รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน

รหัสผ่าน


สรุปผลการดำเนินงานรายเดือน


หน้าแรก:ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
website counter
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน