ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงานฝึกอบรม สถานะ
1 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 ออนไลน์ 16 มกราคม. 2566 20 มกราคม. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
2 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 ออนไลน์ 30 มกราคม. 2566 3 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม