แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
4163
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0292961
(ฝึก)การฝึกประกอบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระดับ 1 24 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป็นผลงานของเดือน 3
199998
การฝึกประกอบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระดับ 1 24 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ทำหนังสือ
พรรณวดี พรรณพิพัฒน์
18-APR-23 02.55.11 PM
4144
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
00077996
(ทดสอบ)พนักงานผสมเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
035222
พนักงานผสมเครื่องดื่ม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
แจ้งหนังสือ
พิมพ์นารา
11-APR-23 01.20.01 PM
4143
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
00077995
(ทดสอบ)พนักงานผสมเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
035222
พนักงานผสมเครื่องดื่ม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
แจ้งหนังสือ
พิมพ์นารา
11-APR-23 01.18.43 PM
4129
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
00077955
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 11
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 1
035367
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือ
พงษ์ลดา ทาเวียง
05-APR-23 02.29.07 PM
4128
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
00077953
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 10
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035367
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือ
พงษ์ลดา ทาเวียง
05-APR-23 02.27.43 PM
4127
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
00077952
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 7
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035367
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือ
พงษ์ลดา ทาเวียง
05-APR-23 02.25.27 PM
4126
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
00077950
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 6
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035367
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือ
พงษ์ลดา ทาเวียง
05-APR-23 02.22.59 PM
4125
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
00077949
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 5
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035367
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือ
พงษ์ลดา ทาเวียง
05-APR-23 02.21.20 PM
4124
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
00077650
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035367
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือ
พงษ์ลดา ทาเวียง
05-APR-23 02.18.55 PM
4123
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
00077644
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035367
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือ
พงษ์ลดา ทาเวียง
05-APR-23 02.16.41 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###