แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
301
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0258663
(ฝึก)การปักผ้าประยุกต์ด้วยมือ 30 ชม. รุ่นที่ 5
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผลงานของเดือน 4
178735
การปักผ้าประยุกต์ด้วยมือ 30 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองแผน
กฤษฎา เขียวธง
20-AUG-20 10.14.52 AM
287
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0259665
(ฝึก)การประกอบอาหารว่าง 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
เป็นผลงานของเดือน 6
178616
การประกอบอาหารว่าง 18 ชม
โครงการโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
บันทึกถึงกองแผน
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
19-AUG-20 02.53.27 PM
286
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
178234
(ฝึก)การสร้างร้านออนไลน์ 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 7
001520
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
19-AUG-20 02.48.52 PM
285
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
177191
(ฝึก)การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 8
001520
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
19-AUG-20 02.47.32 PM
284
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
177619
(ฝึก)การทำเบเกอรี่ 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 6
001520
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
19-AUG-20 02.46.03 PM
283
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
00068559
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
00068998
การประกอบอาหารว่าง
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
กองแผน
นางสาวฤติมา ขาวสะอาด
19-AUG-20 09.40.02 AM
282
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
00068670
(ทดสอบ)ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ครั้งที่ 6
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 7
031007
ช่างบำรุงรักษารถยนต์
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กองแผน
พัชรินทร์ มาคิน
18-AUG-20 11.14.07 AM
281
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
177913
(ฝึก)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 6
001520
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
กองแผน
วณิชชา เอี่ยมทราย
18-AUG-20 10.36.38 AM
261
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
0261984
(ฝึก)การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 8
178698
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
กองแผน
นนทพร กาญจนกุล
13-AUG-20 03.36.21 PM
241
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
177403
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 6
001520
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
10-AUG-20 10.39.48 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] 65 [ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter