แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
1285
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
0268647
(ฝึก)ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 11
184938
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
นางสาวฤติมา ขาวสะอาด
03-FEB-21 09.18.12 AM
1264
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
00071553
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 8
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
032185
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
นิกร คำภาพงษ์
01-FEB-21 01.11.45 PM
1243
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
0268808
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 11
185040
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
หนังสือแจ้งกองแผน
นางวรรณธนา ศรีเจริญ
27-JAN-21 02.17.34 PM
1223
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
0266374
(ฝึก)การขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
185016
การขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
ดาริณ ศิริรุ่งโรจ
25-JAN-21 06.18.36 PM
1204
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0270126
(ฝึก)การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
184955
การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ของขวัญปีใหม่
ขนิษฐา เจริญ
20-JAN-21 02.27.10 PM
1203
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
0268647
(ฝึก)ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 11
184936
การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชม
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
กองแผน
นางสาวฤติมา ขาวสะอาด
20-JAN-21 10.55.37 AM
1186
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
00071645
(ทดสอบ)ช่างซ่อมรถยนต์ ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 1
032175
ช่างซ่อมรถยนต์
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
กองแผน
ภลินี วงษ์นิล
18-JAN-21 02.34.26 PM
1182
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
0269943
(ฝึก)การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 1
184888
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ของขวัญปีใหม่
น.ส.นนทพร กาญจนกุล
18-JAN-21 11.19.56 AM
1181
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
00071632
(ทดสอบ)ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 1
032182
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
กองแผน
ภลินี วงษ์นิล
18-JAN-21 09.37.08 AM
1163
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0268517
(ฝึก)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน 1
184672
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
-
นายวศิน สิงหโยทะกา
15-JAN-21 12.04.04 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter