แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
4208
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
00077935
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
00079196

โครงการ
มีหนังสือถึงกองแผน
ศิริรัศสา
31-MAY-23 10.48.56 AM
4207
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
00077934
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
00079195

โครงการ
มีหนังสือถึงกองแผน
ศิริรัศสา
31-MAY-23 10.47.00 AM
4206
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
035082
(ทดสอบ)ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 2
001847
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
มีหนังสือถึงกองแผน
มาลินี
02-MAY-23 12.05.05 PM
4205
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
00078486
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 3
035271
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
มีหนังสือถึงกองแผน
มาลินี
02-MAY-23 12.02.07 PM
4204
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
00078432
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 2
035271
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
มีหนังสือถึงกองแผน
มาลินี
02-MAY-23 12.00.03 PM
4203
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0289036
(ฝึก)ช่างปูกระเบื้อง 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
เป็นผลงานของเดือน 12
200005
ช่างปูกระเบื้อง 30 ชม
โครงการผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
ทำหนังสือถึงกองแผนฯ
เพ็ญนภา สว่างเนตร
02-MAY-23 10.52.56 AM
4186
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0293657
(ฝึก)การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานคูก้า 30 ชม. รุ่นที่ ศต4
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 4
201196
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานคูก้า 30 ชม
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
พิมพ์นารา
27-APR-23 10.29.25 AM
4185
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
00078382
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035348
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังถึงกองแผน
สุรกัญญา
25-APR-23 11.38.37 AM
4184
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
00077668
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035348
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังถึงกองแผน
สุรกัญญา
25-APR-23 11.37.56 AM
4183
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
034862
(ทดสอบ)พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน -
035349
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังถึงกองแผน
สุรกัญญา
25-APR-23 11.36.54 AM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###