แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
1524
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0265278
(ฝึก)การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชม. รุ่นที่ 3
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 3
186059
การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
กองแผน
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
25-MAR-21 05.18.56 PM
1483
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
185503
(ฝึก)การทำเครื่องดื่มและอาหารว่าง 18 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผลงานของเดือน 3
001581
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองแผน
ตรีภพรินทร์
23-MAR-21 04.41.41 PM
1463
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
185604
(ฝึก)การทำเบเกอรี่ 30 ชม
โครงการโครงการฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
เป็นผลงานของเดือน 3
001629
โครงการโครงการฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
กองแผน
นวพล ศรีรุ่ง
23-MAR-21 10.57.32 AM
1443
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
184510
(ฝึก)การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 ชม
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท นิปปอน
เป็นผลงานของเดือน 3
001628
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท นิปปอน
ธนาทิย์
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
17-MAR-21 09.39.28 AM
1423
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
185728
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน 30 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผลงานของเดือน 3
001581
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองแผน
ศราวุธ เหล่าสุวรรณ
16-MAR-21 01.38.28 PM
1403
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
00072102
(ทดสอบ)ผู้ประกอบอาหารไทย ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 3
031654
ผู้ประกอบอาหารไทย
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
กองแผน
น.ส.นนทพร กาญจนกุล
12-MAR-21 03.44.35 PM
1383
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
0270958
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 2
185436
ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Solid work) 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ทำหนังสือถึงกองแผน
สมพูน ภูครองนาค
24-FEB-21 03.03.15 PM
1343
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
185156
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 60 ชม
โครงการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
เป็นผลงานของเดือน 2
001614
โครงการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กองแผน
นายสุจินต์ ปัญจา
18-FEB-21 11.21.43 AM
1323
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0264843
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 50 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 2
185311
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 50 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กองแผน
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
17-FEB-21 09.06.47 AM
1303
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
00070135
(ทดสอบ)ช่างซ่อมรถยนต์ ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
032005
ช่างซ่อมรถยนต์
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
ณรงค์ ประกายจันทร์
16-FEB-21 10.47.18 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter