แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
4687
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0296723
(ฝึก)เทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการความร่วมมือกับ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เค เซอรา จำกัด
เป็นผลงานของเดือน 10
202759
เทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการความร่วมมือกับ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เค เซอรา จำกัด
เดือน ต.ค.
อริสา
20-OCT-23 01.07.22 PM
4667
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
202576
(ฝึก)การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชม
โครงการโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต-การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย ระยะ 2
เป็นผลงานของเดือน 12
001974
โครงการโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต-การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย ระยะ 2
-
อภิสรา ถึงสุขวงษ์
11-OCT-23 10.51.15 AM
4647
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
00079984
(ทดสอบ)พนักงานนวดไทย ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 9
035641
พนักงานนวดไทย
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ทำหนังสือถึงกองแผน
นวพรรณ
06-OCT-23 12.59.28 PM
4627
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
00079989
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 9
035645
ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เดือน ก.ย.
ธีระพงษ์
29-SEP-23 10.27.08 AM
4607
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
0296501
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 9
202530
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ผลงานภายในเดือนกันยา
รัฐติกาล
21-SEP-23 03.13.36 PM
4589
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
201565
(ฝึก)เบเกอรี่และกาแฟ 18 ชม
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นผลงานของเดือน 6
001886
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
มีหนังสือถึงกองแผนฯ
นายสงคราม ทองดุน
24-AUG-23 04.28.46 PM
4588
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
200962
(ฝึก)เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 ชม
โครงการฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผลงานของเดือน 3
001886
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
มีหนังสือถึงกองแผนฯ
นายสงคราม ทองดุน
24-AUG-23 04.15.53 PM
4587
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
201586
(ฝึก)เทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร 18 ชม
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นผลงานของเดือน 7
001886
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
ส่งหนังสือ
สิทธิพงษ์ อินตา
24-AUG-23 01.25.28 PM
4567
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
00079745
(ทดสอบ)เทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร ครั้งที่ 1
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นผลงานของเดือน -
034422
ช่างบำรุงรักษารถยนต์
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ย้านแผนทดสอบ
สุขใจ ชุ่มเสนา
21-AUG-23 04.32.27 PM
4547
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
00077664
(ทดสอบ)พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035349
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังถึงกองแผน
สุรกัญญา
15-AUG-23 09.24.48 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter