ลำดับชื่อผู้แจ้งหน่วยงานเบอร์โทรปัญหาแจ้งวันที่สถานะ
1 นางสาวเกตน์นิภา โตอ่อน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี 304 ไม่สามารเชื่อมต่อเครื่องปริ้นได้ 3 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินการ
จำนวนข้อมูล 1 รายการ : จำนวนหน้า 1 หน้า :
หน้าที่ : 1