หน่วยงาน

รหัสผ่าน


คู่มือการใช้งานระบบ
หน้าแรก:e-sar
สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รุ่น 1.05 ปรับปรุงล่าสุด 14 มกราคม 2562