แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
221
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
0068670
(ทดสอบ)ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ครั้งที่ 6
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 7
031007
ช่างบำรุงรักษารถยนต์
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กองแผน
พัชรินทร์ มาคิน
04-AUG-20 03.06.30 PM
201
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
0261469
(ฝึก)การทำผลิตภัณฑ์จักสาน 18 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 7
178570
การทำผลิตภัณฑ์จักสาน 18 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
กองแผน
วราภรณื ภุมมา
04-AUG-20 01.20.55 PM
181
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
177595
(ฝึก)การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 6
001520
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
ศุภวรรณ
03-AUG-20 02.05.54 PM
161
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
0261449
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
เป็นผลงานของเดือน 7
178434
ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 ชม
โครงการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
กองแผน
ณัฐิญา จรูญเพ็ญ
24-JUL-20 12.07.51 PM
101
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
0261236
(ฝึก)การทำขนมไทย 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 7
178211
การทำขนมไทย 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
กองแผน
สุธีวนัช เดชา
14-JUL-20 10.25.08 AM
81
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
1234567
(ฝึก)การทำขนมไทย 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน -
123456
ช่างตัดผมสุภาพบุรุษและสตรี 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการขนส่ง
กองแผน
กานต์ธิดา
13-JUL-20 03.00.51 PM
64
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
0260093
(ฝึก)การทำผลิตภัณฑ์ล้างมือ และการแปรรูปสมุนไพร 18 ชม. รุ่นที่ 9
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 6
177787
การทำผลิตภัณฑ์ล้างมือ และการแปรรูปสมุนไพร 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
ภัทราภรณ์ เชื้อทอง
23-JUN-20 04.08.13 PM
63
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
0260026
(ฝึก)การขายของออนไลน์ 18 ชม. รุ่นที่ 8
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 6
177788
การขายของออนไลน์ 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
ภัทราภรณ์ เชื้อทอง
23-JUN-20 04.07.26 PM
62
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
0260093
(ฝึก)การทำผลิตภัณฑ์ล้างมือ และการแปรรูปสมุนไพร 18 ชม. รุ่นที่ 9
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 6
177559
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
ภัทราภรณ์ เชื้อทอง
23-JUN-20 03.27.21 PM
61
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
0260026
(ฝึก)การขายของออนไลน์ 18 ชม. รุ่นที่ 8
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 6
177559
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
ภัทราภรณ์ เชื้อทอง
23-JUN-20 03.26.28 PM

จำนวนข้อมูล 47 รายการ : จำนวนหน้า 5 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###