แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
1163
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0268517
(ฝึก)เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน 1
184672
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
-
นายวศิน สิงหโยทะกา
15-JAN-21 12.04.04 PM
1162
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
0270139
(ฝึก)การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
184888
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ของขวัญปีใหม่
น.ส.นนทพร กาญจนกุล
15-JAN-21 11.39.51 AM
1161
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0269897
(ฝึก)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 1
184869
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ของขวัญปีใหม่
นายดรณ์ พลจรัส
14-JAN-21 11.18.48 AM
1142
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
0269892
(ฝึก)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. รุ่นที่ 02
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
184856
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ของขวัญปีใหม่
อุส่าห์ สุขจันทร์
13-JAN-21 01.39.59 PM
1141
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
184673
(ฝึก)การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชม
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นผลงานของเดือน -
001583
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
yot.it
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
12-JAN-21 04.58.03 PM
1121
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0270065
(ฝึก)การตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น 30 ชม. รุ่นที่ ค7.2-
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
184808
การตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
อยู่ระหว่างขออนุมัติเปิดฝึก
นายณรงค์ ประกายจันทร์
12-JAN-21 04.08.39 PM
1104
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0265350
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นผลงานของเดือน 12
184331
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทำหนังสือแจ้งกองแผน
ปัทมาฆะ อินธิแสง
08-JAN-21 02.57.36 PM
1103
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0265339
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นผลงานของเดือน 12
184331
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทำหนังสือแจ้งกองแผน
ปัทมาฆะ อินธิแสง
08-JAN-21 02.56.20 PM
1081
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
0269672
(ฝึก)การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 1
184758
การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
กองแผน
เทอดศิลป์ โสมูล
06-JAN-21 09.20.02 AM
1062
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
00071529
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 14
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
031375
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กองแผน
คงฤทธิ์ พาลีวัน
28-DEC-20 05.03.52 PM

จำนวนข้อมูล 318 รายการ : จำนวนหน้า 32 หน้า :
หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###