แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
327
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
0260089
(ฝึก)การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 6
178908
การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
อารีย์ ชูผึ่ง
ขวัญเรือน เพ็ชรมุข
25-AUG-20 09.33.08 AM
326
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
0260088
(ฝึก)การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชม. รุ่นที่ 3
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 6
178908
การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
อารีย์ ชูผึ่ง
ขวัญเรือน เพ็ชรมุข
25-AUG-20 09.32.29 AM
325
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
0260086
(ฝึก)การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 7
178908
การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
อารีย์ ชูผึ่ง
ขวัญเรือน เพ็ชรมุข
25-AUG-20 09.31.45 AM
324
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
0260085
(ฝึก)การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 7
178908
การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
อารีย์ ชูผึ่ง
ขวัญเรือน เพ็ชรมุข
25-AUG-20 09.30.48 AM
323
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
0260834
(ฝึก)การทำปลาส้ม 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 8
178884
การทำปลาส้ม 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
กองแผนงานและสารสนเทศ
วาสนา วงค์ที
24-AUG-20 02.40.51 PM
322
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
0260830
(ฝึก)การทำน้ำปลาร้าปรุงรส 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 8
178886
การทำน้ำปลาร้าปรุงรส 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
กองแผนงานและสารสนเทศ
วาสนา วงค์ที
24-AUG-20 02.38.05 PM
321
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
178247
(ฝึก)การสร้างการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 7
001489
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
กองแผนงานและสารสนเทศ
ทัศนีย์
24-AUG-20 01.33.57 PM
304
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
00068781
(ทดสอบ)ช่างฉาบปูน ครั้งที่ 16
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 8
030359
ช่างฉาบปูน
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
-
นางสาววันวิสา ขันคำ
20-AUG-20 01.34.19 PM
303
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
00068780
(ทดสอบ)ช่างก่ออิฐ ครั้งที่ 15
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 8
031033
ช่างก่ออิฐ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
-
นางสาววันวิสา ขันคำ
20-AUG-20 01.31.33 PM
302
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0260054
(ฝึก)การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผลงานของเดือน 6
178736
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 30 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองแผน
กฤษฎา เขียวธง
20-AUG-20 10.16.02 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] 64 [ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter