แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3923
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
00078539
(ทดสอบ)ช่างสีอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 3
035226
ช่างสีอาคาร
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
นิรมล จันทมณี
13-MAR-23 03.58.42 PM
3906
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
00078245
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035255
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
ขนิษฐา เจริญ
12-MAR-23 11.57.16 AM
3905
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
00078244
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035255
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
ขนิษฐา เจริญ
12-MAR-23 11.55.56 AM
3904
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
00077588
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035272
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
นางสุพิน ศรีเลิศ
11-MAR-23 04.22.53 PM
3903
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
00078282
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035257
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
นางสุพิน ศรีเลิศ
11-MAR-23 04.18.49 PM
3888
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
00077585
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035257
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
...
นางสุพิน ศรีเลิศ
10-MAR-23 09.00.03 AM
3887
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0292461
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 2
200689
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
-
กมลวรรณ
09-MAR-23 03.40.49 PM
3865
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
00078241
(ทดสอบ)พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
035220
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานภายในเดือน
ริญญาดา แร่ทอง
07-MAR-23 03.15.12 PM
3864
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
00078255
(ทดสอบ)ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035221
ช่างบำรุงรักษารถยนต์
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานภายในเดือน
ริญญาดา แร่ทอง
07-MAR-23 03.14.15 PM
3863
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
00078315
(ทดสอบ)ช่างเครื่องเรือนไม้ ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035210
ช่างเครื่องเรือนไม้
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานภายในเดือน
ริญญาดา แร่ทอง
07-MAR-23 03.13.07 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###