ข้อมูลการใส่พิกัดสถานที่ฝึกของรุ่นที่เปิดฝึกอบรม

ลำดับ หน่วยงาน training_id หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึก วันจบฝึก จำนวนคนเข้า พิกัดสถานที่ฝึก
1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286057 การติดตั้งและการตรวจทดสอบระบบก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ 18 1 ตุลาคม 2565 3 ตุลาคม 2565 25 17.1935003289731, 102.93298113401731
2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286058 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 12 1 ตุลาคม 2565 2 ตุลาคม 2565 10 17.35906480620844, 102.81651161409283
3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286061 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 20
4 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286062 ช่างปูกระเบี้อง 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20
5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286065 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 4 ตุลาคม 2565 5 ตุลาคม 2565 35 8.916404275719204, 99.90083635277841
6 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286067 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 3 ตุลาคม 2565 5 ตุลาคม 2565 8 18.5673005,99.0350422
7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286069 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 1 ตุลาคม 2565 5 ตุลาคม 2565 18
8 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0286070 การจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ 30 4 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565 34
9 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว 0286071 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 25 13.606865023064417, 102.12699660377066
10 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286072 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 23 14.977382369860917, 103.15589838717321
11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286074 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 20 14.474868281306044, 100.58477052360189
12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286077 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 12 16.70319461616125, 102.74912554037698
13 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286078 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย (Forklift Truck) 6 8 ตุลาคม 2565 8 ตุลาคม 2565 17
14 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286079 ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 25
15 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286080 สาขาการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 5 ตุลาคม 2565 6 ตุลาคม 2565 21 13.408599650327723, 100.99517413060298
16 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286081 การเชื่อมท่อทองแดงด้วยการบัดกรีแข็ง 18 5 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 12
17 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286091 เทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) 210 6 ตุลาคม 2565 3 พฤศจิกายน 2565 37 20.292129176077207, 100.08238449999999
18 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286092 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 20 เมษายน 2566 20 มิถุนายน 2566 6 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
19 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286120 ช่างก่ออิฐ 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 25 13.397800259086745, 100.98984414014717
20 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286121 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 3 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 20 18.6772157,98.8910286
21 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0286122 การออกแบบชิ้นส่วนในระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ – การขึ้นรูปโมเดล การประกอบ และการสร้างแบบ 30 3 ตุลาคม 2565 6 ตุลาคม 2565 20
22 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286123 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 11 ตุลาคม 2565 15 ตุลาคม 2565 10
23 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286124 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 6 ตุลาคม 2565 10 ตุลาคม 2565 11
24 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286127 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 19
25 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286128 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 7 ตุลาคม 2565 8 ตุลาคม 2565 21 8.009222247276703, 98.34157291239663
26 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286129 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20
27 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0286131 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 10 ตุลาคม 2565 14 ตุลาคม 2565 13
28 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286132 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 5 ตุลาคม 2565 9 ตุลาคม 2565 20 18.6772157,98.8910286
29 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286133 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 10 ตุลาคม 2565 14 ตุลาคม 2565 20 18.6772157,98.8910286
30 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286134 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 9 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 9
31 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286135 การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน 30 8 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 25
32 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286136 Solidworks Essentials 30 9 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 20
33 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286137 ช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน 18 20 ตุลาคม 2565 22 ตุลาคม 2565 25 18.05382515936553, 102.08681581808034
34 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286138 การประสานระบบและการตั้งค่า 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 4
35 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286139 ช่างเดินสายไฟฟ้าถายในอาคาร 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 3
36 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286140 การทำขนมไทย 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 18
37 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286141 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 28 8.027965013859665, 99.65852897124634
38 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0286142 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor 30 9 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 18
39 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286143 นวดตอกเส้น 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 25 13.593132727582468, 99.88744201515502
40 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 0286144 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 17.665522114988704, 103.83240408165395
41 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0286145 ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 50
42 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286146 เทคนิคการเตรียมพื้นผิวงานสีรถยนต์ 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 30 8.49403957493364, 99.9565808748777
43 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286147 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 30 8.492200371752013, 99.95600935938837
44 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286148 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 17 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565 14
45 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286149 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคThailand4.0 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 20 9.903977354290467, 98.62699897189928
46 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286150 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคThailand4.0 30 15 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 9.561928088433866, 98.46813656875003
47 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286151 วิทยากรมืออาชีพ 30 11 พฤศจิกายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565 20 10.492226146214165, 98.81734967498991
48 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0286152 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 24 พฤศจิกายน 2565 20 9.391182983874355, 98.4327145770751
49 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286153 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 21 8.072126722420368, 98.38815373903074
50 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286154 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 280 1 พฤศจิกายน 2565 30 ธันวาคม 2565 19 7.994286784060061, 98.339416951035
51 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286155 Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 16 -
52 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286156 Solidworks Essentials 30 27 พฤศจิกายน 2565 25 ธันวาคม 2565 17 -
53 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286157 การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และค่าความคลาดเคลื่อน 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 28 -
54 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286158 การควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 16 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
55 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286159 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 16 -
56 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286160 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 6 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 18 -
57 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286161 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 19 -
58 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286163 การประยุกต์ใช้ TECNOMATIX PROCESS SIMULATE จำลองการทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 30 19 มิถุนายน 2566 22 มิถุนายน 2566 18 -
59 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286164 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 30 9 มกราคม. 2566 12 มกราคม. 2566 18 MARA
60 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286165 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 30 ฝึกอบรมออนไลน์
61 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286166 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 25 Online
62 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286167 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 26 -
63 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286168 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นสูงคูก้า 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 17 สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
64 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286169 การเดินสายไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 22 -
65 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286170 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 15 สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
66 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286171 การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi PLC FX 5U, Mitsubishi GOT 2000) 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 16 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
67 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286172 การใช้เครื่องมือวัดสามมิติCMMระดับ1 30 12 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 13 /
68 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286173 การใช้เทคโนโลยี Industrial Internet of Things ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 19 -
69 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286174 การใช้โปรแกรม SprutCAM Robot Machining 30 25 กุมภาพันธ์ 2566 5 มีนาคม 2566 17 13.408084047831483, 100.99519385275251
70 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286175 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 21 -
71 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286176 คาราคุริ ไคเซ็น 30 19 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 16 13.408056652275192, 100.9951978760613
72 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286178 ช่างควบคุมหุ่นยนต์FANUC 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 16 /
73 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286179 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 5 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 17 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
74 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286180 พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับพื้นฐาน 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
75 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286181 ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า 30 12 พฤศจิกายน 2565 21 พฤศจิกายน 2565 20 -
76 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286184 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 20 17.025053,101.318167
77 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286187 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 16 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 14.377237332303805, 100.60500784006938
78 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286190 บาริสต้ามืออาชีพ 30 9 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 20 14.474764402418355, 100.58481344191728
79 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286191 บาริสต้ามืออาชีพ 30 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 20 14.372611778698653, 100.61082118004693
80 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286192 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 20 14.72104404298808, 101.4413264543696
81 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286194 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 19 ธันวาคม 2565 14 กุมภาพันธ์ 2566 5 14.474816343810991, 100.58477052556749
82 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286195 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 16 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 22 14.474889061734526, 100.58475979774063
83 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0286197 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 18 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 20
84 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286198 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 22 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565 20 18.205097262128533, 97.92725220378912
85 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0286199 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 15
86 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286201 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 8 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 20 19.228088419541635, 97.9691132108202
87 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0286202 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 15 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 18.22581506706046, 97.9284332331162
88 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286205 ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 14.47485789691204, 100.58477052657595
89 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286206 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 4 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2565 22 7.885331015430058, 99.90928659298979
90 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286207 เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 14.474816343810991, 100.58477052556749
91 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286208 เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 30 มีนาคม 2566 3 เมษายน 2566 23 14.474819526231322, 100.58474705320272
92 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0286209 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 -
93 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286210 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 18 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 41
94 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286211 การเชื่อมทิก 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 2
95 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286213 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 25
96 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0286214 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 27 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 20 15.425558, 99.728718
97 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286215 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 11 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 14.34203425429415, 100.69007861145707
98 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286216 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 19 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 20 14.342509558401382, 100.69004093655923
99 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286219 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 18.6772157,98.8910286
100 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286220 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 29 พฤศจิกายน 2565 9 ธันวาคม 2565 24 14.478027785917988, 100.58468749520833
101 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286221 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 31 มีนาคม 2566 4 เมษายน 2566 21 14.474800017527873, 100.58477232674676
102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286225 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 15 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 22 14.474712461018331, 100.58475979673216
103 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286228 การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 6 พฤศจิกายน 2565 4 ธันวาคม 2565 25 13.56311470536868, 100.76855292199268
104 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286229 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 6 พฤศจิกายน 2565 20 พฤศจิกายน 2565 19 13.56311470536868, 100.76855292199268
105 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286230 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 23 13.56311470536868, 100.76855292199268
106 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286231 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 20 พฤษภาคม 2566 3 มิถุนายน 2566 20 13.56323111211048, 100.76819425839729
107 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286232 การนวดสวีดิช 150 20 ตุลาคม 2565 16 พฤศจิกายน 2565 8 18.7374435,99.1566963
108 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286233 การนวดระบายน้ำเหลือง 30 17 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 18
109 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286234 เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 13 ตุลาคม 2565 16 ตุลาคม 2565 40 12.793231893901147, 101.14289883813245
110 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286236 การกำหนดสัญลักษณ์GD&Tและค่าความคลาดเคลื่อน 30 14 มกราคม. 2566 4 กุมภาพันธ์ 2566 20 บริษัท เอ็น.เค.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
111 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286237 การเชื่อมแม็ก 30 8 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 20 17.95620262561559, 102.57895212615489
112 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286239 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 20 14.457714560619019, 100.63596211123442
113 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286241 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 20 14.463420831156597, 100.32056309673199
114 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286243 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 31 มกราคม. 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566 20 14.423963756396477, 100.47980399673158
115 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286245 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 14 กุมภาพันธ์ 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 20 14.157963752110113, 100.35142822530949
116 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0286257 การขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 15
117 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286258 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 15 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 38 -
118 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286259 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 20 -
119 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286261 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 15 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 37 -
120 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286262 การเดินสายไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 2 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 24 สถาบันพัฒนาบุคฃกรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
121 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286263 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 9 มกราคม. 2566 13 มกราคม. 2566 20 14.181999857791945, 100.57254241061663
122 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286269 การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติก์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 14 มกราคม. 2566 28 มกราคม. 2566 22 13.56323111211048, 100.76819425839729
123 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286270 การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติก์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 15 สถาบันพัฒนาบุคฃกรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
124 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286273 การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง 30 9 มกราคม. 2566 13 มกราคม. 2566 14 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
125 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286275 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 22 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 17.287881616795527, 102.87327288464262
126 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0286276 การปูกระเบื้อง 30 22 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 17.287881616795527, 102.87327288464262
127 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286279 การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 11 กุมภาพันธ์ 2566 19 กุมภาพันธ์ 2566 21 MARA
128 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286280 การประยุกต์ใช้ระบบซีซี ลิงค์ ในงานอุตสาหกรรม 30 11 มีนาคม 2566 19 มีนาคม 2566 22 13.408086656931909, 100.9952018993789
129 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286283 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 27 พฤศจิกายน 2565 25 ธันวาคม 2565 30 13.56311470536868, 100.76855292199268
130 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286285 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 19 ตุลาคม 2565 22 พฤศจิกายน 2565 10 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
131 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286288 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 19 ตุลาคม 2565 22 พฤศจิกายน 2565 9 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
132 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286289 การประยุกต์ใช้ Mitsubishi GX Work และระบบ IoT 30 9 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 23 13.408055413753, 100.99520285016489
133 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286292 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2 30 8 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 24 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
134 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286293 เครือข่าย SCADA (WinCC) ในงานอุตสาหกรรม 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 12 13.408300397576562, 100.99519948208828
135 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286294 การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 13.56323111211048, 100.76819425839729
136 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286297 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 30 18 กุมภาพันธ์ 2566 26 กุมภาพันธ์ 2566 46 ฝึกอบรม online
137 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286299 การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Factory I/O 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 13 สถาบันพัฒนาบุคฃกรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
138 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286301 Solidworks Advance Part 30 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 27 13.56323111211048, 100.76819425839729
139 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286302 การผลิตอัตโนมัติแบบลีน 30 16 มกราคม. 2566 24 มกราคม. 2566 20 13.607246433554048, 100.68680193963077
140 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286304 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 25 กุมภาพันธ์ 2566 6 มีนาคม 2566 35 ฝึกอบรมออนไลน์
141 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286312 การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล 6 18 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 10 14.23463618162624, 100.57919571432282
142 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286313 การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล 6 26 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 11 14.23463618162624, 100.57919571432282
143 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286323 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 14 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 21 14.474857896914433, 100.5847
144 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286328 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 28 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 20 14.474857896914433, 100.58479198323819
145 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286330 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 1 ธันวาคม 2565 6 ธันวาคม 2565 20 14.33997435953654, 100.63446995541042
146 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286331 บาริสต้ามืออาชีพ 30 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 ศาลาอเนกประสงค์บ้านโพนสา ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
147 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286332 บาริสต้ามืออาชีพ 30 18 กุมภาพันธ์ 2566 22 กุมภาพันธ์ 2566 20 บ้านเจริญชัย ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
148 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286333 บาริสต้ามืออาชีพ 30 25 มีนาคม 2566 29 มีนาคม 2566 20 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย
149 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286340 เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 16 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566 20 14.313280154687924, 100.64954035730244
150 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286342 เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 21 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2566 20
151 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 0286353 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 20 6.0717785,99.879318
152 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286359 การควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 6 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 19 13.563083416464385, 100.76811303955766
153 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286379 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 15 มกราคม. 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 20 13.56323111211048, 100.76819425839729
154 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0286384 การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ 30 22 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2566 25 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
155 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0286388 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 25 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 47
156 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286393 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 20 มีนาคม 2566 22 มีนาคม 2566 20 14.463860043383567, 100.32548273880583
157 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286395 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 27 มกราคม. 2566 29 มกราคม. 2566 22 18.808153427522324, 99.00876083807061
158 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0286397 นักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 22 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 33
159 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286405 การปูกระเบื้อง 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 8.35853525100501, 99.54500978161182
160 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0286407 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 25 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 24 0
161 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0286408 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 27 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 32 0
162 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286417 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 10.257679456137641, 99.00145484975522
163 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286423 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 6 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 30 15.820581674567268, 100.71728596856322
164 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286424 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 28 15.69184098177423, 100.00908810411708
165 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286426 การทำเบเกอรี่ 30 13 มีนาคม 2566 17 พฤษภาคม 2566 20 15.910218921210273, 104.28953261534143
166 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286427 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 15.533972380183895, 104.19206911084021
167 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286437 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 8 กุมภาพันธ์ 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 20 15.410301097892093,104.35359539011505
168 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286438 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 16.268053311224214, 104.4040350923836
169 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286444 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 19 ตุลาคม 2565 23 ตุลาคม 2565 26 13.563383, 100.767468
170 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286445 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 19 ตุลาคม 2565 23 ตุลาคม 2565 29 13.563383, 100.767468
171 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286446 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 19 ตุลาคม 2565 23 ตุลาคม 2565 27 13.563383, 100.767468
172 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286447 เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 26 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 23 13.563383, 100.767468
173 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286448 บาริสต้ามืออาชีพ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 16.446706153939328, 102.78563083026387
174 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286451 การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 18 16 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566 20 15.818059900626771, 102.38116131219904
175 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286454 ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า 30 2 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 18 วิทยาเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
176 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286455 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 16 มกราคม. 2566 19 มกราคม. 2566 19 C5V3+FG Kut Ngong, Phanat Nikhom District, Chon Buri
177 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0286456 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 24 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 17 8.051755371058942, 98.90586532547991
178 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286457 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 30 พฤษภาคม 2566 2 มิถุนายน 2566 23 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
179 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286458 ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 14 สถาบันพัฒนาบุคฃกรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
180 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0286463 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 26 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 10 14.532005638985307, 100.45148234139546
181 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0286464 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 17 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565 3 14.533636171373987, 100.45251230965144
182 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286465 การแปรรูปอาหารเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 15.272038289261916, 104.83372662205981
183 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286466 การแปรรูปอาหารเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 15.272038289261916, 104.83372662205981
184 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286467 การแปรรูปอาหารเพื่อขายสินค้าออนไลน์ 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 15.254759210637202, 104.82241575302989
185 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286470 การใช้งาน Microsoft Word 2019 18 10 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 3 15.279316883822595, 104.82219372604011
186 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286472 การเชื่อมทิก 30 8 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 16.175268,99.726212
187 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286473 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 19 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 20 16.55538,99.51728
188 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286474 อาชีพช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 30 29 ตุลาคม 2565 12 พฤศจิกายน 2565 9 13.527867082954653, 99.78737499744636
189 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286475 เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์อย่างช่างมืออาชีพ 6 26 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 94 13.527867082954653, 99.78737499744636
190 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286476 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 8 มกราคม. 2566 29 มกราคม. 2566 25 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
191 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286477 การทำเบเกอรี่ 30 27 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 20 15.2329113867188, 104.83723511069974
192 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286479 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 30 18 กุมภาพันธ์ 2566 26 กุมภาพันธ์ 2566 16 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
193 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286480 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 12 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 24 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14
194 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286488 ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 50 25 ตุลาคม 2565 22 พฤศจิกายน 2565 16 13.527867082954653, 99.78737499744636
195 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286489 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ABB 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 16 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
196 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286491 การซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 30 23 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
197 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286494 นักชงมืออาชีพ 12 25 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 32 10.44509580608243, 99.21893149413862
198 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286495 ช่างควบคุมหุ่นยนต์NACHI 30 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 15 https://www.google.com/maps/dir//mara+dsd/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x311d37dc78b04099:0xddf94c5302f95d3b?sa=X&ved=2ahUKEwiN-ubXzez9AhUKTGwGHdkJD94Q9Rd6BAhFEAQ
199 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286496 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานคูก้า 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 25 อบรมออนไลน์
200 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286497 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 21 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 13 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
201 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286498 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 15 มีนาคม 2566 19 มีนาคม 2566 25 16.446787321764972, 102.7856275007047
202 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286499 การประยุกต์ใช้โปรแกรม AutoCAD ๓ มิติ 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 13.408054043174422, 100.99519921716576
203 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286500 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 17 พฤษภาคม 2566 21 พฤษภาคม 2566 21 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
204 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0286502 นักผลิตสื่อและเนื้อหาออนไลน์ 30 29 ตุลาคม 2565 6 พฤศจิกายน 2565 25 14.05339418258791, 99.81427898961367
205 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286504 ระบบเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 30 16 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 20 สถาบันพัฒนาบุคฃกรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
206 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286507 บาริสต้ามืออาชีพ 30 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 26 16.44678118116044, 102.78563369764778
207 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286508 การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 19 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
208 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286509 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 18 กุมภาพันธ์ 2566 26 กุมภาพันธ์ 2566 22 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
209 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286511 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 12 16.446961499907232, 102.7855710512989
210 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286515 ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 3 16.446961499907232, 102.7855710512989
211 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286517 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 10 16.446961499907232, 102.7855710512989
212 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286518 การสร้างหุ่นยนต์ลำเลียง 30 9 มกราคม. 2566 12 มกราคม. 2566 18 -
213 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286520 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 12 16.446961499907232, 102.7855710512989
214 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286521 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 14 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
215 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0286522 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 26 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 37 6.541342,101.280395
216 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286523 การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
217 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286525 การโค้ดดิ้งร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 30 28 มกราคม. 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 32 13.408063175026971, 100.99519251164347
218 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286526 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 19 ตุลาคม 2565 31 มกราคม. 2566 16 18.630116987272796, 99.06176481145607
219 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286529 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 21 ตุลาคม 2565 24 ตุลาคม 2565 23 20.292129176077207, 100.08238449999999
220 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286530 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 21 ตุลาคม 2565 24 ตุลาคม 2565 22 20.292129176077207, 100.08238449999999
221 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0286531 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 30 26 ตุลาคม 2565 1 พฤศจิกายน 2565 25 16.95076456163328, 104.7277650324242
222 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0286532 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 30 2 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2565 25 16.95076456163328, 104.7277650324242
223 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0286533 การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดแบบ IP Camera 7 26 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 62 13.721909907072545, 100.58536266769633
224 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286536 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 25 13.408582, 100.995119
225 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286537 ช่างแต่งผมบุรุษ 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 25 9.133275372053783, 99.35170684169304
226 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286538 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม: พื้นฐาน 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 -
227 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286540 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 26 ตุลาคม 2565 1 พฤศจิกายน 2565 21 16.937533200279535, 100.22548426714609
228 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286541 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 22 13.408629804179592, 100.99512864032998
229 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286542 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 21 13.408571375856583, 100.99517703350162
230 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286544 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 15 พฤศจิกายน 2565 17 พฤศจิกายน 2565 21 13.408063630000624, 100.99429715556685
231 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286545 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 689C+XM6
232 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286550 เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 30 15.783468810754492, 100.08423358390678
233 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286554 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 กุมภาพันธ์ 2566 3 มีนาคม 2566 18 สถาบันพัฒนา8นครสวรรค์
234 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 0286557 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 29 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 15 14.855641715612725, 101.67254448243014
235 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286558 ช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 17.424029,100.771586
236 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286562 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 25 เมษายน 2566 22 มิถุนายน 2566 11 15.651397405497322, 100.13281705320045
237 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286568 การทำเบเกอรี่ 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 20 15.651366,100.132796
238 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286569 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 15 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 23 16.87351301045225, 100.20989664039027
239 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286570 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 16.7672694086309, 100.2633700693146
240 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286575 การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด 30 21 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565 25 16.86230635174238, 100.1829284
241 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286576 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 29 ตุลาคม 2565 12 พฤศจิกายน 2565 23 13.527867082954653, 99.78737499744636
242 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286577 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 4 กุมภาพันธ์ 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 22 16.937772973773797, 100.22546521857628
243 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286579 การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 12 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 20 15.651449064764588, 100.1327955965934
244 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286580 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 26 7.99423366119463, 98.33993193511967
245 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286581 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก 30 27 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 34 13.408781510264856, 100.99436647801112
246 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286583 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 16.937737088975762, 100.22547596857811
247 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286586 Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 สถาบันพัฒนา8นครสวรรค์
248 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286591 ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 12 24 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565 7 15.279275485420467, 104.8222151837101
249 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0286594 การเชื่อมมิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 16 ตุลาคม 2565 22 ตุลาคม 2565 8 13.563383, 100.767468
250 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286596 การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 30 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 21 16.835095541556214, 100.21383559732078
251 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0286597 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 16.104556454553137, 104.26067209856632
252 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0286601 การทำเบเกอรี่ 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 25 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
253 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0286604 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 15.360564837800712, 104.82286793953577
254 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286609 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 16 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 10 16.780280572269607, 100.16911265916669
255 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286611 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 11 16.72841538360513, 100.17914692555844
256 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286617 สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 29 ตุลาคม 2565 1 พฤศจิกายน 2565 23 16.55538,99.51728
257 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 0286619 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 3 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 5WH2+56H สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ตำบล สามเรือน อำเภอ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
258 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286620 เทคนิคการนวดไทย 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 25 16.298426,99.814043
259 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286622 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 26 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 25 16.937737088975762, 100.22547596857811
260 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286626 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 19 เมษายน 2566 19 มิถุนายน 2566 8 16.937623,100.225589
261 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286627 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 19 เมษายน 2566 19 มิถุนายน 2566 6 16.937623,100.225589
262 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286630 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 16.877624580887613, 99.1459983148116
263 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0286631 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 19 เมษายน 2566 19 มิถุนายน 2566 2 16.937623,100.225589
264 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286634 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 11 16.877624580887613, 99.1459983148116
265 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286635 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 15 16.877624580887613, 99.1459983148116
266 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286638 ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 30 22 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 20 18.865636047351334, 98.96381383320613
267 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286639 ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 23 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 19 18.749421097501383, 98.9322489041716
268 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0286640 เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 25 13.848864931249379, 100.42206236665858
269 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0286643 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 21 13.8486724, 100.4219086
270 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286647 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 11 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 20 ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน (USO Net) โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
271 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286650 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 25 เมษายน 2566 22 มิถุนายน 2566 4 15.651438729576121, 100.13277413785826
272 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286651 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 25 เมษายน 2566 22 มิถุนายน 2566 4 15.651376743454797, 100.13294579922707
273 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286658 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 23 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี
274 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286670 การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 13.626810668645122, 99.82936966861088
275 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0286671 การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 29 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 20 13.705960507002404, 99.57914623210193
276 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286672 การปูกระเบื้อง 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 22 15.699222190408122, 100.07566112795388
277 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286674 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 23 มกราคม. 2566 27 มกราคม. 2566 20 15.52756,99,97112
278 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0286675 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 12 13.515201294883274, 100.960752447182
279 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286676 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 15.651356085578803, 100.13301017392128.651196,100.1306069,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e0502beacdebef:0x2d428d73ff6f7f38!8m2!3d15.6511908!4d100.1327956?hl=th
280 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286683 เทคนิคการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 15.651418071706397, 100.13270976652588
281 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286686 การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 20 15.6882300,100.7380750
282 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0286687 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 25 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 20 8.115654392626965, 98.82511138325587
283 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286691 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 26 ตุลาคม 2565 2 พฤศจิกายน 2565 20 14.977382369860917, 103.15589838717321
284 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286692 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 11 พฤศจิกายน 2565 20 พฤศจิกายน 2565 20 18.6772157,98.8910286
285 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286693 การผูกผ้าในงานพิธี 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 27 14.700458189934563, 102.89270173866606
286 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286694 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 15 พฤศจิกายน 2565 17 พฤศจิกายน 2565 20 14.38545697309693, 100.5940332319054
287 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286696 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 พฤศจิกายน 2565 19 พฤศจิกายน 2565 20 ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน (USO Net) โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
288 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286698 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 24 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 25 13.408654590577736, 100.99384922555693
289 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0286702 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 บริษัท นคร รังสิต คอนสตรัคชั่น จำกัด
290 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286704 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 14.164532097200796, 101.1691818
291 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286706 การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 18 31 ตุลาคม 2565 2 พฤศจิกายน 2565 23 14.46716507404558, 100.16740489669472
292 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286708 การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 13.56180060316239, 101.21001472555835
293 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0286709 การเชื่อมแม็ก:เหล็กหนา 30 16 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 23 12.829671135905457, 101.2143603335389
294 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0286715 เทคนิคการเชื่อมโลหะ 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 4 18.6772157,98.8910286
295 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286716 การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดแบบ IP Camera 7 1 พฤศจิกายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 56 8.977937540148652, 99.39063189723849
296 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0286718 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 21 14.56936256168721, 99.87869619553177
297 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0286719 การออกแบบชิ้นส่วนในระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ – การขึ้นรูปโมเดล การประกอบ และการสร้างแบบ 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 17 16.447554333934963, 102.78490442658857
298 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286720 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 21 7.994033127712596, 98.33951217210937
299 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0286723 การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 13 16.447127116953915, 102.78423026200028
300 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286730 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 20 14.474868281306044, 100.58477052360189
301 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0286731 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 20 15.196480553025467, 103.53040480541307
302 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0286734 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 18 18 ตุลาคม 2565 20 ตุลาคม 2565 20 7.7056164,99.9931727,17z
303 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0286735 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 21 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565 20 7.8044344,100.004587,17z
304 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0286741 การทาสีอาคาร 18 30 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 14.354543837199914, 100.54830299673085
305 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0286743 การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 20 13.94256365787975, 101.21044311246648
306 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286745 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 4 13.959045476036634, 100.028849
307 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286747 ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 กลุ่มทอผ้าบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
308 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286753 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 21 13.959076698484242, 100.02887045466912
309 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286756 การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi PLC FX 5U, Mitsubishi GOT 2000) 30 16 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 16 สถาบันพัฒนาบุคฃกรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
310 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0286757 การทำดอกไม้จากดินไทย 30 3 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 17.378475, 104.768464
311 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286758 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 27 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2566 32 13.95896217027036, 100.02898847301893
312 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286761 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 25 16.877624580887613, 99.1459983148116
313 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286762 ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 บ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
314 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286764 การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 30 25 ตุลาคม 2565 29 ตุลาคม 2565 25 16.877624580887613, 99.1459983148116
315 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0286767 การทำอาหารจานเดียวเพื่อจำหน่าย 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 14.642463307145324, 100.4537508764697
316 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286769 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 8.111613153124761, 100.09746081044658
317 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286770 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 8 พฤษภาคม 2566 10 มิถุนายน 2566 8 16.389469, 103.337952
318 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286773 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 7.994033127712596, 98.33951217210937
319 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0286774 การแปรรูปจากเส้นกก 30 9 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 20 16.68053? N, 103.48767? E
320 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286775 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 27 20.292124131002684, 100.08238449670144
321 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0286776 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 7 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 10 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
322 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286777 การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 21 กุมภาพันธ์ 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 10 บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด
323 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0286780 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 24 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
324 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286783 การจัดการฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์แอคเซส 30 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 27 18.134306, 100.135531
325 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286786 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 21 18.0848758597867, 100.12672946846409
326 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286787 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 8.729009003398833, 99.73146731044912
327 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286789 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 20 17.970955340734807, 99.74575062410001
328 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286791 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 21 8.491599640840567, 99.9267324681196
329 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0286793 เทคนิคการควบคุมและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 27 8.450951477885786, 99.96462245462662
330 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286796 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 3 เมษายน 2566 7 มิถุนายน 2566 5 18.085268525743018, 100.12665436931712
331 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0286797 การทำอาหารจานด่วนเพื่อจำหน่าย 18 24 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 20 15.438892020984856, 100.02357458917595
332 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0286798 การทำอาหารจานด่วนเพื่อจำหน่าย 18 25 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 20 15.397031815522535, 99.91511784584878
333 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286799 การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 11 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 23 18.862811770458, 98.96450815721762
334 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286800 การทำเครื่องดื่มและอาหารว่าง 18 28 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565 20 16.453723,99.735371
335 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286801 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 15 พฤศจิกายน 2565 19 พฤศจิกายน 2565 22 13.427230061305808, 100.02291674431584
336 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 0286802 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 4 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 24 17.57263276433019, 102.27305361072186
337 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286803 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 3 พฤศจิกายน 2565 5 พฤศจิกายน 2565 20 16.51129,99.52309
338 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286805 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 28 13.426653547451691, 100.02325640647064
339 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286806 การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 1 ธันวาคม 2565 8 ธันวาคม 2566 20 18.147593, 100.143725
340 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0286808 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 29 ตุลาคม 2565 6 พฤศจิกายน 2565 17 7.1527913697050876, 100.61163385301063
341 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286810 เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 4 พฤศจิกายน 2565 6 พฤศจิกายน 2565 20 18.773537259415463, 100.30166169486017
342 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286812 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 18 13.427230061305808, 100.02291674431584
343 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286816 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 7 มกราคม. 2566 21 มกราคม. 2566 20 13.427331644265113, 100.02330862037665
344 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286818 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 7 มกราคม. 2566 21 มกราคม. 2566 20 18.084697380577737, 100.12671337528154
345 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286822 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 15.820048, 102.028953
346 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0286824 การนวดหินร้อน 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 17 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
347 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286825 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 8 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2565 20 13.427230061305808, 100.02291674431584
348 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286827 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 21 13.427394473548823, 100.02293454138119
349 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286830 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 15.89907411879918, 102.26016337494873
350 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286832 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 18 5 พฤษภาคม 2566 7 พฤษภาคม 2566 11 18.084794269313704, 100.12672946846409
351 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286833 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 20 18.084861, 100.126794
352 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286840 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 16 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 20 18.074199363101304, 100.1714015857013
353 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286841 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 19 ธันวาคม 2565 21 ธันวาคม 2565 20 18.110508723869632, 100.17361244199346
354 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0286843 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 กุมภาพันธ์ 2566 19 กุมภาพันธ์ 2566 20 18.31438379483739, 100.30088173967074
355 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286844 การนวดอโรมา 30 11 กุมภาพันธ์ 2566 25 กุมภาพันธ์ 2566 20 13.427415128769004, 100.0228687379157
356 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286846 นักออกแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 15.819842243715456, 102.02929705260298
357 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0286848 การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (FANUC) 18 3 พฤศจิกายน 2565 5 พฤศจิกายน 2565 10 -
358 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286856 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 20 15.819310380322653, 102.02887789561032
359 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286867 การจักสาน 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 15.810223, 102.033246
360 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0286869 การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel) 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 30 16.741042915501826, 98.61413573954988
361 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0286870 สาขา เทคนิคการสอน สำหรับวิทยากรภายนอก 30 1 พฤศจิกายน 2565 4 พฤศจิกายน 2565 40 8.051723501846354, 98.90585459664393
362 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 0286871 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 5 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 13 47Q,X=543914,Y=2023119
363 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0286877 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 14.700460638730505, 102.89269920699773
364 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0286878 การทำเบเกอรี่ 30 4 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2565 20 6.486062,101.354247
365 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286880 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 11 พฤศจิกายน 2565 3 ธันวาคม 2565 25 14.286457226540547, 101.04516134601026
366 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 0286882 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 16 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 25 18.83092194266356, 100.75352166850197
367 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286883 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 25 เมษายน 2566 23 มิถุนายน 2566 8 15.818892329789353, 102.02929631102567
368 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286884 การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 6 ธันวาคม 2565 10 ธันวาคม 2565 20 15.7954762011963, 101.90203739005071
369 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 0286885 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 20 มกราคม. 2566 29 มกราคม. 2566 30 18.830921942669693, 100.7535753125866
370 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286886 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 20 16.610850639931087, 101.90240542009124
371 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286887 ช่างกลึง 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 20 14.203979,101.206336
372 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286889 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 23 15.811404043254923, 102.01582682554657
373 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286890 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 20 พฤษภาคม 2566 28 พฤษภาคม 2566 24 15.811610496888365, 102.01581609467449
374 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286891 การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 14.14763N,101.27011E
375 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286897 การประกอบขนมอบ 30 19 กุมภาพันธ์ 2566 23 กุมภาพันธ์ 2566 20 อาคารเอนกประสงค์ ดอน 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
376 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286898 การประกอบขนมอบ 30 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 20 104444849921877
377 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286901 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 23 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 20 9.31735675814519, 99.73736531517805
378 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286907 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 11 พฤษภาคม 2566 14 พฤษภาคม 2566 25 9.584210022572824, 100.07467272607863
379 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0286908 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 31 ตุลาคม 2565 5 พฤศจิกายน 2565 13 20.292214697622658, 100.08240595392549
380 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0286909 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 8 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 16.453889,99.515948
381 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286912 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสำหรับงานโครงสร้าง 30 17 พฤศจิกายน 2565 21 พฤศจิกายน 2565 21 9.7769096274701, 98.66788448450991
382 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286913 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 23 มกราคม. 2566 27 มกราคม. 2566 20 10.272060484811059, 99.20301665635473
383 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286924 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0 30 26 พฤศจิกายน 2565 4 ธันวาคม 2565 20 9.1217920258363, 99.43511199723949
384 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286925 การทำอาหารว่าง 18 16 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 13.420860522690633, 99.92164897945806
385 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286927 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 6 กุมภาพันธ์ 2566 8 กุมภาพันธ์ 2566 26 13.959076698484242, 100.02887045466912
386 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286928 ช่างแต่งผมบุรุษ 30 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 20 15.928276414837626, 101.77078487092454
387 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286930 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 24 ธันวาคม 2565 28 ธันวาคม 2565 20 16.309903, 101.978562
388 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286934 การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 9.29139539403078, 99.20579647030458
389 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286936 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 19 พฤศจิกายน 2565 27 พฤศจิกายน 2565 20 8.977958734931157, 99.39064262607404
390 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286948 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 20 https://goo.gl/maps/m6esiVzhdosWqZoP6
391 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 0286950 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 26 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565 20 15.442064, 101.735594
392 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286952 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 16 ธันวาคม 2565 20 ธันวาคม 2565 20 10.541946898471704, 99.26991338478625
393 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286956 การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (วิศวกรรมโครงสร้าง) ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 30 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 32 10.444773998914512, 99.21878665447171
394 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286957 พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 25 7.994033127712596, 98.33951217210937
395 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286959 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 โรงเรียนบ้านคลองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
396 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286960 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 9 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 20 18.86322392889827, 98.96427682183017
397 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0286962 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 7 กุมภาพันธ์ 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566 24 13.42735251538987, 100.02292238209878
398 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286968 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ ๑ 30 3 มิถุนายน 2566 11 มิถุนายน 2566 20 8.977953410797706, 99.39064259879036
399 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0286969 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 20 เมษายน 2566 16 มิถุนายน 2566 10 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
400 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286971 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 21 พฤศจิกายน 2565 19 ธันวาคม 2565 40 14.147817834727801, 101.27021521699974
401 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0286972 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 14.027877798886674, 101.194078187202
402 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286973 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 14 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20 18.86618783835526, 99.18085379846538
403 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0286975 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 3 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 20 7.994033127712596, 98.33951217210937
404 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286977 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 23 13.958806,100.0266603
405 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286978 การก่ออิฐฉาบปูน 30 18 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 18.862811770458, 98.96450815721762
406 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286979 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 11 กุมภาพันธ์ 2566 19 กุมภาพันธ์ 2566 23 9.050403375160444, 98.90796423068441
407 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286980 การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 20 18.862811770458, 98.96450815721762
408 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286981 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 3 มกราคม. 2566 6 มกราคม. 2566 26 13.959076698484242, 100.02887045466912
409 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0286982 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ:ต่อชนแผ่นเหล็ก 30 28 พฤศจิกายน 2565 1 ธันวาคม 2565 20 9.248442951250633, 99.6662373451509
410 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0286983 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 13.407685310100073, 100.99521715324612
411 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286984 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 27 กุมภาพันธ์ 2566 3 มีนาคม 2566 26 13.95905587825084, 100.02884899814862
412 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0286985 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 18 1 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2565 21 18.862811770458, 98.96450815721762
413 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0286989 การทำเบเกอรี่ 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 6.422126333207444, 101.80407966966973
414 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0286995 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 16 มกราคม. 2566 19 มกราคม. 2566 20 13.828789465517408, 100.07057043068943
415 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0286999 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 27 กุมภาพันธ์ 2566 20 มีนาคม 2566 20 6.433508069364384, 101.82162095519867
416 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287002 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 18 18 พฤษภาคม 2566 22 มิถุนายน 2566 10 6.515122629422269, 101.65311586310465
417 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287004 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 7 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 20 10.445038260045035, 99.21892724946807
418 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287007 การซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานเบื้องต้น 18 20 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 20 18.862852388001173, 98.96449742175858
419 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0287009 การเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 19 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565 9 13.563383, 100.767468
420 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287012 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 26 เมษายน 2566 26 มิถุนายน 2566 5 18.862892998568, 98.96448669251325
421 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287013 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 26 เมษายน 2566 26 มิถุนายน 2566 15 18.862801624755214, 98.96452960785888
422 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287014 บาริสต้ามืออาชีพ 30 25 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 26 18.86341025346635, 98.9643472557666
423 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287015 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 26 ธันวาคม 2565 29 ธันวาคม 2565 20 18.86263918934753, 98.9645706597949
424 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0287022 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 20 มกราคม. 2566 28 มกราคม. 2566 44 18.862794826449097, 98.96453737758225
425 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0287032 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 23 13.408187, 100.993861
426 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0287034 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 22 13.408582, 100.995119
427 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287035 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 10.445045506804709, 99.21892259430487
428 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0287036 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 22 13.408582, 100.995119
429 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287037 เทคนิคการสอนงาน 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 24 7.994033127712596, 98.33951217210937
430 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287038 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 25 7.994033127712596, 98.33951217210937
431 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0287039 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 19 20.292124131002684, 100.08238449670144
432 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0287041 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 20 13.563383, 100.767468
433 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287042 การทำเบเกอรี่ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 24 7.994033127712596, 98.33951217210937
434 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0287045 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565 13 บริษัท นคร รังสิต คอนสตรัคชั่น จำกัด
435 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0287046 Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 22 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565 30 13.563383, 100.767468
436 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287048 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 7 มกราคม. 2566 21 มกราคม. 2566 25 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
437 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287049 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 4 กุมภาพันธ์ 2566 18 กุมภาพันธ์ 2566 20 6.423371959379363, 101.80447257891065
438 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287050 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 27 7.994033127712596, 98.33951217210937
439 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287054 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 20 พฤษภาคม 2566 28 พฤษภาคม 2566 20 6.423249846337057, 101.80511877293412
440 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0287057 Solidworks Advance Part 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
441 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287059 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 27 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 20 7.553932049745048, 99.61824858693805
442 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287060 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 20 7.994185347180184, 98.33949192872919
443 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287061 การแปรรูปอาหาร 18 7 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 20 ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
444 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287066 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 7.994033127712596, 98.33951217210937
445 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0287067 ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 50 12 พฤศจิกายน 2565 24 ธันวาคม 2565 24 13.527867082954653, 99.78737499744636
446 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0287068 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ 18 25 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 21 18.737142112533473, 99.2147544121265
447 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287069 กัวซา 30 5 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 20 10.444784549937852, 99.2188724850845
448 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287077 การทำเบเกอรี่ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 7.992990752571592, 98.33688364216941
449 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0287078 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 26 ธันวาคม 2565 28 ธันวาคม 2565 20 9.124462606256497, 99.28319990462718
450 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0287079 การล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 18 15 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 26 9.081187855330533, 99.32722155491032
451 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 0287081 การทำอาหารจานด่วนและช่องทางการจัดจำหน่าย 18 26 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 20 14.98311920904015, 100.40060306453235
452 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287085 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 20 7.987322331494707, 98.31300258446964
453 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287086 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 18 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 40 7.562043960466065, 99.59027654318756
454 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0287087 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 22 มีนาคม 2566 26 มีนาคม 2566 35 7.561990782830338, 99.59066278126733
455 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287090 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 16 ธันวาคม 2565 20 ธันวาคม 2565 20 10.445034529685092, 99.21893104268433
456 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด 0287092 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 7 มีนาคม 2566 9 มีนาคม 2566 20 บริษัทโรงสีศรีแสงดาว อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
457 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0287096 เทคนิคการนวดทางการกีฬา 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 10.445005020593971, 99.21894647722344
458 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 0287097 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 19 พฤศจิกายน 2565 3 ธันวาคม 2565 20 19.90939, 99.83645
459 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0287098 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - การประยุกต์ใช้ 30 14 พฤศจิกายน 2565 17 พฤศจิกายน 2565 26 16.447554333934963, 102.78490442658857
460 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0287100 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 16 บจก.โตโยต้านครพนม
461 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287101 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 23 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566 18 13.585318643898887, 101.27787891666841
462 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0287109 การจักสานผลิตภัณฑ์ 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 15.08293938144626, 101.04713773027065
463 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287112 การทำเบเกอรี่ 30 14 พฤศจิกายน 2565 18 พฤศจิกายน 2565 20 6.133588646246324, 101.7318863831577
464 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287114 การทำเบเกอรี่ 30 21 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 20 6.33944462602498, 101.70781672791142
465 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287115 ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์ 30 22 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 26 7.894425994302621, 98.35288444977107
466 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287116 การทำเบเกอรี่ 30 22 พฤศจิกายน 2565 26 พฤศจิกายน 2565 20 5.984278090155525, 101.78207399710483
467 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 0287119 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 7 พฤศจิกายน 2565 11 พฤศจิกายน 2565 20 17.62398820632868, 100.09645313663464
468 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0287120 การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 6 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 20 7.994033127712596, 98.33951217210937
469 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287122 PLC ระดับ 1 30 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 25 13.585031409322417, 101.27957639461395
470 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287125 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ 1 30 23 มกราคม. 2566 26 มกราคม. 2566 20 13.593581880607841, 100.98421636253137
471 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0287129 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 9 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2565 20 18.6772157,98.8910286
472 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287137 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 21 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 20 13.648613791641717, 101.47246452036167
473 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287139 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 26 ธันวาคม 2565 28 ธันวาคม 2565 20 13.599622514735055, 101.21197947938876
474 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287141 การทำเบเกอรี่ 30 1 ธันวาคม 2565 5 ธันวาคม 2565 20 -
475 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287142 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 มกราคม. 2566 12 มกราคม. 2566 20 13.866356373309637, 101.22981195443617
476 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287144 การทำเบเกอรี่ 30 1 ธันวาคม 2565 5 ธันวาคม 2565 20 6.179025334960482, 101.8733160959696
477 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0287145 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 15 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 20 13.919632721113546, 100.93211569861512
478 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287147 การทำเบเกอรี่ 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 6.4244813714430915, 101.80318756781853
479 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287152 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 28 พฤศจิกายน 2565 2 ธันวาคม 2565 20 6.367194583997646, 101.69511823810672
480 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287153 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 20 -
481 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287154 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 20 6.210363, 102.044513
482 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287155 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 17 มกราคม. 2566 21 มกราคม. 2566 20 6.24015044958367, 101.82201307304581
483 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287156 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 11 เมษายน 2566 15 เมษายน 2566 20 6.4129722656845995, 101.84038453767002
484 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287158 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 1 พฤษภาคม 2566 5 มิถุนายน 2566 20 6.184195597602759, 102.05606416198252
485 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 0287159 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 10 ธันวาคม 2565 12 ธันวาคม 2565 15 15.04856311636381, 102.19797426759496
486 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 0287160 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 7 เมษายน 2566 9 เมษายน 2566 15 14.855641715612725, 101.67254448243014
487 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0287163 การสร้างบริการที่ประทับใจ 30 7 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 32 12.552604406026378, 101.92083823046042
488 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0287164 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 18 28 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 22 12.452312243763876, 102.30563335463565
489 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0287165 เครื่องปรับอากาศโซลาร์เซลล์ไฮบริด 6 4 พฤศจิกายน 2565 4 พฤศจิกายน 2565 58 12.452312243763876, 102.30563335463565
490 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 0287166 การทำอาหารจานด่วนและช่องทางการจัดจำหน่าย 18 31 ตุลาคม 2565 2 พฤศจิกายน 2565 20 14.936969076585285, 100.38043978986188
491 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0287168 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง 30 6 พฤศจิกายน 2565 4 ธันวาคม 2565 22 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
492 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0287169 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 18 มกราคม. 2566 22 มกราคม. 2566 20