แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
1043
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
00070061
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมแม็ก ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
032042
ช่างเชื่อมแม็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
จิรดา ปลื้มปรีดี
23-DEC-20 10.23.33 AM
1041
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
0269666
(ฝึก)การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม. รุ่นที่ ยพส-01
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
184553
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
ตรีภพรินทร์
23-DEC-20 09.26.58 AM
1021
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
180327
(ฝึก)การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001548
โครงการโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ไทยมีงานทำ
นายศราวุฒิ ก๋องใจ
15-DEC-20 11.28.08 AM
981
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
180332
(ฝึก)การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001548
โครงการโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ไทยมีงานทำ
นายศราวุฒิ ก๋องใจ
08-DEC-20 11.24.05 AM
962
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
0268808
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 11
184248
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม
โครงการโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กองแผน
วราภรณ์ ภุมมา
03-DEC-20 09.49.56 AM
941
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
0268288
(ฝึก)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 11
183998
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
กองแผน
พงษ์ศักดิ์
18-NOV-20 03.02.43 PM
901
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
183653
(ฝึก)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน -
183810
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
กองแผน
วราภรณ์ ภุมมา
13-NOV-20 08.57.15 AM
882
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0268415
(ฝึก)การประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชม. รุ่นที่ 0
โครงการไทยมีงานทำ
เป็นผลงานของเดือน -
180349
การประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชม
โครงการไทยมีงานทำ
ไทยมีงานทำ
กนกพร
04-NOV-20 04.08.51 PM
881
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
180376
(ฝึก)ช่างไม้เครื่องเรือน 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 11
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ไทยมีงานทำ
นายครรลอง หลวงทะโลก
04-NOV-20 03.25.47 PM
843
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0264250
(ฝึก)ช่างไม้เครื่องเรือน 30 ชม. รุ่นที่ 0
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
183464
การประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ไทยมีงานทำ
กนกพร
30-OCT-20 04.47.05 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter