แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
4527
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
0290484
(ฝึก)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 8
202316
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชม
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ผลงานเดือนสิงหาคม
นางสาวพิมพ์ธนัญญา
10-AUG-23 04.12.34 PM
4507
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0294370
(ฝึก)การปูกระเบื้องโดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 12 ชม. รุ่นที่ 13
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 5
202312
การปูกระเบื้องโดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 12 ชม
โครงการโครงการบูรณาการความร่วมมือกับ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด
เดือน พ.ค.
อริสา
10-AUG-23 02.28.27 PM
4487
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
202107
(ฝึก)การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชม
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นผลงานของเดือน 7
001886
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
-
พูนศักดิ์
09-AUG-23 09.08.56 AM
4468
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0294932
(ฝึก)การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 18 ชม. รุ่นที่ 5
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นผลงานของเดือน 6
202035
การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 18 ชม
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
ทำหนังสือถึงกองแผนฯ
นางสาวปัญณภัทร
07-AUG-23 08.57.19 AM
4467
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0294931
(ฝึก)ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นผลงานของเดือน 6
202034
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชม
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
ทำหนังสือถึงกองแผนฯ
นางสาวปัญณภัทร
07-AUG-23 08.55.11 AM
4448
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
201565
(ฝึก)เบเกอรี่และกาแฟ 18 ชม
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นผลงานของเดือน 6
202264
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
มีหนังสือถึงกองแผนฯ
นายสงคราม ทองดุน
04-AUG-23 02.29.41 PM
4447
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
201564
(ฝึก)การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นผลงานของเดือน 6
202263
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
มีหนังสือถึงกองแผนฯ
นายสงคราม ทองดุน
04-AUG-23 02.24.25 PM
4427
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
0286853
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 7
202219
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
มีหนังสือถึงกองแผน
นางสาวผดุงพร ชำนาญ
27-JUL-23 11.13.35 AM
4407
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
0286853
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 7
196729
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
มีหนังสือถึงกองแผน
นางสาวผดุงพร ชำนาญ
26-JUL-23 08.59.37 AM
4387
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0293705
(ฝึก)เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
เป็นผลงานของเดือน 4
202169
เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 ชม
โครงการทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
ทำหนังสือถึงกองแผนฯ
นายสงคราม ทองดุน
21-JUL-23 01.53.42 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter