แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
401
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0264484
(ฝึก)งานปูกระเบื้องเพื่อรองรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน 30 ชม. รุ่นที่ 9
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
0264551
ชม
โครงการ
บันทึกถึงกองแผน
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
24-SEP-20 10.30.37 AM
382
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0257480
(ฝึก)การทำขนมไทย ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 3
180491
การทำขนมไทย ระดับ 1 30 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
หนังสือถึงกองแผน
บุษยพรรณ
21-SEP-20 02.49.49 PM
381
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
180224
(ฝึก)การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 9
001541
โครงการโครงการผู้สูงอายุอุ่นใจ บริโภคหลักอนามัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
หนังสือถึงกองแผน
ตรีภพรินทร์
21-SEP-20 11.36.03 AM
361
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
0261223
(ฝึก)เทคนิคการก่ออิฐ 18 ชม. รุ่นที่ 15
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 9
178873
เทคนิคการก่ออิฐ 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
ทำหนังสือถึงกองแผน
นางสาวพัชรี อ่อนสุด
18-SEP-20 11.02.34 AM
343
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
0259241
(ฝึก)การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 8
179476
การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
ทำหนังสือแจ้งกองแผน
สุปรีญา นวลจันทร์
11-SEP-20 04.06.00 PM
342
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
00068559
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
031032
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
บันทึกถึงกองแผน
นางสาวฤติมา ขาวสะอาด
11-SEP-20 04.00.23 PM
341
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
00068559
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
031032
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
บันทึกถึงกองแผน
นางสาวฤติมา ขาวสะอาด
11-SEP-20 04.00.21 PM
330
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
0260082
(ฝึก)หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง (kaizen) 12 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 8
178911
หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง (kaizen) 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
อารีย์ ชูผึ่ง
ขวัญเรือน เพ็ชรมุข
25-AUG-20 09.36.59 AM
329
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
0260081
(ฝึก)หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง (kaizen) 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 7
178911
หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง (kaizen) 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
อารีย์ ชูผึ่ง
ขวัญเรือน เพ็ชรมุข
25-AUG-20 09.36.13 AM
328
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
0260090
(ฝึก)การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชม. รุ่นที่ 5
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 6
178908
การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
อารีย์ ชูผึ่ง
ขวัญเรือน เพ็ชรมุข
25-AUG-20 09.33.48 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63 [ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter