แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3927
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0290067
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม. รุ่นที่ 4/ มฐ.057
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200653
ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
กนกพร เสริมสร้าง
14-MAR-23 02.02.00 PM
3926
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0292676
(ฝึก)การก่ออิฐเบื้องต้น 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 3
200515
การก่ออิฐเบื้องต้น 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
นิรมล จันทมณี
13-MAR-23 04.13.56 PM
3925
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0292675
(ฝึก)การทาสีอาคาร 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 3
200514
การทาสีอาคาร 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
นิรมล จันทมณี
13-MAR-23 04.12.59 PM
3924
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
00078542
(ทดสอบ)ช่างก่ออิฐ ครั้งที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 3
035223
ช่างก่ออิฐ
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
นิรมล จันทมณี
13-MAR-23 04.00.23 PM
3923
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
00078539
(ทดสอบ)ช่างสีอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 3
035226
ช่างสีอาคาร
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
นิรมล จันทมณี
13-MAR-23 03.58.42 PM
3906
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
00078245
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035255
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
ขนิษฐา เจริญ
12-MAR-23 11.57.16 AM
3905
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
00078244
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035255
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
ขนิษฐา เจริญ
12-MAR-23 11.55.56 AM
3904
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
00077588
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035272
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
นางสุพิน ศรีเลิศ
11-MAR-23 04.22.53 PM
3903
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
00078282
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035257
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
นางสุพิน ศรีเลิศ
11-MAR-23 04.18.49 PM
3888
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
00077585
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035257
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
...
นางสุพิน ศรีเลิศ
10-MAR-23 09.00.03 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter