แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
4103
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
00077643
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035367
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือ
พงษ์ลดา ทาเวียง
05-APR-23 02.10.35 PM
4085
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
00078382
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035348
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
สุรกัญญา
28-MAR-23 02.56.46 PM
4084
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
00077668
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035348
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
สุรกัญญา
28-MAR-23 02.56.08 PM
4083
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
034862
(ทดสอบ)พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน -
035349
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
สุรกัญญา
28-MAR-23 02.54.56 PM
4063
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
034924
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 1
001847
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
ทำหนังถึงกองแผน
สุทัศน์ เชื้ออินทร์
27-MAR-23 09.42.57 AM
4050
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0287807
(ฝึก)การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรอัตโนมัติ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 11
200940
การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรอัตโนมัติ 18 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
ทำหนังสือแจ้งกองแผน
พจมาลย์ สัณฑมาศ
24-MAR-23 03.02.03 PM
4046
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0293309
(ฝึก)การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรอัตโนมัติ 18 ชม. รุ่นที่ 3
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 3
200940
การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรอัตโนมัติ 18 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
ย้ายภายในเดือนที่ฝึก
พจมาลย์ สัณฑมาศ
24-MAR-23 02.27.24 PM
4045
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
034786
(ทดสอบ)ช่างบำรุงรักษารถยนต์
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
001903
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือถึงกองแผน
ชญาณ์นันท์ รัชนิพนธ์
24-MAR-23 11.00.16 AM
4044
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
034786
(ทดสอบ)ช่างบำรุงรักษารถยนต์
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
035152
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือถึงกองแผน
ชญาณ์นันท์ รัชนิพนธ์
24-MAR-23 10.24.46 AM
4043
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
00077547
(ทดสอบ)พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035151
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือถึงกองแผน
ชญาณ์นันท์ รัชนิพนธ์
24-MAR-23 10.19.36 AM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###