แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
4367
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
00078665
(ทดสอบ)ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ครั้งที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 3
035515
ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ทำหนังสือถึงกองแผน
ปิยะวัฒน์ อุทัยเลิศ
17-JUL-23 02.05.34 PM
4349
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
00079280
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 6
034737
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-JUL-23 04.12.31 PM
4348
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
00079280
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 6
034762
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
-
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-JUL-23 04.09.06 PM
4347
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
0290758
(ฝึก)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 6
201702
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 18 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
ทำหนังสือถึงกองแผน
นางสาวสุวรรณา สีไทย
11-JUL-23 02.06.53 PM
4327
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
0295263
(ฝึก)กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน -
201989
กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 30 ชม
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
-
ชนิตา พันธุ์มณี
10-JUL-23 01.37.31 PM
4307
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
00079299
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 6
035510
ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
มีหนังสือถึงกองแผนฯ
กฤษณะ พันธ์ไม้ศรี
06-JUL-23 03.54.04 PM
4287
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
00079138
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมทิก ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 5
035481
ช่างเชื่อมทิก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
นลินทิพย์ บัวเพ็ชร์
04-JUL-23 10.34.20 AM
4269
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
0289213
(ฝึก)ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 10(04)
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 6
201823
ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชม
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
สุชาดา0801915895
26-JUN-23 02.41.36 PM
4268
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
034368
(ทดสอบ)ผู้ประกอบอาหารไทย
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
001903
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
พักตร์นิภา
23-JUN-23 04.46.29 PM
4267
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
001837
(ทดสอบ)ผู้ประกอบอาหารไทย
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน -
001903
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
น.ส.พักตร์นิภา กระแส
23-JUN-23 03.49.05 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter