แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
2503
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0276487
(ฝึก)ช่างประปาและสุขภัณฑ์ 18 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
เป็นผลงานของเดือน 12
192988
ช่างประปาและสุขภัณฑ์ 18 ชม
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
กองแผน
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
20-DEC-21 10.02.47 AM
2488
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0279952
(ฝึก)เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
เป็นผลงานของเดือน 12
192647
เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชม
โครงการผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
-
สุจินต์ ปัญจา
16-DEC-21 11.54.36 AM
2487
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0279103
(ฝึก)เทคโนโลยี IoT เพื่อการประยุกต์การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 11
192947
เทคโนโลยี IoT เพื่อการประยุกต์การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 18 ชม
โครงการโครงการความร่วมมือกับบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
-
สุจินต์ ปัญจา
16-DEC-21 11.51.29 AM
2486
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0279673
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
เป็นผลงานของเดือน 11
192946
ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
สุจินต์ ปัญจา
16-DEC-21 11.43.44 AM
2485
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
187864
(ฝึก)การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 30 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
001659
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
กองแผน(คุณเฉลิมรัตน์
นฤมล
15-DEC-21 03.32.50 PM
2484
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0279068
(ฝึก)การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 11
192663
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม
โครงการทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
-
ศุรีมาต์
15-DEC-21 02.38.19 PM
2463
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
189676
(ฝึก)การออกแบบโปรแกรมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 11
001723
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ทำหนังสือถึงกองแผน
นายชรินทร์ แสนศักดิ
14-DEC-21 10.01.49 AM
2451
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0274716
(ฝึก)การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชม. รุ่นที่ 6-007
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
192295
การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
กองแผน
วันวิสา ขันคำ
13-DEC-21 11.30.40 AM
2450
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0274631
(ฝึก)การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 ชม. รุ่นที่ 11
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
192296
การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
กองแผน
อภิญญา กันทะวงค์
13-DEC-21 11.26.56 AM
2449
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0274597
(ฝึก)การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชม. รุ่นที่ 10
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
192292
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
กองแผน
กฤษฎา เขียวธง
13-DEC-21 11.21.29 AM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###