แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
43
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
177589
(ฝึก) ชม
โครงการ
เป็นผลงานของเดือน -
001489
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
ทำหนังสือถึงกองแผน
นายกฤษณะ พันธ์ไม้ศรี
17-JUN-20 04.11.21 PM
42
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
177079
(ฝึก)การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียการ Breakdown เครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยหลักการ STEM 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 6
001489
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
ทำหนังสือถึงกองแผน
นายกฤษณะ พันธ์ไม้ศรี
17-JUN-20 04.09.47 PM
41
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
177009
(ฝึก)การเพิ่มผลิตภาพขั้นตอนการเตรียมผิวชิ้นงาน และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตด้วยหลักการ STEM 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 6
001489
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
ทำหนังสือถึงกองแผน
นายกฤษณะ พันธ์ไม้ศรี
17-JUN-20 04.08.49 PM
24
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
177424
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
001466
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
ศราวุธ เหล่าสุวรรณ
11-JUN-20 01.12.43 PM
23
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
177420
(ฝึก)พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
001466
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
ศราวุธ เหล่าสุวรรณ
11-JUN-20 01.05.03 PM
22
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
177423
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
001466
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
ศราวุธ เหล่าสุวรรณ
11-JUN-20 11.59.50 AM
21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
177417
(ฝึก)ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
001466
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
ศราวุธ เหล่าสุวรรณ
11-JUN-20 11.48.19 AM

จำนวนข้อมูล 47 รายการ : จำนวนหน้า 5 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###