ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับรองความรู้ความสามารถที่บันทึกในระบบ ตั้งแต่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

Request_form_id ชื่อ-สกุล สาขาที่รับรอง หน่วยงาน บันทึกข้อมูลเมื่อ


สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน