แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
1685
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
0271644
(ฝึก)พนักงานดูแลห้องพัก 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
185806
พนักงานดูแลห้องพัก 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน
-
สราวุธ โสมโยธี
13-MAY-21 10.10.13 AM
1684
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
0271643
(ฝึก)พนักงานดูแลห้องพัก 30 ชม. รุ่นที่ 5
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
185806
พนักงานดูแลห้องพัก 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน
-
สราวุธ โสมโยธี
13-MAY-21 10.09.08 AM
1664
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
0270240
(ฝึก)ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชม. รุ่นที่ ตพส-04
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 2
186353
ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
ตรีภพรินทร์
03-MAY-21 03.21.23 PM
1663
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
0269326
(ฝึก)ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชม. รุ่นที่ ตพอ-03
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
186353
ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
ตรีภพรินทร์
03-MAY-21 03.19.06 PM
1643
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
186228
(ฝึก)การนวดหินร้อน 30 ชม
โครงการหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
เป็นผลงานของเดือน 4
001555
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
นายประสาร คิดดี
นายประสาร คิดดี
28-APR-21 08.30.37 AM
1623
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0271288
(ฝึก)การนวดผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
เป็นผลงานของเดือน 3
186280
การนวดผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ 30 ชม
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
นายดรณ์ พลจรัส
กมลวรรณ
22-APR-21 09.06.35 AM
1604
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
00070345
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 4
032510
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
ศิริรัศสา พิมพ์แพทย์
07-APR-21 10.44.33 AM
1603
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
00070143
(ทดสอบ)ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน -
032510
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
ศิริรัศสา พิมพ์แพทย์
07-APR-21 10.42.38 AM
1585
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
00072287
(ทดสอบ)ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
032486
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ศิริพร นวกังสดาล สมฐ
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
31-MAR-21 05.05.30 PM
1584
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
00072008
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
031885
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
สุปรีดา ธานี
31-MAR-21 02.44.59 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###