แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
1826
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
0272102
(ฝึก)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนเพื่อยกระดับการผลิต การค้า ภาคอุตสาหกรรมและบริการ (พ.ร.ก.เงินกู้)
เป็นผลงานของเดือน 5
186968
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม
โครงการโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนเพื่อยกระดับการผลิต การค้า ภาคอุตสาหกรรมและบริการ (พ.ร.ก.เงินกู้)
ทำหนังสือถึงกองแผน
สมพูน ภูครองนาค
21-JUN-21 02.35.22 PM
1825
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
0266480
(ฝึก)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
185547
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
สมพูน ภูครองนาค
21-JUN-21 02.32.21 PM
1803
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
186754
(ฝึก)การสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 7
001546
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ภายในเดือน
น.ส.พัชราวลัย ธนารุณ
15-JUN-21 02.49.12 PM
1783
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
0272812
(ฝึก)การสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน -
186857
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
กองแผน
วณิชชา เอี่ยมทราย
14-JUN-21 03.37.59 PM
1765
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0272372
(ฝึก)การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ 30 ชม. รุ่นที่ 10
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
186783
การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
นายจตุพล คงมาก
09-JUN-21 03.20.41 PM
1763
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
186377
(ฝึก)การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 6
001583
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
ย้ายก่อนดำเนินการฝึก
กิติพงษ์ กันฟอง
09-JUN-21 10.40.38 AM
1743
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
186474
(ฝึก)การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 7
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
หนังสือแจ้ง
พจนาพร ศราวุธสกุล
07-JUN-21 11.01.44 AM
1723
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
186426
(ฝึก)การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมPhotoshopและILLustrator 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน 6
001552
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
หนังสือถึงกองแผน
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
01-JUN-21 03.40.41 PM
1703
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0272372
(ฝึก)การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ 30 ชม. รุ่นที่ 10
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
186514
การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
-
นายจตุพล คงมาก
18-MAY-21 09.32.19 AM
1686
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0271640
(ฝึก)การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
เป็นผลงานของเดือน 3
186499
การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชม
โครงการผู้ต้องขัง/เยาวชนในสถานพินิจ
-
เพ็ญนภา สว่างเนตร
17-MAY-21 10.40.31 AM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###