แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
2250
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0275143
(ฝึก)เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม. รุ่นที่ 51
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 9
188195
เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
ศุรีมาต์
05-OCT-21 03.27.49 PM
2247
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
188105
(ฝึก)เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 9
001662
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
สุปรีดา ธานี
05-OCT-21 12.59.17 PM
2246
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
0267229
(ฝึก)เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 9
188168
เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
ณัฐธยาน์ จันทร์หอม
04-OCT-21 05.18.51 PM
2245
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
187970
(ฝึก)เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 9
001662
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
นายจตุพล คงมาก
04-OCT-21 02.26.41 PM
2223
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
187970
(ฝึก)เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 9
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
นายจตุพล คงมาก
30-SEP-21 01.45.53 PM
2203
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
187982
(ฝึก)การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 10
001662
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
17-SEP-21 12.45.17 PM
2183
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
187970
(ฝึก)เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 9
001583
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
นายจตุพล คงมาก
17-SEP-21 09.14.54 AM
2163
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
0274497
(ฝึก)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
187955
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
ทำหนังสือ
ธนาวุฒิ
15-SEP-21 01.21.09 PM
2144
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
187717
(ฝึก)ช่างปูกระเบื้อง 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
001659
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
ทำหนังสือถึงกองแผน
เทอดศิลป์ โสมูล
14-SEP-21 11.54.20 AM
2143
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
187718
(ฝึก)ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 8
001659
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
ทำหนังสือถึงกองแผน
เทอดศิลป์ โสมูล
14-SEP-21 11.52.59 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter