แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
962
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
0268808
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 11
184248
ชม
โครงการ
กองแผน
วราภรณ์ ภุมมา
03-DEC-20 09.49.56 AM
941
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
0268288
(ฝึก)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 11
183998
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
กองแผน
พงษ์ศักดิ์
18-NOV-20 03.02.43 PM
901
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
183653
(ฝึก)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน -
183810
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
กองแผน
วราภรณ์ ภุมมา
13-NOV-20 08.57.15 AM
882
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0268415
(ฝึก)การประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชม. รุ่นที่ 0
โครงการไทยมีงานทำ
เป็นผลงานของเดือน -
180349
การประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชม
โครงการไทยมีงานทำ
ไทยมีงานทำ
กนกพร
04-NOV-20 04.08.51 PM
881
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
180376
(ฝึก)ช่างไม้เครื่องเรือน 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 11
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ไทยมีงานทำ
นายครรลอง หลวงทะโลก
04-NOV-20 03.25.47 PM
843
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0264250
(ฝึก)ช่างไม้เครื่องเรือน 30 ชม. รุ่นที่ 0
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
183464
การประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ไทยมีงานทำ
กนกพร
30-OCT-20 04.47.05 PM
841
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0264144
(ฝึก)การต่อเรือเหล็กเพื่อการท่องเที่ยว (ซ่อมเรือ) 30 ชม. รุ่นที่ 0
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
181708
การต่อเรือเหล็กเพื่อการท่องเที่ยว (ซ่อมเรือ) 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ไทยมีงานทำ
กนกพร
30-OCT-20 04.11.04 PM
823
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0267342
(ฝึก)เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 ชม. รุ่นที่ 1(ห้อง3)
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 10
183271
เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
สุปรีดา ธานี
28-OCT-20 09.06.33 AM
822
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0267340
(ฝึก)เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 ชม. รุ่นที่ 1(ห้อง2)
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 10
183271
เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
สุปรีดา ธานี
28-OCT-20 09.05.34 AM
821
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0267341
(ฝึก)เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 ชม. รุ่นที่ 1(ห้อง1)
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 10
183271
เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
สุปรีดา ธานี
28-OCT-20 09.04.32 AM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###