ลำดับชื่อผู้แจ้งหน่วยงานเบอร์โทรปัญหาแจ้งวันที่สถานะ
1 แววดาว เหมือนทอง กลุ่มฯ การเงิน กองบริหารการคลัง 1310, 1318 ช่วยกรุณามาลงระบบ New GFMIS และระบบเงินเดือน ใหหน่อย ขอบุคุณค่ะ 7 ก.ย. 2565 กำลังดำเนินการ
2 ศศิกานต์ สุขเสริญ กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก 1818 เปิดมาจอมืด มีแต่สัญญาณเม้าส์ เปิดไฟล์ภาพไม่ได้ หาเครื่องปริ้นไม่เจอ 12 ก.ย. 2565 รอคิว
3 วิทวัส สินทอง กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน 617 เครื่องปริ๊นสั่งพิมฑ์ไม่ได้ 19 ก.ย. 2565 รอคิว
4 สุภาวดี ชินวงศ?์ สำนักพัฒนามาตรฐานฯ 1706 เครื่องปริ๊นซ์ ดรัมมีปัญหา 21 ก.ย. 2565 รอคิว
5 ณฐิกา ชนะสงคราม กลุ่มงานบัญชี กองบริหารการคลัง 1304 เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ (จะเข้าระบบ GFMIS) 27 ก.ย. 2565 รอคิว
6 นางสาวศรัญญา สุดเฉลียว กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1408 รบกวนติดตั้งเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์สำนักงาน (เครื่องปริ้นเอกสารไม่ออกค่ะ) 3 ต.ค. 2565 รอคิว
7 อภิเษก วงษ์นุช กลุ่มงานบริหารกองทุน (กองส่งเสริม) 02-643-6039 กลุ่มงานของกองทุนไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 3 ต.ค. 2565 รอคิว
8 เนตรทราย สีทินอยู่ กลุ่มงานบริหารกองทุน (กองส่งเสริม) 026436039 เครื่องปริ๊นท์มีปัญหาในการพิมพ์ 3 ต.ค. 2565 รอคิว
9 นายณัฏฐ์กฤษณ์ สุกิจมงคลกุล กองแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1917 เครื่องคอมหัวหน้าหทยา เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 4 ต.ค. 2565 รอคิว
10 อารยา สวัสดี กลุ่มงานบัญชี กองบริหารการคลัง 1304 คอมเครื่อง ผอ กลุ่ม เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 4 ต.ค. 2565 รอคิว
จำนวนข้อมูล 13 รายการ : จำนวนหน้า 2 หน้า :
หน้าที่ : 1 [ 2 ] ต่อไป>>