แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3003
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0283611
(ฝึก)เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 5
194609
เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
ศุรีมาต์
23-MAY-22 02.06.49 PM
2983
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0283373
(ฝึก)นวัตกรรมปูนปั้นล้านนาเพื่องานประดับ 30 ชม. รุ่นที่ บูรณ์5
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 5
194593
นวัตกรรมปูนปั้นล้านนาเพื่องานประดับ 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
พิมพ์นารา
18-MAY-22 05.06.26 PM
2963
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0282527
(ฝึก)การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดไอพีคาเมร่า 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 4
193915
การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดไอพีคาเมร่า 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
กองแผน
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
25-APR-22 01.34.11 PM
2943
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
193048
(ฝึก)ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE)ระดับ1 30 ชม
โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน 1
001723
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
22-APR-22 08.28.37 AM
2903
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
0275490
(ฝึก)เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 4
193911
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
ผลงานเดือนเมษายน
ธนวันต
18-APR-22 03.16.47 PM
2894
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0281916
(ฝึก)กระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ (RPA) 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 2
193636
กระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ (RPA) 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
09-APR-22 10.42.23 AM
2893
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0279722
(ฝึก)การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
193879
การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
09-APR-22 10.40.59 AM
2892
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0276306
(ฝึก)คาราคุริ ไคเซ็น 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
193882
คาราคุริ ไคเซ็น 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
09-APR-22 10.38.45 AM
2891
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0276243
(ฝึก)Solidworks Essentials 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 2
193773
Solidworks Essentials 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
09-APR-22 10.36.34 AM
2890
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0279709
(ฝึก)การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 12
193696
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
09-APR-22 10.34.14 AM

จำนวนข้อมูล 465 รายการ : จำนวนหน้า 47 หน้า :
หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###