286475 เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์อย่างช่างมืออาชีพ 6 26 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 94 13.527867082954653, 99.78737499744636
156 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286476 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 8 มกราคม. 2566 29 มกราคม. 2566 25 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
157 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286477 การทำเบเกอรี่ 30 27 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 20 15.2329113867188, 104.83723511069974
158 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286480 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 12 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 24 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14
159 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286488 ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 50 25 ตุลาคม 2565 22 พฤศจิกายน 2565 16 13.527867082954653, 99.78737499744636
160 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 0286493 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 2 พฤศจิกายน 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 19.81417, 99.74982
161 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286494 นักชงมืออาชีพ 12 25 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 32 10.44509580608243, 99.21893149413862
162 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286496 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานคูก้า 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 25 อบรมออนไลน์
163 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286497 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 21 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 13 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
164 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286499 การประยุกต์ใช้โปรแกรม AutoCAD ๓ มิติ 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 13.408054043174422, 100.99519921716576
165 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0286502 นักผลิตสื่อและเนื้อหาออนไลน์ 30 29 ตุลาคม 2565 6 พฤศจิกายน 2565 25 14.05339418258791, 99.81427898961367
166 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286518 การสร้างหุ่นยนต์ลำเลียง 30 9 มกราคม. 2566 12 มกราคม. 2566 18 -
167 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0286522 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 26 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 37 6.541342,101.280395
168 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286523 การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
169 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286525 การโค้ดดิ้งร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 30 28 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 32 13.408063175026971, 100.99519251164347
170 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286526 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 19 ตุลาคม 2565 31 มกราคม. 2566 16 18.630116987272796, 99.06176481145607
171 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286529 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 21 ตุลาคม 2565 24 ตุลาคม 2565 23 20.292129176077207, 100.08238449999999
172 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286530 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 21 ตุลาคม 2565 24 ตุลาคม 2565 22 20.292129176077207, 100.08238449999999
173 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0286531 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 30 26 ตุลาคม 2565 1 พฤศจิกายน 2565 25 16.95076456163328, 104.7277650324242
174 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0286532 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 30 2 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2565 25 16.95076456163328, 104.7277650324242
175 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0286533 การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดแบบ IP Camera 7 26 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 62 13.721909907072545, 100.58536266769633
176 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286536 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 25 13.408582, 100.995119
177 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286537 ช่างแต่งผมบุรุษ 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 25 9.133275372053783, 99.35170684169304
178 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286538 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม: พื้นฐาน 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 -
179 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286540 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 26 ตุลาคม 2565 1 พฤศจิกายน 2565 21 16.937533200279535, 100.22548426714609
180 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286541 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 22 13.408629804179592, 100.99512864032998
181 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286542 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 21 13.408571375856583, 100.99517703350162
182 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286544 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 15 พฤศจิกายน 2565 17 พฤศจิกายน 2565 21 13.408063630000624, 100.99429715556685
183 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286545 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 689C+XM6
184 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286550 เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 30 15.783468810754492, 100.08423358390678
185 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 0286557 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 29 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 15 14.855641715612725, 101.67254448243014
186 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286558 ช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 17.424029,100.771586
187 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286569 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 15 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 23 16.87351301045225, 100.20989664039027
188 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286570 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 16.7672694086309, 100.2633700693146
189 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286575 การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด 30 21 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565 25 16.86230635174238, 100.1829284
190 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286576 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 29 ตุลาคม 2565 12 พฤศจิกายน 2565 23 13.527867082954653, 99.78737499744636
191 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286579 การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 12 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 20 15.651449064764588, 100.1327955965934
192 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286580 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 26 จำนวน 30 ชม.ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 15000 บาท
193 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286581 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก 30 27 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 34 13.408781510264856, 100.99436647801112
194 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286583 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 16.937737088975762, 100.22547596857811
195 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286586 Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 สถาบันพัฒนา8นครสวรรค์
196 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286591 ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 12 24 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565 7 15.279275485420467, 104.8222151837101
197 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286594 การเชื่อมมิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 16 ตุลาคม 2565 22 ตุลาคม 2565 8 13.563383, 100.767468
198 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286597 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 16.104556454553137, 104.26067209856632
199 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286601 การทำเบเกอรี่ 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 25 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
200 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286604 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 15.360564837800712, 104.82286793953577
201 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286609 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 16 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 10 16.780280572269607, 100.16911265916669
202 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286611 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 11 16.72841538360513, 100.17914692555844
203 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286617 สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 29 ตุลาคม 2565 1 พฤศจิกายน 2565 23 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
204 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 0286619 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 3 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 สุโขทัย
205 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286620 เทคนิคการนวดไทย 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 25 โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา
206 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286622 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 26 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 25 16.937737088975762, 100.22547596857811
207 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286630 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 16.877624580887613, 99.1459983148116
208 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286634 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 11 16.877624580887613, 99.1459983148116
209 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286635 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 15 16.877624580887613, 99.1459983148116
210 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286638 ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 30 22 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 20 18.865636047351334, 98.96381383320613
211 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286639 ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 23 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 12 18.749421097501383, 98.9322489041716
212 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0286640 เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 25 13.848864931249379, 100.42206236665858
213 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0286643 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 21 13.8486724, 100.4219086
214 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286647 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 11 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 20 ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน (USO Net) โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
215 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286658 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 23 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี
216 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286670 การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 13.626810668645122, 99.82936966861088
217 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286671 การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 29 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 20 13.705960507002404, 99.57914623210193
218 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286672 การปูกระเบื้อง 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 22 15.699222190408122, 100.07566112795388
219 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286674 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 23 มกราคม. 2566 27 มกราคม. 2566 20 15.52756,99,97112
220 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0286675 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 12 ฉะเชิงเทรา
221 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286676 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 15.651356085578803, 100.13301017392128.651196,100.1306069,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e0502beacdebef:0x2d428d73ff6f7f38!8m2!3d15.6511908!4d100.1327956?hl=th
222 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286683 เทคนิคการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 15.651418071706397, 100.13270976652588
223 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286686 การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 20 15.6882300,100.7380750
224 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0286687 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 25 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 20 8.115654392626965, 98.82511138325587
225 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286691 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 26 ตุลาคม 2565 2 พฤศจิกายน 2565 20 14.977382369860917, 103.15589838717321
226 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286692 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 11 พฤศจิกายน 2565 20 พฤศจิกายน 2565 20 18.6772157,98.8910286
227 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286693 การผูกผ้าในงานพิธี 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 27 14.700458189934563, 102.89270173866606
228 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286694 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 15 พฤศจิกายน 2565 17 พฤศจิกายน 2565 20 14.38545697309693, 100.5940332319054
229 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286696 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 พฤศจิกายน 2565 19 พฤศจิกายน 2565 20 ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน (USO Net) โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
230 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286698 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 25 13.408654590577736, 100.99384922555693
231 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286702 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 บริษัท นคร รังสิต คอนสตรัคชั่น จำกัด
232 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286704 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 14.164532097200796, 101.1691818
233 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286706 การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 31 ตุลาคม 2565 2 พฤศจิกายน 2565 23 14.46716507404558, 100.16740489669472
234 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286708 การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 13.56180060316239, 101.21001472555835
235 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0286709 การเชื่อมแม็ก:เหล็กหนา 30 16 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 23 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
236 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286715 เทคนิคการเชื่อมโลหะ 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 4 18.6772157,98.8910286
237 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286716 การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดแบบ IP Camera 7 1 พฤศจิกายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 56 8.977937540148652, 99.39063189723849
238 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286718 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 21 14.56936256168721, 99.87869619553177
239 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0286719 การออกแบบชิ้นส่วนในระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ – การขึ้นรูปโมเดล การประกอบ และการสร้างแบบ 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 17 16.447554333934963, 102.78490442658857
240 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286720 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 21 7.994033127712596, 98.33951217210937
241 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286723 การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 13 16.447127116953915, 102.78423026200028
242 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286730 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 14.474868281306044, 100.58477052360189
243 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0286734 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 18 18 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565 20 7.7056164,99.9931727,17z
244 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0286735 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 21 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565 20 7.8044344,100.004587,17z
245 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286739 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 24
246 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286741 การทาสีอาคาร 18 30 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 14.354543837199914, 100.54830299673085
247 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0286743 การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 20 13.94256365787975, 101.21044311246648
248 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286747 ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 กลุ่มทอผ้าบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
249 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286753 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 21 13.959076698484242, 100.02887045466912
250 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0286757 การทำดอกไม้จากดินไทย 30 3 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 17.378475, 104.768464
251 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286761 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 25 16.877624580887613, 99.1459983148116
252 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286762 ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 บ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
253 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286764 การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 25 16.877624580887613, 99.1459983148116
254 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0286767 การทำอาหารจานเดียวเพื่อจำหน่าย 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 14.642463307145324, 100.4537508764697
255 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286769 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 34RJ+66J ตำบล การะเกด อำเภอ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190
256 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286773 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 7.994033127712596, 98.33951217210937
257 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286774 การแปรรูปจากเส้นกก 30 9 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 20 16.68053? N, 103.48767? E
258 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286775 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 27 20.292124131002684, 100.08238449670144
259 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0286776 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 7 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 10 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
260 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286780 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 24 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
261 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286783 การจัดการฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์แอคเซส 30 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 27 18.134306, 100.135531
262 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286786 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 21 18.0848758597867, 100.12672946846409
263 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286787 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 38 ม.8 นพพิตำ อำเภอ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 80160
264 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286791 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 21 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
265 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286793 เทคนิคการควบคุมและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 27 โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
266 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0286797 การทำอาหารจานด่วนเพื่อจำหน่าย 18 24 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 15.438892020984856, 100.02357458917595
267 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0286798 การทำอาหารจานด่วนเพื่อจำหน่าย 18 25 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 20 15.397031815522535, 99.91511784584878
268 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286799 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 11 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 23 18.862811770458, 98.96450815721762
269 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286800 การทำเครื่องดื่มและอาหารว่าง 18 28 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 20 วัดศรีบุญส่ง ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
270 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286801 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 15 พฤศจิกายน 2565 19 พฤศจิกายน 2565 22 13.427230061305808, 100.02291674431584
271 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 0286802 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 4 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 24 17.57263276433019, 102.27305361072186
272 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286803 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 3 พฤศจิกายน 2565 5 พฤศจิกายน 2565 20 อาคารกองทุน ม.16 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
273 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286806 การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 1 ธันวาคม 2565 8 ธันวาคม 2566 20 18.147593, 100.143725
274 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0286808 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 29 ตุลาคม 2565 6 พฤศจิกายน 2565 17 7.1527913697050876, 100.61163385301063
275 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286810 เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 4 พฤศจิกายน 2565 6 พฤศจิกายน 2565 20 18.773537259415463, 100.30166169486017
276 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286812 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 18 13.427230061305808, 100.02291674431584
277 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286816 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 7 มกราคม. 2566 21 มกราคม. 2566 20 13.427331644265113, 100.02330862037665
278 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286818 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 7 มกราคม. 2566 21 มกราคม. 2566 20 18.084697380577737, 100.12671337528154
279 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286822 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 15.820048, 102.028953
280 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286824 การนวดหินร้อน 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 17 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
281 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286825 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 8 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 20 13.427230061305808, 100.02291674431584
282 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286830 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 15.89907411879918, 102.26016337494873
283 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286833 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 20 18.084861, 100.126794
284 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286840 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 16 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 18.074199363101304, 100.1714015857013
285 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286841 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 19 ธันวาคม 2565 21 ธันวาคม 2565 20 18.110508723869632, 100.17361244199346
286 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286846 นักออกแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 15.819842243715456, 102.02929705260298
287 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286848 การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) 18 3 พฤศจิกายน 2565 5 พฤศจิกายน 2565 10 -
288 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286867 การจักสาน 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 15.810223, 102.033246
289 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286869 การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel) 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 30 16.741042915501826, 98.61413573954988
290 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0286870 สาขา เทคนิคการสอน สำหรับวิทยากรภายนอก 30 1 พฤศจิกายน 2565 4 พฤศจิกายน 2565 40 8.051723501846354, 98.90585459664393
291 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 0286871 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 5 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 13 47Q,X=543914,Y=2023119
292 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286877 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 14.700460638730505, 102.89269920699773
293 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0286878 การทำเบเกอรี่ 30 4 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2565 20 6.486062,101.354247
294 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286880 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 11 พฤศจิกายน 2565 3 ธันวาคม 2565 25 14.286457226540547, 101.04516134601026
295 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 0286882 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 16 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 25 18.83092194266356, 100.75352166850197
296 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286884 การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 6 ธันวาคม 2565 10 ธันวาคม 2565 20 15.7954762011963, 101.90203739005071
297 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 0286885 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 20 มกราคม. 2566 29 มกราคม. 2566 30 18.830921942669693, 100.7535753125866
298 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286887 ช่างกลึง 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 20 14.203979,101.206336
299 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286889 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 23 15.811404043254923, 102.01582682554657
300 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286891 การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 14.14763N,101.27011E
301 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286901 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 23 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 20 9.31735675814519, 99.73736531517805
302 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286908 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 31 ตุลาคม 2565 5 พฤศจิกายน 2565 13 20.292214697622658, 100.08240595392549
303 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286909 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 8 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
304 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286912 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสำหรับงานโครงสร้าง 30 17 พฤศจิกายน 2565 21 พฤศจิกายน 2565 21 9.7769096274701, 98.66788448450991
305 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286913 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 23 มกราคม. 2566 27 มกราคม. 2566 20 10.272060484811059, 99.20301665635473
306 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286924 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0 30 26 พฤศจิกายน 2565 4 ธันวาคม 2565 20 9.1217920258363, 99.43511199723949
307 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286925 การทำอาหารว่าง 18 16 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 13.420860522690633, 99.92164897945806
308 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286927 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 6 กุมภาพันธ์ 2566 8 กุมภาพันธ์ 2566 26 13.959076698484242, 100.02887045466912
309 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286930 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 24 ธันวาคม 2565 28 ธันวาคม 2565 20 16.309903, 101.978562
310 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286934 การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 9.29139539403078, 99.20579647030458
311 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286936 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 20 8.977958734931157, 99.39064262607404
312 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286950 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 26 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565 20 15.442064, 101.735594
313 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286952 สาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 16 ธันวาคม 2565 20 ธันวาคม 2565 20 10.541946898471704, 99.26991338478625
314 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286957 พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 25 7.994033127712596, 98.33951217210937
315 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286971 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 21 พฤศจิกายน 2565 19 ธันวาคม 2565 40 14.147817834727801, 101.27021521699974
316 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286972 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 14.027877798886674, 101.194078187202
317 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286973 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 18.86618783835526, 99.18085379846538
318 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286975 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 3 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 20 7.994033127712596, 98.33951217210937
319 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286978 การก่ออิฐฉาบปูน 30 18 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 18.862811770458, 98.96450815721762
320 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286980 การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 18.862811770458, 98.96450815721762
321 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286981 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 3 มกราคม. 2566 6 มกราคม. 2566 26 13.959076698484242, 100.02887045466912
322 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286982 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ:ต่อชนแผ่นเหล็ก 30 28 พฤศจิกายน 2565 1 ธันวาคม 2565 20 9.248442951250633, 99.6662373451509
323 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286983 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 13.407685310100073, 100.99521715324612
324 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286985 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 21 18.862811770458, 98.96450815721762
325 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0286989 การทำเบเกอรี่ 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 6.422126333207444, 101.80407966966973
326 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286995 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 16 มกราคม. 2566 19 มกราคม. 2566 20 13.828789465517408, 100.07057043068943
327 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287004 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 10.445038260045035, 99.21892724946807
328 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287007 การซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานเบื้องต้น 18 20 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 20 18.862852388001173, 98.96449742175858
329 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0287009 การเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 9 13.563383, 100.767468
330 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287015 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 26 ธันวาคม 2565 29 ธันวาคม 2565 20 18.86263918934753, 98.9645706597949
331 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287022 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 20 มกราคม. 2566 28 มกราคม. 2566 44 18.862794826449097, 98.96453737758225
332 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0287032 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 23 13.408187, 100.993861
333 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0287034 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 22 13.408582, 100.995119
334 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287035 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 10.445045506804709, 99.21892259430487
335 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0287036 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 22 13.408582, 100.995119
336 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287037 เทคนิคการสอนงาน 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 24 7.994033127712596, 98.33951217210937
337 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287038 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 25 7.994033127712596, 98.33951217210937
338 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0287039 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 19 20.292124131002684, 100.08238449670144
339 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0287041 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 20 13.563383, 100.767468
340 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287042 การทำเบเกอรี่ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 24 7.994033127712596, 98.33951217210937
341 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0287045 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 13 บริษัท นคร รังสิต คอนสตรัคชั่น จำกัด
342 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0287046 Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 22 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565 30 13.563383, 100.767468
343 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287048 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 7 มกราคม. 2566 21 มกราคม. 2566 25 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
344 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287050 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 27 7.994033127712596, 98.33951217210937
345 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0287057 Solidworks Advance Part 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
346 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287059 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 27 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 20 7.553932049745048, 99.61824858693805
347 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287061 การแปรรูปอาหาร 18 7 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 20 ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
348 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287066 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 7.994033127712596, 98.33951217210937
349 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0287067 ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 50 12 พฤศจิกายน 2565 24 ธันวาคม 2565 24 13.527867082954653, 99.78737499744636
350 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0287068 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ 18 25 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 21 18.737142112533473, 99.2147544121265
351 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287069 กัวซา 30 5 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 20 10.444784549937852, 99.2188724850845
352 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287077 การทำเบเกอรี่ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 7.992990752571592, 98.33688364216941
353 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0287078 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 26 ธันวาคม 2565 28 ธันวาคม 2565 20 9.124462606256497, 99.28319990462718
354 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 0287081 การทำอาหารจานด่วนและช่องทางการจัดจำหน่าย 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 14.98311920904015, 100.40060306453235
355 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287085 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 20 7.987322331494707, 98.31300258446964
356 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287086 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 18 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 40 7.562043960466065, 99.59027654318756
357 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287090 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 16 ธันวาคม 2565 20 ธันวาคม 2565 20 10.445034529685092, 99.21893104268433
358 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287096 เทคนิคการนวดทางการกีฬา 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 10.445005020593971, 99.21894647722344
359 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 0287097 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 19 พฤศจิกายน 2565 3 ธันวาคม 2565 20 19.90939, 99.83645
360 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0287098 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - การประยุกต์ใช้ 30 14 พฤศจิกายน 2565 17 พฤศจิกายน 2565 26 16.447554333934963, 102.78490442658857
361 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0287100 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 16 บจก.โตโยต้านครพนม
362 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0287109 การจักสานผลิตภัณฑ์ 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 15.08293938144626, 101.04713773027065
363 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287112 การทำเบเกอรี่ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 6.133588646246324, 101.7318863831577
364 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287114 การทำเบเกอรี่ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 6.33944462602498, 101.70781672791142
365 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287115 ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์ 30 22 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 26 7.894425994302621, 98.35288444977107
366 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287116 การทำเบเกอรี่ 30 22 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 20 5.984278090155525, 101.78207399710483
367 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 0287119 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 17.62398820632868, 100.09645313663464
368 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287120 การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 6 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 20 7.994033127712596, 98.33951217210937
369 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287122 PLC ระดับ 1 30 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 25 13.585031409322417, 101.27957639461395
370 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287125 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ 1 30 23 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 20 13.593581880607841, 100.98421636253137
371 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0287129 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 9 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 20 18.6772157,98.8910286
372 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287137 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 21 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 13.648613791641717, 101.47246452036167
373 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287139 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 26 ธันวาคม 2565 28 ธันวาคม 2565 20 13.599622514735055, 101.21197947938876
374 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287141 การทำเบเกอรี่ 30 1 ธันวาคม 2565 5 ธันวาคม 2565 20 -
375 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287142 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 มกราคม. 2566 12 มกราคม. 2566 20 13.866356373309637, 101.22981195443617
376 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287144 การทำเบเกอรี่ 30 1 ธันวาคม 2565 5 ธันวาคม 2565 20 6.179025334960482, 101.8733160959696
377 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287147 การทำเบเกอรี่ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 6.4244813714430915, 101.80318756781853
378 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287152 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 6.367194583997646, 101.69511823810672
379 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287153 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 20 -
380 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287154 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 6.210363, 102.044513
381 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287155 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 17 มกราคม. 2566 21 มกราคม. 2566 20 6.24015044958367, 101.82201307304581
382 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 0287159 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 10 ธันวาคม 2565 12 ธันวาคม 2565 15 15.04856311636381, 102.19797426759496
383 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0287163 การสร้างบริการที่ประทับใจ 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 32 12.552604406026378, 101.92083823046042
384 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0287164 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 18 28 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 22 12.452312243763876, 102.30563335463565
385 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0287165 เครื่องปรับอากาศโซลาร์เซลล์ไฮบริด 6 4 พฤศจิกายน 2565 4 พฤศจิกายน 2565 58 12.452312243763876, 102.30563335463565
386 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 0287166 การทำอาหารจานด่วนและช่องทางการจัดจำหน่าย 18 31 ตุลาคม 2565 2 พฤศจิกายน 2565 20 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านไร่กล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
387 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0287168 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง 30 6 พฤศจิกายน 2565 4 ธันวาคม 2565 22 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
388 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287169 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 18 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 6.072362302711562, 102.00902217510114
389 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0287175 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 8 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 11.865203680676654, 99.81336979713909
390 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287176 ช่างปูกระเบื้อง 30 14 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 6.422486000214385, 101.71590533291648
391 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287177 ช่างปูกระเบื้อง 30 18 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 6.2485599490445605, 101.884209646037
392 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0287179 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 15 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
393 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0287185 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 24 พฤศจิกายน 2565 20 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
394 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287190 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 6.338249153026687, 101.46597192205681
395 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287193 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 6 ธันวาคม 2565 10 ธันวาคม 2565 20 6.369521706487578, 101.59674437877949
396 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0287197 การจัดดอกไม้และการผูกผ้าในงานพิธี 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 11.370570030193228, 99.53498951019843
397 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 0287206 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 15.21786,100.15179
398 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287210 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 14 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 6.455335278091119, 101.6749831601934
399 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287212 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 18 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 6.075795025460955, 102.0324050852945
400 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0287213 ช่างแต่งผมสตรี 30 23 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 20 9.138011406698826, 99.32228322607514
401 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287214 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 5.802005907360214, 101.71249835037337
402 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0287215 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 14 พฤศจิกายน 2565 21 พฤศจิกายน 2565 20 8.392560655749914, 98.25711803546969
403 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0287224 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 8.8666738,98.3396758
404 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287227 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 6.569035713894658, 101.63306226979194
405 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0287234 การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 37 8.977948137540064, 99.39063189723849
406 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0287236 การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 21 8.977868657104626, 99.39106105010377
407 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0287238 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 21 พฤศจิกายน 2565 23 พฤศจิกายน 2565 20 8.92128097021681, 99.11437052607361
408 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0287239 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 20 9.24279806852844, 99.52290237025372
409 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0287240 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 23 มกราคม. 2566 25 มกราคม. 2566 20 11.431687046693437, 99.5440851198467
410 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0287241 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 31 มกราคม. 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566 20 8.922017609295594, 99.11427396931559
411 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0287242 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 8 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 20 8.61766709821882, 99.11829018374256
412 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287245 การปูกระเบี้อง 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 25 13.684344551894954, 101.07189062602883
413 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0287250 การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร 30 6 ธันวาคม 2565 10 ธันวาคม 2565 20 8.756673313773922,98.26241189420165
414 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287251 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 9 มกราคม. 2566 13 มกราคม. 2566 22 13.692575616748462, 101.07257318198972
415 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0287252 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 30 มกราคม. 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566 20 โรงแรมซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
416 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0287258 บาริสต้ามืออาชีพ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 8.8666738,98.3396758
417 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287259 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 21 13.584855935792602, 101.2776652666211
418 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0287261 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 19 มกราคม. 2566 25 มกราคม. 2566 15 ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
419 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0287268 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 30 10 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 21 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
420 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0287271 การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 16 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 27 สพร.22 นครศรีธรรมราช
421 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0287274 การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 22 ธันวาคม 2565 26 ธันวาคม 2565 20 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)
422 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0287281 การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 70 29 ธันวาคม 2565 13 มกราคม. 2566 20 13.959076698484242, 100.02887045466912
423 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287287 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 6.4244027431628306, 101.80329619727274
424 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287288 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 30 พฤศจิกายน 2565 4 ธันวาคม 2565 20 5.844709495757079, 101.88125263241454
425 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287289 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 30 พฤศจิกายน 2565 4 ธันวาคม 2565 20 5.9169086829218065, 101.87168006895818
426 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0287291 การปูกระเบื้อง 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 17.408067501315085, 102.78641660677901
427 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287292 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 20 6.218751000824876, 101.51716607151346
428 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287293 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 6.14763497051889, 102.07038922458703
429 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0287296 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 22 ธันวาคม 2565 26 ธันวาคม 2565 20 8.3688776,98.2862298
430 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0287297 การทำเบอเกอรี่ 30 11 มกราคม. 2566 15 มกราคม. 2566 20 ศรีฟ้าของฝาก สาขาท่าม่วง https://maps.app.goo.gl/nMXjopBxBHk7e6yT7
431 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0287299 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 7 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 20 14.344923942441302, 99.75160189869936
432 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0287300 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 29 พฤศจิกายน 2565 1 ธันวาคม 2565 20 13.899610261366481, 99.79721378474352
433 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0287322 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 30 มกราคม. 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566 20 18GPG1N7N6RR3bMiaDEneMzWPXKFBECqxq
434 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0287323 การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 10 มกราคม. 2566 18 มกราคม. 2566 20 13.9753087023979, 99.6648628116365
435 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0287331 ช่างสีอาคาร 30 8 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 31 12.68044902785065, 100.91089891380966
436 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287334 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 30 16 พฤศจิกายน 2565 20 พฤศจิกายน 2565 33 7.56174605003399, 99.59019731406556
437 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287336 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 30 23 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 38 7.56174605003399, 99.59019731406556
438 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0287337 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 24 พฤศจิกายน 2565 25 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
439 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0287339 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 22 พฤศจิกายน 2565 24 พฤศจิกายน 2565 12 14.642442546374008, 100.45436241946538
440 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0287340 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 30 มกราคม. 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566 20 7.7390235,100.0688366,17z
441 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0287341 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 280 10 ตุลาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 11
442 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0287342 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 โรงแรมกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ
443 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0287344 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 10 ตุลาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 15
444 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 0287345 การทำอาหารจานด่วน 18 12 ตุลาคม 2565 14 ตุลาคม 2565 20 สุโขทัย
445 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0287346 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 280 10 ตุลาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 14
446 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0287347 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 30 มกราคม. 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566 20 14.474826732087571, 100.58477052556746
447 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0287350 บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 15 พฤศจิกายน 2565 23 พฤศจิกายน 2565 23 13.210524681083703, 100.94444403836451
448 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287353 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 19 มกราคม. 2566 23 มกราคม. 2566 20 5.888918834556632, 101.76523703675414
449 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287369 การทำขนมไทยและการตลาดออนไลน์ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 6.758901610760737, 100.72029017240317
450 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287379 ช่างไม้เครื่องเรือน 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 6.290657000252249, 101.72838568042825
451 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287380 การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 25 พฤศจิกายน 2565 29 พฤศจิกายน 2565 22 7.561847886941222, 99.59021698445362
452 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 0287381 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 3 ธันวาคม 2565 11 ธันวาคม 2565 27 16.42931237723686, 100.27782832622509
453 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0287387 บาริสต้ามืออาชีพ 30 16 พฤศจิกายน 2565 19 พฤศจิกายน 2565 20 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
454 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 0287397 ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 23 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 30 16.431033501105244, 100.27794634341217
455 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0287404 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 23 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 21 16.447127116953915, 102.78423026200028
456 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0287405 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 21 16.446706153939328, 102.78563083026387
457 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0287417 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 24 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 20 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
458 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287426 การทำเบเกอรี่ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 6.424413147109676, 101.80331832397174
459 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287427 การทำขนมไทยและการตลาดออนไลน์ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 6.742131445397517, 100.69205880319967
460 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287428 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 7.14268711151754, 100.56191521068128
461 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0287434 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 20 บ้านสวนหยาดฟ้าโฮมสเตย์ ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
462 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287440 การทำเบเกอรี่และการตลาดออนไลน์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 7.152825532453149, 100.6117374701995
463 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287445 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 30 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
464 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287446 การทำขนมไทยและการตลาดออนไลน์ 30 26 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565 20 6.769283501377043, 100.86508328730667
465 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287451 การจักสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก 18 29 พฤศจิกายน 2565 1 ธันวาคม 2565 20 7.4840629869759745, 99.55960295009635
466 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0287457 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 14 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 20 12.719363667475719, 101.13876864791169
467 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 0287461 การผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 30 20 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 24 16.429188887944587, 100.2778202795899
468 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 0287467 การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 23 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 24 16.429646838349935, 100.27794634603046
469 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287468 การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 30 10 ธันวาคม 2565 14 ธันวาคม 2565 21 6.636450050374862, 100.69696873307844
470 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร 0287470 การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 22 สนพ.มุกดาหาร
471 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0287480 การเชื่อมทิก 30 11 พฤศจิกายน 2565 15 พฤศจิกายน 2565 20 3625+FP ตำบล ทรายขาว อำเภอ หัวไทร นครศรีธรรมราช
472 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0287483 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 24 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 20 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
473 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287484 เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 17 พฤศจิกายน 2565 20 พฤศจิกายน 2565 32 7.152729335421885, 100.61169470581734
474 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร 0287485 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 16.74784547935677, 104.73540551792662
475 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0287486 การประกอบแบตเตอรี่เพื่อประยุกต์ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ 30 15 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
476 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287495 การทำผ้าบาติก 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 7.716282425601659, 99.66465843720198
477 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว 0287499 การเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานโครงสร้าง 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 25 13.590530415953735, 102.40376618396539
478 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287500 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เหล็กต่อฟิลเล็ท ตามมาตรฐานสากล 192 19 พฤศจิกายน 2565 7 กุมภาพันธ์ 2566 10 7.152761660412819, 100.6117374701995
479 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287502 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 12 พฤศจิกายน 2565 19 พฤศจิกายน 2565 10 7.152761660412819, 100.61203787758953
480 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0287503 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 14 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 17 18.5673005,99.0350422
481 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร 0287512 การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร 30 6 ธันวาคม 2565 10 ธันวาคม 2565 20 16.67982628093943, 104.73372979165394
482 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร 0287514 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 21 สนพ.มุกดาหาร
483 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0287528 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 17 พฤศจิกายน 2565 11 14.6422918,100.4498689
484 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0287530 ช่างก่ออิฐ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 25 14.594524412295504, 100.44295286061777
485 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0287549 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 13 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 20 17.345036588378132, 102.83245499451428
486 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287551 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 9 มกราคม. 2566 12 มกราคม. 2566 20 7.1527669830909755, 100.61174819852914
487 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287552 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 16 มกราคม. 2566 19 มกราคม. 2566 20 7.152745692409136, 100.61164091017557
488 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 0287553 บาริสต้ามืออาชีพ 30 9 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 40 19.92897, 99.86894
489 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287554 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 22 7.1527935964340905, 100.6116838260227
490 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0287557 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 4 กุมภาพันธ์ 2566 18 กุมภาพันธ์ 2566 11 7.152729335421885, 100.61169470581734
491 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0287561 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 18 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 ศูนย์อินเทอร์เน็ต (Uso Net) ประจำโรงเรียนบ้านนอกนา ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พิกัด 8.981123 98.273183
492 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0287564 การประยุกต์ระบบโซลาเซลล์เพื่อการเกษตร 30 9 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 20 XV2X+W2M ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล นครศรีธรรมราช 80120
493 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 02