แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
2843
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0282440
(ฝึก)การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
เป็นผลงานของเดือน 3
193828
การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 30 ชม
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
-
ขนิษฐา เจริญ
04-APR-22 09.20.44 AM
2824
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0282352
(ฝึก)การเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
193820
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
กนกกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
31-MAR-22 04.20.51 PM
2823
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0279608
(ฝึก)ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เป็นผลงานของเดือน 3
193812
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
กนกกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
31-MAR-22 02.13.14 PM
2803
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
0277570
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
193801
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
พูนศักดิ์
29-MAR-22 04.38.29 PM
2785
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
0279357
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
193666
การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 ชม
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กองแผน
อนุพงศ์ ประจวบจันทร์
23-MAR-22 02.35.48 PM
2784
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
0279295
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
188375
การสานตะกร้าเชือกร่ม 30 ชม
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
กองแผน
อนุพงศ์ ประจวบจันทร์
23-MAR-22 02.33.54 PM
2783
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
0279285
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
193142
การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ ILLustrator 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
กองแผน
อนุพงศ์ ประจวบจันทร์
23-MAR-22 02.30.13 PM
2764
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0281979
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
193665
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
ปฏิภาณ
16-MAR-22 11.29.58 AM
2763
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0281979
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
193468
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ผอ.ไกรวิทย์
ปฏิภาณ
16-MAR-22 09.23.15 AM
2743
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0281900
(ฝึก)พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับปฎิบัติการ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 2
193518
พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับปฎิบัติการ 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
สมเกียรติ อู่เงิน
28-FEB-22 03.58.51 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter