แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
1423
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
185728
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน 30 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผลงานของเดือน 3
001581
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองแผน
ศราวุธ เหล่าสุวรรณ
16-MAR-21 01.38.28 PM
1403
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
00072102
(ทดสอบ)ผู้ประกอบอาหารไทย ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 3
031654
ผู้ประกอบอาหารไทย
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
กองแผน
น.ส.นนทพร กาญจนกุล
12-MAR-21 03.44.35 PM
1383
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
0270958
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย ชม. รุ่นที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 2
185436
ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Solid work) 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ทำหนังสือถึงกองแผน
สมพูน ภูครองนาค
24-FEB-21 03.03.15 PM
1343
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
185156
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 60 ชม
โครงการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
เป็นผลงานของเดือน 2
001614
โครงการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กองแผน
นายสุจินต์ ปัญจา
18-FEB-21 11.21.43 AM
1323
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0264843
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 50 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 2
185311
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 50 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กองแผน
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
17-FEB-21 09.06.47 AM
1303
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
00070135
(ทดสอบ)ช่างซ่อมรถยนต์ ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
032005
ช่างซ่อมรถยนต์
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
ณรงค์ ประกายจันทร์
16-FEB-21 10.47.18 AM
1285
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
0268647
(ฝึก)ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 11
184938
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
นางสาวฤติมา ขาวสะอาด
03-FEB-21 09.18.12 AM
1264
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
00071553
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 8
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
032185
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
นิกร คำภาพงษ์
01-FEB-21 01.11.45 PM
1243
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
0268808
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 11
185040
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
หนังสือแจ้งกองแผน
นางวรรณธนา ศรีเจริญ
27-JAN-21 02.17.34 PM
1223
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
0266374
(ฝึก)การขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
185016
การขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
ดาริณ ศิริรุ่งโรจ
25-JAN-21 06.18.36 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###