แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
2729
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0281556
(ฝึก)ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
193490
ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
กิตติธร เรืองแก้ว
23-FEB-22 10.53.01 AM
2728
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0281555
(ฝึก)การพัฒนาหัวหน้างานในการผลิตแบบ Monozukuri 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
193491
การพัฒนาหัวหน้างานในการผลิตแบบ Monozukuri 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
กิตติธร เรืองแก้ว
23-FEB-22 10.51.56 AM
2727
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0281302
(ฝึก)ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 12
193490
ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
กิตติธร เรืองแก้ว
23-FEB-22 10.50.32 AM
2726
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0278678
(ฝึก)PLC ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 11
193488
PLC ระดับ 1 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
กิตติธร เรืองแก้ว
23-FEB-22 10.49.25 AM
2725
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0279722
(ฝึก)การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
193486
การซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
23-FEB-22 10.48.19 AM
2724
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0280201
(ฝึก)การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 12
193485
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
23-FEB-22 10.45.47 AM
2723
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0279712
(ฝึก)ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติด้วย CiRA CORE 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 12
193483
ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติด้วย CiRA CORE 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
23-FEB-22 10.37.33 AM
2703
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
00073663
(ทดสอบ)พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ครั้งที่ 2
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 2
033779
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
-
น.ส.จริยา ศรีอุบล
17-FEB-22 04.46.08 PM
2683
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0275608
(ฝึก)ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 8
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นผลงานของเดือน 1
193400
ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชม
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
it
it
15-FEB-22 11.44.46 AM
2663
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0280904
(ฝึก)เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม. รุ่นที่ เทคนิค1
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 2
191863
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
-
สุภาศิณี อินทร์ศรี
07-FEB-22 10.36.53 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter