แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
2203
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
187982
(ฝึก)การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001662
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
17-SEP-21 12.45.17 PM
2183
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
187970
(ฝึก)เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 9
001583
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
นายจตุพล คงมาก
17-SEP-21 09.14.54 AM
2163
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
0274497
(ฝึก)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
187955
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
ทำหนังสือ
ธนาวุฒิ
15-SEP-21 01.21.09 PM
2144
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
187717
(ฝึก)ช่างปูกระเบื้อง 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
001659
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
ทำหนังสือถึงกองแผน
เทอดศิลป์ โสมูล
14-SEP-21 11.54.20 AM
2143
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
187718
(ฝึก)ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 8
001659
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
ทำหนังสือถึงกองแผน
เทอดศิลป์ โสมูล
14-SEP-21 11.52.59 AM
2123
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
0274389
(ฝึก)การทำขนมไทย 30 ชม. รุ่นที่ 7-5(05)
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
187929
การทำขนมไทย 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
ชนาธิป
สุชาดา ศิลาไพร
10-SEP-21 01.58.42 PM
2083
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0274384
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 21
โครงการโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เป็นผลงานของเดือน 8
187218
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม
โครงการโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ทำหนังสือถึงกองแผน
ภลินี วงษ์นิล
03-SEP-21 01.05.09 PM
2044
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0271706
(ฝึก)เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 8
187699
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
ชนาธิป
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
27-AUG-21 09.28.50 AM
2043
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0271705
(ฝึก)เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 4
187699
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
ชนาธิป
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
27-AUG-21 09.27.33 AM
2023
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0271563
(ฝึก)เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม. รุ่นที่ ค4-04
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 4
187571
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
ทำหนังสือถึงกองแผน
ณรงค์ ประกายจันทร์
25-AUG-21 11.16.44 AM

จำนวนข้อมูล 382 รายการ : จำนวนหน้า 39 หน้า :
หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###