ข้อมูลการใส่พิกัดสถานที่ฝึกของรุ่นที่เปิดฝึกอบรม

ลำดับ หน่วยงาน training_id หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึก วันจบฝึก จำนวนคนเข้า พิกัดสถานที่ฝึก
1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286057 การติดตั้งและการตรวจทดสอบระบบก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ 18 1 ตุลาคม 2565 3 ตุลาคม 2565 25 17.1935003289731,102.93298113401731
2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286058 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 12 1 ตุลาคม 2565 2 ตุลาคม 2565 10 17.35906480620844,102.81651161409283
3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286061 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 20 a
4 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286062 ช่างปูกระเบี้อง 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 a
5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286065 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 4 ตุลาคม 2565 5 ตุลาคม 2565 35 8.916404275719204,99.90083635277841
6 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286067 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 3 ตุลาคม 2565 5 ตุลาคม 2565 8 18.567610664756494,99.03719870927222
7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286069 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 1 ตุลาคม 2565 5 ตุลาคม 2565 18 a
8 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0286070 การจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ 30 4 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565 34 a
9 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว 0286071 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 25 13.606865023064417,102.12699660377066
10 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286072 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 23 14.977382369860917,103.15589838717321
11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286074 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 20 14.474868281306044,100.58477052360189
12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286077 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 12 16.70319461616125,102.74912554037698
13 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286078 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย (Forklift Truck) 6 8 ตุลาคม 2565 8 ตุลาคม 2565 17 a
14 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286079 ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 25 a
15 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286080 สาขาการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 5 ตุลาคม 2565 6 ตุลาคม 2565 21 13.408599650327723,100.99517413060298
16 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286081 การเชื่อมท่อทองแดงด้วยการบัดกรีแข็ง 18 5 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 12 a
17 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286091 เทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) 210 6 ตุลาคม 2565 3 พฤศจิกายน 2565 37 20.292129176077207,100.08238449999999
18 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286092 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 20 เมษายน 2566 20 มิถุนายน 2566 6 a
19 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286120 ช่างก่ออิฐ 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 25 13.397800259086745,100.98984414014717
20 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286121 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 20 18.567610664756494,99.03719870927222
21 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0286122 การออกแบบชิ้นส่วนในระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ – การขึ้นรูปโมเดล การประกอบ และการสร้างแบบ 30 3 ตุลาคม 2565 6 ตุลาคม 2565 20 a
22 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286123 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 11 ตุลาคม 2565 15 ตุลาคม 2565 10 a
23 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286124 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 6 ตุลาคม 2565 10 ตุลาคม 2565 11 a
24 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286127 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 19 a
25 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286128 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 7 ตุลาคม 2565 8 ตุลาคม 2565 21 8.009222247276703,98.34157291239663
26 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286129 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 a
27 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0286131 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 10 ตุลาคม 2565 14 ตุลาคม 2565 13 a
28 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286132 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 5 ตุลาคม 2565 9 ตุลาคม 2565 20 18.627113852928073,99.07059205345261
29 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286133 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 10 ตุลาคม 2565 14 ตุลาคม 2565 20 18.627113852928073,99.07059205345261
30 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286134 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 9 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 9 a
31 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286135 การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน 30 8 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 25 a
32 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286136 Solidworks Essentials 30 9 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 20 a
33 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286137 ช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน 18 20 ตุลาคม 2565 22 ตุลาคม 2565 25 18.05382515936553,102.08681581808034
34 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286138 การประสานระบบและการตั้งค่า 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 4 a
35 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286139 ช่างเดินสายไฟฟ้าถายในอาคาร 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 3 a
36 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286140 การทำขนมไทย 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 18 a
37 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286141 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 28 8.027965013859665,99.65852897124634
38 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0286142 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor 30 9 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 18 a
39 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286143 นวดตอกเส้น 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 25 13.593132727582468,99.88744201515502
40 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 0286144 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 17.66549144625708,103.8324469969937
41 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0286145 ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 50 a
42 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286146 เทคนิคการเตรียมพื้นผิวงานสีรถยนต์ 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 30 8.49403957493364,99.9565808748777
43 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286147 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 30 8.492200371752013,99.95600935938837
44 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286148 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 17 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565 14 a
45 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286149 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคThailand4.0 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 20 9.903977354290467,98.62699897189928
46 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286150 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคThailand4.0 30 15 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 9.561928088433866,98.46813656875003
47 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286151 วิทยากรมืออาชีพ 30 11 พฤศจิกายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565 20 10.492226146214165,98.81734967498991
48 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286152 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 24 พฤศจิกายน 2565 20 9.391182983874355,98.4327145770751
49 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286153 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 21 8.072126722420368,98.38815373903074
50 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286154 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 280 1 พฤศจิกายน 2565 30 ธันวาคม 2565 19 7.994286784060061,98.339416951035
51 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286155 Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 16 a
52 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286156 Solidworks Essentials 30 27 พฤศจิกายน 2565 25 ธันวาคม 2565 17 a
53 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286157 การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และค่าความคลาดเคลื่อน 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 28 a
54 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286158 การควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 16 a
55 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286159 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 16 a
56 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286160 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 6 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 18 a
57 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286161 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 19 a
58 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286163 การประยุกต์ใช้ TECNOMATIX PROCESS SIMULATE จำลองการทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 18 a
59 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286164 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 30 9 มกราคม. 2566 12 มกราคม. 2566 18 a
60 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286165 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 30 a
61 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286166 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 25 a
62 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286167 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 26 a
63 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286168 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นสูงคูก้า 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 17 a
64 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286169 การเดินสายไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 22 a
65 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286170 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 15 a
66 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286171 การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi PLC FX 5U, Mitsubishi GOT 2000) 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 16 a
67 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286172 การใช้เครื่องมือวัดสามมิติCMMระดับ1 30 12 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 13 a
68 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286173 การใช้เทคโนโลยี Industrial Internet of Things ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 19 a
69 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286174 การใช้โปรแกรม SprutCAM Robot Machining 30 25 กุมภาพันธ์ 2566 5 มีนาคม 2566 17 13.408084047831483,100.99519385275251
70 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286175 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 21 a
71 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286176 คาราคุริ ไคเซ็น 30 19 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 16 13.408056652275192,100.9951978760613
72 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286178 ช่างควบคุมหุ่นยนต์FANUC 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 16 a
73 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286179 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 5 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 17 a
74 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286180 พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับพื้นฐาน 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 a
75 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286181 ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า 30 12 พฤศจิกายน 2565 21 พฤศจิกายน 2565 20 a
76 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286184 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 20 17.025053,101.318167
77 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286187 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 16 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 14.377237332303805,100.60500784006938
78 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286190 บาริสต้ามืออาชีพ 30 9 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 20 14.474764402418355,100.58481344191728
79 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286191 บาริสต้ามืออาชีพ 30 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 20 14.372611778698653,100.61082118004693
80 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286192 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 20 14.72104404298808,101.4413264543696
81 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286194 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 19 ธันวาคม 2565 14 กุมภาพันธ์ 2566 5 14.474816343810991,100.58477052556749
82 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286195 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 16 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 22 14.474889061734526,100.58475979774063
83 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0286197 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 20 a
84 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286198 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 22 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565 20 18.205097262128533,97.92725220378912
85 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0286199 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 15 a
86 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286201 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 8 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 20 19.228088419541635,97.9691132108202
87 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286202 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 15 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 18.22581506706046,97.9284332331162
88 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286205 ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 14.47485789691204,100.58477052657595
89 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286206 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 4 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2565 22 7.885331015430058,99.90928659298979
90 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286207 เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 14.474816343810991,100.58477052556749
91 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286208 เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 30 มีนาคม 2566 3 เมษายน 2566 23 14.474819526231322,100.58474705320272
92 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286209 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 a
93 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286210 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 18 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 41 a
94 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286211 การเชื่อมทิก 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 2 a
95 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286213 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 25 a
96 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0286214 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 27 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 20 15.425558,99.728718
97 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286215 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 11 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 14.34203425429415,100.69007861145707
98 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286216 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 19 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 20 14.342509558401382,100.69004093655923
99 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286217 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 6 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 20 14.34345563221469,100.69191346150247
100 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286219 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 18.567610664756494,99.03719870927222
101 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286220 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 29 พฤศจิกายน 2565 9 ธันวาคม 2565 24 14.478027785917988,100.58468749520833
102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286221 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 31 มีนาคม 2566 4 เมษายน 2566 21 14.474800017527873,100.58477232674676
103 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286225 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 15 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 22 14.474712461018331,100.58475979673216
104 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286226 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 1 มิถุนายน 2566 8 มิถุนายน 2566 20 14.474816339917648,100.58473833656261
105 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286228 การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 6 พฤศจิกายน 2565 4 ธันวาคม 2565 25 13.56311470536868,100.76855292199268
106 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286229 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 6 พฤศจิกายน 2565 20 พฤศจิกายน 2565 19 13.56311470536868,100.76855292199268
107 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286230 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 23 13.56311470536868,100.76855292199268
108 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286231 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 20 พฤษภาคม 2566 3 มิถุนายน 2566 20 13.56323111211048,100.76819425839729
109 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286232 การนวดสวีดิช 150 20 ตุลาคม 2565 16 พฤศจิกายน 2565 8 18.7374435,99.1566963
110 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286233 การนวดระบายน้ำเหลือง 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 18 a
111 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286234 เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 13 ตุลาคม 2565 16 ตุลาคม 2565 40 12.793231893901147,101.14289883813245
112 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286236 การกำหนดสัญลักษณ์GD&Tและค่าความคลาดเคลื่อน 30 14 มกราคม. 2566 4 กุมภาพันธ์ 2566 20 a
113 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286237 การเชื่อมแม็ก 30 8 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 20 17.95620262561559,102.57895212615489
114 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286239 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 20 14.457714560619019,100.63596211123442
115 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286241 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 20 14.463420831156597,100.32056309673199
116 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286243 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 31 มกราคม. 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566 20 14.423963756396477,100.47980399673158
117 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286245 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 14 กุมภาพันธ์ 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 20 14.157963752110113,100.35142822530949
118 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286248 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 15 สิงหาคม 2566 17 สิงหาคม 2566 20 14.598162980880245,100.54539446798938
119 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286249 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 28 สิงหาคม 2566 30 สิงหาคม 2566 20 14.32311408840653, 100.68297583825172
120 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286250 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 13 กันยายน 2566 15 กันยายน 2566 20 14.355747162747061, 100.60528306667835
121 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0286257 การขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 15 a
122 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286258 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 15 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 38 a
123 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286259 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 20 a
124 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286261 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 15 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 37 a
125 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286262 การเดินสายไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 2 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 24 a
126 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286263 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 9 มกราคม. 2566 13 มกราคม. 2566 20 14.181999857791945,100.57254241061663
127 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286265 การเดินสายไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 6 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 19 a
128 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286269 การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติก์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 14 มกราคม. 2566 28 มกราคม. 2566 22 13.56323111211048,100.76819425839729
129 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286270 การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติก์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 15 a
130 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286273 การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง 30 9 มกราคม. 2566 13 มกราคม. 2566 14 a
131 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286275 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 22 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 17.287881616795527,102.87327288464262
132 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286276 การปูกระเบื้อง 30 22 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 17.287881616795527,102.87327288464262
133 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0286278 การควบคุมระบบอัตราการไหลด้วยระบบ SCADA ระดับ 1 30 30 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 1 13.769153472919735,100.5330093429236
134 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286279 การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 28 กุมภาพันธ์ 2566 19 กุมภาพันธ์ 2566 21 13.408300424094184, 100.99502783461044
135 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286280 การประยุกต์ใช้ระบบซีซี ลิงค์ ในงานอุตสาหกรรม 30 11 มีนาคม 2566 19 มีนาคม 2566 22 13.408086656931909,100.9952018993789
136 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286283 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 27 พฤศจิกายน 2565 25 ธันวาคม 2565 30 13.56311470536868,100.76855292199268
137 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286285 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 19 ตุลาคม 2565 22 พฤศจิกายน 2565 10 a
138 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286288 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 19 ตุลาคม 2565 22 พฤศจิกายน 2565 9 a
139 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286289 การประยุกต์ใช้ Mitsubishi GX Work และระบบ IoT 30 9 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 23 13.408055413753,100.99520285016489
140 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286292 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2 30 8 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 24 a
141 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286293 เครือข่าย SCADA (WinCC) ในงานอุตสาหกรรม 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 12 13.408300397576562,100.99519948208828
142 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286294 การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 13.56323111211048,100.76819425839729
143 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286297 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 30 18 กุมภาพันธ์ 2566 26 กุมภาพันธ์ 2566 46 a
144 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286298 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 30 16 มิถุนายน 2566 25 มิถุนายน 2566 14 a
145 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286299 การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Factory I/O 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 13 a
146 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286301 Solidworks Advance Part 30 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 27 13.56323111211048,100.76819425839729
147 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286302 การผลิตอัตโนมัติแบบลีน 30 16 มกราคม. 2566 24 มกราคม. 2566 20 13.607246433554048,100.68680193963077
148 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286304 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 25 กุมภาพันธ์ 2566 6 มีนาคม 2566 35 a
149 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286312 การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล 6 18 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 10 14.23463618162624,100.57919571432282
150 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286313 การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล 6 26 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 11 14.23463618162624,100.57919571432282
151 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286323 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 14 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 21 14.474857896914433,100.5847
152 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286328 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 28 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 20 14.474857896914433,100.58479198323819
153 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286330 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 1 ธันวาคม 2565 6 ธันวาคม 2565 20 14.33997435953654,100.63446995541042
154 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286331 บาริสต้ามืออาชีพ 30 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 a
155 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286332 บาริสต้ามืออาชีพ 30 18 กุมภาพันธ์ 2566 22 กุมภาพันธ์ 2566 20 a
156 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286333 บาริสต้ามืออาชีพ 30 25 มีนาคม 2566 29 มีนาคม 2566 20 a
157 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286340 เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 16 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566 20 14.313280154687924,100.64954035730244
158 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286342 เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 21 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2566 20 a
159 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286345 เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 8 มิถุนายน 2566 22 มิถุนายน 2566 20 14.226576288220953,100.69575819528498
160 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286346 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 5 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 20 14.534602837433892,100.52726965190985
161 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286349 บาริสต้ามืออาชีพ 30 9 สิงหาคม 2566 13 สิงหาคม 2566 20 a
162 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286350 การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 8 กรกฎาคม 2566 22 กรกฎาคม 2566 25 13.56311470536868,100.76855292199268
163 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 0286353 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 20 6.0717785,99.879318
164 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286359 การควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 6 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 19 13.563083416464385,100.76811303955766
165 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286379 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 15 มกราคม. 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 20 13.56323111211048,100.76819425839729
166 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286384 การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ 30 22 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2566 25 a
167 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0286388 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 25 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 47 a
168 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286393 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 20 มีนาคม 2566 22 มีนาคม 2566 20 14.463860043383567,100.32548273880583
169 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286395 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 27 มกราคม. 2566 29 มกราคม. 2566 22 18.808153427522324,99.00876083807061
170 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0286397 นักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 22 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 33 a
171 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286399 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ABB 30 26 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 28 13.56323111211048,100.76819425839729
172 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286405 การปูกระเบื้อง 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 8.35853525100501,99.54500978161182
173 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0286407 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 25 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 24 a
174 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0286408 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 27 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 32 a
175 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286417 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 10.257679456137641,99.00145484975522
176 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286419 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 25 กรกฎาคม 2566 29 กรกฎาคม 2566 20 a
177 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286421 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 8 พฤษภาคม 2566 4 กรกฎาคม 2566 9 15.761924593345896,104.16973198780066
178 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286422 ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 8 พฤษภาคม 2566 4 กรกฎาคม 2566 4 15.761986545843934,104.16991437800715
179 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286423 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 6 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 30 15.820581674567268,100.71728596856322
180 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286424 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 28 15.69184098177423,100.00908810411708
181 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286426 การทำเบเกอรี่ 30 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 20 15.910218921210273,104.28953261534143
182 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286427 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 15.533972380183895,104.19206911084021
183 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286436 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 20 15.775729758309136,104.33008002645172
184 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286437 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 8 กุมภาพันธ์ 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 20 15.410301097892093,104.35359539011505
185 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286438 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 16.268053311224214,104.4040350923836
186 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286439 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 20 15.881793629507502,104.241244707404
187 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286444 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 19 ตุลาคม 2565 23 ตุลาคม 2565 26 13.563383,100.767468
188 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286445 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 19 ตุลาคม 2565 23 ตุลาคม 2565 29 13.563383,100.767468
189 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286446 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 19 ตุลาคม 2565 23 ตุลาคม 2565 27 13.563383,100.767468
190 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286447 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 26 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 23 13.563383,100.767468
191 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286448 บาริสต้ามืออาชีพ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 16.446706153939328,102.78563083026387
192 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286449 การทำเบเกอรี่ 30 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 28 16.560587693176682,102.82472827056799
193 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286451 การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 18 16 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566 20 15.818059900626771,102.38116131219904
194 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286452 แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า 30 17 กรกฎาคม 2566 20 กรกฎาคม 2566 21 a
195 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286454 ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า 30 2 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 18 a
196 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286455 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 16 มกราคม. 2566 19 มกราคม. 2566 19 a
197 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0286456 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 24 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 17 8.051755371058942,98.90586532547991
198 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286457 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 30 พฤษภาคม 2566 2 มิถุนายน 2566 23 a
199 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286458 ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 14 a
200 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286460 ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ 30 24 มิถุนายน 2566 2 กรกฎาคม 2566 13 a
201 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0286463 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 26 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 10 14.532005638985307,100.45148234139546
202 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0286464 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 17 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565 3 14.533636171373987,100.45251230965144
203 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286465 การแปรรูปอาหารเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 15.272038289261916,104.83372662205981
204 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286466 การแปรรูปอาหารเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 15.272038289261916,104.83372662205981
205 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286467 การแปรรูปอาหารเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 15.254759210637202,104.82241575302989
206 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286470 การใช้งาน Microsoft Word 2019 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 3 15.279316883822595,104.82219372604011
207 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286472 การเชื่อมทิก 30 8 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 16.175268,99.726212
208 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286473 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 19 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 20 16.55538,99.51728
209 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286474 อาชีพช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 30 29 ตุลาคม 2565 12 พฤศจิกายน 2565 9 13.527867082954653,99.78737499744636
210 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286475 เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์อย่างช่างมืออาชีพ 6 26 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 94 13.527867082954653,99.78737499744636
211 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286476 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 8 มกราคม. 2566 29 มกราคม. 2566 25 a
212 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286477 การทำเบเกอรี่ 30 27 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 20 15.2329113867188,104.83723511069974
213 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286479 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 30 18 กุมภาพันธ์ 2566 26 กุมภาพันธ์ 2566 16 a
214 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286480 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 12 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 24 a
215 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286481 การใช้เครื่องมือวัดสามมิติCMMระดับ1 30 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 13 a
216 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286488 ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 50 25 ตุลาคม 2565 22 พฤศจิกายน 2565 16 13.527867082954653,99.78737499744636
217 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286489 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ABB 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 16 a
218 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286491 การซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 30 23 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566 15 a
219 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286494 นักชงมืออาชีพ 12 25 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 32 10.44509580608243,99.21893149413862
220 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286495 ช่างควบคุมหุ่นยนต์NACHI 30 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 15 a
221 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286496 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานคูก้า 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 25 a
222 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286497 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 21 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 13 a
223 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286498 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 15 มีนาคม 2566 19 มีนาคม 2566 25 16.446787321764972,102.7856275007047
224 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286499 การประยุกต์ใช้โปรแกรม AutoCAD ๓ มิติ 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 13.408054043174422,100.99519921716576
225 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286500 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 17 พฤษภาคม 2566 21 พฤษภาคม 2566 21 a
226 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286501 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 5 กรกฎาคม 2566 9 กรกฎาคม 2566 25 16.44694302615976,102.78557556687807
227 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0286502 นักผลิตสื่อและเนื้อหาออนไลน์ 30 29 ตุลาคม 2565 6 พฤศจิกายน 2565 25 14.05339418258791,99.81427898961367
228 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286504 ระบบเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 30 16 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 20 a
229 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286505 การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 18 7 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 20 16.14785160206568,102.49841537632587
230 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286507 บาริสต้ามืออาชีพ 30 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 26 16.44678118116044,102.78563369764778
231 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286508 การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 19 a
232 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286509 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 18 กุมภาพันธ์ 2566 26 กุมภาพันธ์ 2566 22 a
233 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286511 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 12 16.446961499907232,102.7855710512989
234 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286512 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 26 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 13 a
235 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286515 ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 3 16.446961499907232,102.7855710512989
236 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286517 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 10 16.446961499907232,102.7855710512989
237 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286518 การสร้างหุ่นยนต์ลำเลียง 30 9 มกราคม. 2566 12 มกราคม. 2566 18 a
238 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286520 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 12 16.446961499907232,102.7855710512989
239 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286521 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 14 a
240 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0286522 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 26 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 37 6.541342,101.280395
241 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286523 การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 a
242 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286524 การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน 30 20 พฤษภาคม 2566 28 พฤษภาคม 2566 32 a
243 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286525 การโค้ดดิ้งร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 30 28 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 32 13.408063175026971,100.99519251164347
244 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286526 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 19 ตุลาคม 2565 31 มกราคม. 2566 16 18.630116987272796,99.06176481145607
245 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286528 การควบคุมหุ่นยนต์ COBOT 30 6 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 13 a
246 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286529 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 21 ตุลาคม 2565 24 ตุลาคม 2565 23 20.292129176077207,100.08238449999999
247 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286530 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 21 ตุลาคม 2565 24 ตุลาคม 2565 22 20.292129176077207,100.08238449999999
248 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0286531 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 30 26 ตุลาคม 2565 1 พฤศจิกายน 2565 25 16.95076456163328,104.7277650324242
249 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0286532 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 30 2 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2565 25 16.95076456163328,104.7277650324242
250 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0286533 การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดแบบ IP Camera 7 26 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 62 13.721909907072545,100.58536266769633
251 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286536 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 25 13.408582,100.995119
252 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286537 ช่างแต่งผมบุรุษ 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 25 9.133275372053783,99.35170684169304
253 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286538 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม: พื้นฐาน 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 a
254 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286540 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 26 ตุลาคม 2565 1 พฤศจิกายน 2565 21 16.937533200279535,100.22548426714609
255 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286541 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 22 13.408629804179592,100.99512864032998
256 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286542 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 21 13.408571375856583,100.99517703350162
257 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286544 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 15 พฤศจิกายน 2565 17 พฤศจิกายน 2565 21 13.408063630000624,100.99429715556685
258 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286545 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 a
259 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286550 เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 30 15.783468810754492,100.08423358390678
260 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286554 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 กุมภาพันธ์ 2566 3 มีนาคม 2566 18 a
261 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 0286557 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 29 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 15 14.855641715612725,101.67254448243014
262 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286558 ช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 17.424029,100.771586
263 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286562 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 25 เมษายน 2566 22 มิถุนายน 2566 11 15.651397405497322,100.13281705320045
264 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286568 การทำเบเกอรี่ 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 20 15.651366,100.132796
265 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286569 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 15 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 23 16.87351301045225,100.20989664039027
266 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286570 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 16.7672694086309,100.2633700693146
267 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286571 บาริสต้ามืออาชีพ 30 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 20 15.651371,100.132788
268 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286575 การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด 30 21 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565 25 16.86230635174238,100.1829284
269 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286576 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 29 ตุลาคม 2565 12 พฤศจิกายน 2565 23 13.527867082954653,99.78737499744636
270 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286577 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 4 กุมภาพันธ์ 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 22 16.937772973773797,100.22546521857628
271 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286579 การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 12 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 20 15.651449064764588,100.1327955965934
272 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286580 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 26 7.99423366119463,98.33993193511967
273 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286581 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก 30 27 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 34 13.408781510264856,100.99436647801112
274 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286583 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 16.937737088975762,100.22547596857811
275 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286586 Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 a
276 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286591 ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 12 24 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565 7 15.279275485420467,104.8222151837101
277 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286594 การเชื่อมมิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 16 ตุลาคม 2565 22 ตุลาคม 2565 8 13.563383,100.767468
278 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286596 การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 30 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 21 16.835095541556214,100.21383559732078
279 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286597 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 16.104556454553137,104.26067209856632
280 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286601 การทำเบเกอรี่ 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 25 a
281 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286604 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 15.360564837800712,104.82286793953577
282 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286609 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 16 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 10 16.780280572269607,100.16911265916669
283 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286611 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 11 16.72841538360513,100.17914692555844
284 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286617 สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 29 ตุลาคม 2565 1 พฤศจิกายน 2565 23 16.55538,99.51728
285 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 0286619 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 3 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 a
286 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286620 เทคนิคการนวดไทย 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 25 16.298426,99.814043
287 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286622 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 26 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 25 16.937737088975762,100.22547596857811
288 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286626 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 19 เมษายน 2566 19 มิถุนายน 2566 8 16.937623,100.225589
289 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286627 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 19 เมษายน 2566 19 มิถุนายน 2566 6 16.937623,100.225589
290 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286630 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 16.877624580887613,99.1459983148116
291 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286631 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 19 เมษายน 2566 19 มิถุนายน 2566 2 16.937623,100.225589
292 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286634 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 11 16.877624580887613,99.1459983148116
293 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286635 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 15 16.877624580887613,99.1459983148116
294 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286638 ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 30 22 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 20 18.865636047351334,98.96381383320613
295 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286639 ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 23 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 19 18.749421097501383,98.9322489041716
296 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0286640 เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 25 13.848864931249379,100.42206236665858
297 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0286643 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 21 13.8486724,100.4219086
298 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286647 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 11 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 20 18.64934817709797,99.1078746666774
299 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286650 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 25 เมษายน 2566 22 มิถุนายน 2566 4 15.651438729576121,100.13277413785826
300 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286651 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 25 เมษายน 2566 22 มิถุนายน 2566 4 15.651376743454797,100.13294579922707
301 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 0286654 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 20 a
302 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286658 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 23 a
303 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286659 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 26 มิถุนายน 2566 29 มิถุนายน 2566 20 15.3783686,100.2296250
304 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286670 การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 13.626810668645122,99.82936966861088
305 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286671 การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 29 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 20 13.705960507002404,99.57914623210193
306 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286672 การปูกระเบื้อง 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 22 15.699222190408122,100.07566112795388
307 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286674 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 23 มกราคม. 2566 27 มกราคม. 2566 20 a
308 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0286675 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 12 13.515201294883274,100.960752447182
309 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286676 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 a
310 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286683 เทคนิคการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 15.651418071706397,100.13270976652588
311 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286686 การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 20 15.6882300,100.7380750
312 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0286687 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 25 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 20 8.115654392626965,98.82511138325587
313 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286690 การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 20 15.45583443441953,100.13513733711468
314 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286691 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 26 ตุลาคม 2565 2 พฤศจิกายน 2565 20 14.977382369860917,103.15589838717321
315 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286692 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 11 พฤศจิกายน 2565 20 พฤศจิกายน 2565 20 18.567544562082087,99.03726308391258
316 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286693 การผูกผ้าในงานพิธี 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 27 14.700458189934563,102.89270173866606
317 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286694 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 15 พฤศจิกายน 2565 17 พฤศจิกายน 2565 20 14.38545697309693,100.5940332319054
318 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286696 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 พฤศจิกายน 2565 19 พฤศจิกายน 2565 20 18.64934817709797,99.1078746666774
319 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286698 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 25 13.408654590577736,100.99384922555693
320 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286702 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 a
321 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286704 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 14.164532097200796,101.1691818
322 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286706 การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 31 ตุลาคม 2565 2 พฤศจิกายน 2565 23 14.46716507404558,100.16740489669472
323 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286708 การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 13.56180060316239,101.21001472555835
324 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0286709 การเชื่อมแม็ก:เหล็กหนา 30 16 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 23 12.829671135905457,101.2143603335389
325 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286715 เทคนิคการเชื่อมโลหะ 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 4 18.567610664756494,99.03719870927222
326 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286716 การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดแบบ IP Camera 7 1 พฤศจิกายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 56 8.977937540148652,99.39063189723849
327 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286718 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 21 14.56936256168721,99.87869619553177
328 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0286719 การออกแบบชิ้นส่วนในระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ – การขึ้นรูปโมเดล การประกอบ และการสร้างแบบ 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 17 16.447554333934963,102.78490442658857
329 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286720 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 21 7.994033127712596,98.33951217210937
330 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286723 การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 13 16.447127116953915,102.78423026200028
331 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286730 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 14.474868281306044,100.58477052360189
332 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0286731 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 20 15.196480553025467,103.53040480541307
333 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0286734 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 18 18 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565 20 7.7056164,99.9931727
334 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0286735 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 21 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565 20 7.8044344,100.004587
335 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286741 การทาสีอาคาร 18 30 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 14.354543837199914,100.54830299673085
336 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0286743 การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 20 13.94256365787975,101.21044311246648
337 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286747 ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 a
338 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286753 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 21 13.959076698484242,100.02887045466912
339 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286755 การจัดทำระบบคลังสินค้า 30 10 กรกฎาคม 2566 13 กรกฎาคม 2566 22 13.959055861574518,100.02882754481942
340 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286756 การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi PLC FX 5U, Mitsubishi GOT 2000) 30 16 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 16 a
341 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0286757 การทำดอกไม้จากดินไทย 30 3 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 17.378475,104.768464
342 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286758 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 27 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2566 32 13.95896217027036,100.02898847301893
343 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286761 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 25 16.877624580887613,99.1459983148116
344 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286762 ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 a
345 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286764 การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 25 16.877624580887613,99.1459983148116
346 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0286767 การทำอาหารจานเดียวเพื่อจำหน่าย 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 14.642463307145324,100.4537508764697
347 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286768 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 26 มิถุนายน 2566 24 สิงหาคม 2566 12 a
348 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286769 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 8.111613153124761,100.09746081044658
349 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286770 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 10 พฤษภาคม 2566 6 กรกฎาคม 2566 8 16.389469,103.337952
350 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286773 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 7.994033127712596,98.33951217210937
351 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286774 การแปรรูปจากเส้นกก 30 9 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 20 a
352 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286775 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 27 20.292124131002684,100.08238449670144
353 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0286776 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 7 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 10 a
354 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286777 การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 21 กุมภาพันธ์ 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 10 a
355 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286780 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 24 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 11 a
356 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286783 การจัดการฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์แอคเซส 30 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 27 18.134306,100.135531
357 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286785 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 17 มิถุนายน 2566 21 มิถุนายน 2566 27 18.08465148589465,100.12671873962876
358 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286786 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 21 18.0848758597867,100.12672946846409
359 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286787 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 8.729009003398833,99.73146731044912
360 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286789 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 20 17.970955340734807,99.74575062410001
361 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286791 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 21 8.491599640840567,99.9267324681196
362 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286793 เทคนิคการควบคุมและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 27 8.450951477885786,99.96462245462662
363 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286796 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 3 เมษายน 2566 7 มิถุนายน 2566 5 18.085268525743018,100.12665436931712
364 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0286797 การทำอาหารจานด่วนเพื่อจำหน่าย 18 24 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 15.438892020984856,100.02357458917595
365 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0286798 การทำอาหารจานด่วนเพื่อจำหน่าย 18 25 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 20 15.397031815522535,99.91511784584878
366 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286799 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 11 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 23 18.862811770458,98.96450815721762
367 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286800 การทำเครื่องดื่มและอาหารว่าง 18 28 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 20 16.453723,99.735371
368 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286801 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 15 พฤศจิกายน 2565 19 พฤศจิกายน 2565 22 13.427230061305808,100.02291674431584
369 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 0286802 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 4 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 24 17.57263276433019,102.27305361072186
370 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286803 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 3 พฤศจิกายน 2565 5 พฤศจิกายน 2565 20 16.51129,99.52309
371 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286804 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 21 13.427394473548823,100.02293454138119
372 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286805 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 28 13.426653547451691,100.02325640647064
373 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286806 การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 1 ธันวาคม 2565 8 ธันวาคม 2566 20 18.147593,100.143725
374 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286807 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 30 28 มิถุนายน 2566 2 กรกฎาคม 2566 20 18.218120075556513,100.19156276066019
375 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0286808 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 29 ตุลาคม 2565 6 พฤศจิกายน 2565 17 7.1527913697050876,100.61163385301063
376 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286810 เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 4 พฤศจิกายน 2565 6 พฤศจิกายน 2565 20 18.773537259415463,100.30166169486017
377 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286811 การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 20 18.141925627261255,100.13890691262799
378 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286812 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 18 13.427230061305808,100.02291674431584
379 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286816 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 7 มกราคม. 2566 21 มกราคม. 2566 20 13.427331644265113,100.02330862037665
380 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286818 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 7 มกราคม. 2566 21 มกราคม. 2566 20 18.084697380577737,100.12671337528154
381 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286822 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 15.820048,102.028953
382 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286824 การนวดหินร้อน 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 17 a
383 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286825 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 8 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 20 13.427230061305808,100.02291674431584
384 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286827 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 21 13.427394473548823,100.02293454138119
385 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286828 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 3 สิงหาคม 2566 7 สิงหาคม 2566 26 15.930459288895632,102.01649147343205
386 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286830 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 15.89907411879918,102.26016337494873
387 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286832 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 18 5 พฤษภาคม 2566 7 พฤษภาคม 2566 11 18.084794269313704,100.12672946846409
388 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286833 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 20 18.084861,100.126794
389 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286840 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 16 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 18.074199363101304,100.1714015857013
390 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286841 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 19 ธันวาคม 2565 21 ธันวาคม 2565 20 18.110508723869632,100.17361244199346
391 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286843 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 กุมภาพันธ์ 2566 19 กุมภาพันธ์ 2566 20 18.31438379483739,100.30088173967074
392 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286844 การนวดอโรมา 30 11 กุมภาพันธ์ 2566 25 กุมภาพันธ์ 2566 20 13.427415128769004,100.0228687379157
393 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286845 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 23 มิถุนายน 2566 25 มิถุนายน 2566 20 18.222370472443366,100.20703735880826
394 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286846 นักออกแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 15.819842243715456,102.02929705260298
395 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286847 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 28 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 20 18.275047297126417,100.25036686027734
396 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286848 การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) 18 3 พฤศจิกายน 2565 5 พฤศจิกายน 2565 10 a
397 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286849 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 4 สิงหาคม 2566 6 สิงหาคม 2566 20 a
398 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286850 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 20 13.427225287852703,100.02290635105791
399 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286853 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 20 15.819986513498103,102.02899591534529
400 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286856 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 20 15.819310380322653,102.02887789561032
401 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286864 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 6 มิถุนายน 2566 10 มิถุนายน 2566 30 15.566573419982484,101.84524145396416
402 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286867 การจักสาน 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 15.810223,102.033246
403 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286869 การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel) 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 30 16.741042915501826,98.61413573954988
404 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0286870 สาขา เทคนิคการสอน สำหรับวิทยากรภายนอก 30 1 พฤศจิกายน 2565 4 พฤศจิกายน 2565 40 8.051723501846354,98.90585459664393
405 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 0286871 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 5 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 13 a
406 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286877 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 14.700460638730505,102.89269920699773
407 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0286878 การทำเบเกอรี่ 30 4 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2565 20 6.486062,101.354247
408 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286880 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 11 พฤศจิกายน 2565 3 ธันวาคม 2565 25 14.286457226540547,101.04516134601026
409 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 0286882 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 16 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 25 18.83092194266356,100.75352166850197
410 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286883 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 25 เมษายน 2566 23 มิถุนายน 2566 8 15.818892329789353,102.02929631102567
411 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286884 การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 6 ธันวาคม 2565 10 ธันวาคม 2565 20 15.7954762011963,101.90203739005071
412 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 0286885 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 20 มกราคม. 2566 29 มกราคม. 2566 30 18.830921942669693,100.7535753125866
413 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286886 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 20 16.610850639931087,101.90240542009124
414 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286887 ช่างกลึง 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 20 14.203979,101.206336
415 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286889 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 23 15.811404043254923,102.01582682554657
416 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286890 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 20 พฤษภาคม 2566 28 พฤษภาคม 2566 24 15.811610496888365,102.01581609467449
417 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286891 การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 a
418 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286897 การประกอบขนมอบ 30 19 กุมภาพันธ์ 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 20 a
419 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286898 การประกอบขนมอบ 30 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 20 a
420 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286899 การประกอบขนมอบ 30 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 20 a
421 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286900 การประกอบขนมอบ 30 6 มิถุนายน 2566 10 มิถุนายน 2566 20 a
422 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286901 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 23 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 20 9.31735675814519,99.73736531517805
423 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286903 การบริการที่เป็นเลิศ 30 16 มิถุนายน 2566 19 มิถุนายน 2566 29 9.533337906333172,100.0662661328249
424 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286907 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 11 พฤษภาคม 2566 14 พฤษภาคม 2566 25 9.584210022572824,100.07467272607863
425 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286908 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 31 ตุลาคม 2565 5 พฤศจิกายน 2565 13 20.292214697622658,100.08240595392549
426 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286909 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 8 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 16.453889,99.515948
427 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286912 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสำหรับงานโครงสร้าง 30 17 พฤศจิกายน 2565 21 พฤศจิกายน 2565 21 9.7769096274701,98.66788448450991
428 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286913 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 23 มกราคม. 2566 27 มกราคม. 2566 20 10.272060484811059,99.20301665635473
429 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286924 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0 30 26 พฤศจิกายน 2565 4 ธันวาคม 2565 20 9.1217920258363,99.43511199723949
430 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286925 การทำอาหารว่าง 18 16 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 13.420860522690633,99.92164897945806
431 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286927 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 6 กุมภาพันธ์ 2566 8 กุมภาพันธ์ 2566 26 13.959076698484242,100.02887045466912
432 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286928 ช่างแต่งผมบุรุษ 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 20 15.928276414837626,101.77078487092454
433 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286930 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 24 ธันวาคม 2565 28 ธันวาคม 2565 20 16.309903,101.978562
434 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286931 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 10 กรกฎาคม 2566 12 กรกฎาคม 2566 24 a
435 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286934 การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 9.29139539403078,99.20579647030458
436 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286936 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 20 8.977958734931157,99.39064262607404
437 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286943 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 3 สิงหาคม 2566 7 สิงหาคม 2566 20 16.127187803771253,101.61975263144564
438 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286948 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 20 a
439 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286950 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 26 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565 20 15.442064,101.735594
440 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286952 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 16 ธันวาคม 2565 20 ธันวาคม 2565 20 10.541946898471704,99.26991338478625
441 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286956 การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (วิศวกรรมโครงสร้าง) ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 30 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 32 10.444773998914512,99.21878665447171
442 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286957 พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 25 7.994033127712596,98.33951217210937
443 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286959 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 a
444 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286960 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 9 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 20 18.86322392889827,98.96427682183017
445 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286961 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 12 มิถุนายน 2566 15 มิถุนายน 2566 27 10.444847853433014,99.21875446526471
446 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286962 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 7 กุมภาพันธ์ 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566 24 13.42735251538987,100.02292238209878
447 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286968 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ ๑ 30 3 มิถุนายน 2566 11 มิถุนายน 2566 20 8.977953410797706,99.39064259879036
448 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286969 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 20 เมษายน 2566 16 มิถุนายน 2566 10 a
449 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286971 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 21 พฤศจิกายน 2565 19 ธันวาคม 2565 40 14.147817834727801,101.27021521699974
450 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286972 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 14.027877798886674,101.194078187202
451 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286973 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 18.86618783835526,99.18085379846538
452 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286975 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 3 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 20 7.994033127712596,98.33951217210937
453 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286977 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 23 13.958806,100.0266603
454 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286978 การก่ออิฐฉาบปูน 30 18 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 18.862811770458,98.96450815721762
455 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286979 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 11 กุมภาพันธ์ 2566 19 กุมภาพันธ์ 2566 23 9.050403375160444,98.90796423068441
456 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286980 การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 18.862811770458,98.96450815721762
457 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286981 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 3 มกราคม. 2566 6 มกราคม. 2566 26 13.959024642261587,100.02947127064694
458 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286982 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ:ต่อชนแผ่นเหล็ก 30 28 พฤศจิกายน 2565 1 ธันวาคม 2565 20 9.248442951250633,99.6662373451509
459 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286983 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 13.407685310100073,100.99521715324612
460 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286984 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 27 กุมภาพันธ์ 2566 3 มีนาคม 2566 26 13.95905587825084,100.02884899814862
461 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286985 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 21 18.862811770458,98.96450815721762
462 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0286989 การทำเบเกอรี่ 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 6.422126333207444,101.80407966966973
463 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0286991 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 20 6.016244,101.963843
464 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286995 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 16 มกราคม. 2566 19 มกราคม. 2566 20 13.828789465517408,100.07057043068943
465 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0286999 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 27 กุมภาพันธ์ 2566 20 มีนาคม 2566 20 6.433508069364384,101.82162095519867
466 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287002 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 18 18 พฤษภาคม 2566 22 มิถุนายน 2566 10 6.515122629422269,101.65311586310465
467 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287004 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 10.445038260045035,99.21892724946807
468 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287007 การซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานเบื้องต้น 18 20 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 20 18.862852388001173,98.96449742175858
469 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0287009 การเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 9 13.563383,100.767468
470 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287011 ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 18 10 กรกฎาคม 2566 12 กรกฎาคม 2566 20 a
471 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287012 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 26 เมษายน 2566 26 มิถุนายน 2566 5 18.862892998568,98.96448669251325
472 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287014 บาริสต้ามืออาชีพ 30 25 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 26 18.86341025346635,98.9643472557666
473 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287015 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 26 ธันวาคม 2565 29 ธันวาคม 2565 20 18.86263918934753,98.9645706597949
474 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287022 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 20 มกราคม. 2566 28 มกราคม. 2566 44 18.862794826449097,98.96453737758225
475 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0287032 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 23 13.408187,100.993861
476 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0287034 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 22 13.408582,100.995119
477 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287035 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 10.445045506804709,99.21892259430487
478 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0287036 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 22 13.408582,100.995119
479 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287037 เทคนิคการสอนงาน 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 24 7.994033127712596,98.33951217210937
480 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287038 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 25 7.994033127712596,98.33951217210937
481 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0287039 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 19 20.292124131002684,100.08238449670144
482 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0287041 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 20 13.563383,100.767468
483 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287042 การทำเบเกอรี่ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 24 7.994033127712596,98.33951217210937
484 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0287045 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 13 a
485 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0287046 Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 22 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565 30 13.563383,100.767468
486 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287048 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 7 มกราคม. 2566 21 มกราคม. 2566 25 a
487 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287049 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 4 กุมภาพันธ์ 2566 18 กุมภาพันธ์ 2566 20 6.423371959379363,101.80447257891065
488 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287050 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 27 7.994033127712596,98.33951217210937
489 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287054 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 20 พฤษภาคม 2566 28 พฤษภาคม 2566 20 6.423249846337057,101.80511877293412
490 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287056 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 17 มิถุนายน 2566 25 มิถุนายน 2566 20 6.423249846337057,101.80511877293412
491 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0287057 Solidworks Advance Part 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 10 a
492 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287059 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 27 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 20 7.553932049745048,99.61824858693805
493 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287060 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 20 7.994185347180184,98.33949192872919
494 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287061 การแปรรูปอาหาร 18 7 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 20 a
495 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287066 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 7.994033127712596,98.33951217210937
496 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0287067