แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
1583
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
00071708
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
031887
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
สุปรีดา ธานี
31-MAR-21 02.33.55 PM
1566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0071708
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
031887
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
สุปรีดา ธานี
30-MAR-21 02.44.29 PM
1565
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0072008
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
031885
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
สุปรีดา ธานี
30-MAR-21 02.43.32 PM
1564
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0071656
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมแม็ก ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 2
031889
ช่างเชื่อมแม็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
สุปรีดา ธานี
30-MAR-21 02.41.50 PM
1563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0071288
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมแม็ก ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 11
031889
ช่างเชื่อมแม็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
สุปรีดา ธานี
30-MAR-21 02.40.28 PM
1543
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0271479
(ฝึก)ช่างไม้ก่อสร้างระดับ1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 3
186078
ช่างไม้ก่อสร้างระดับ1 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
เพ็ญนภา สว่างเนตร
26-MAR-21 02.17.05 PM
1524
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0265278
(ฝึก)การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชม. รุ่นที่ 3
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 3
186059
การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
กองแผน
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
25-MAR-21 05.18.56 PM
1483
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
185503
(ฝึก)การทำเครื่องดื่มและอาหารว่าง 18 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผลงานของเดือน 3
001581
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองแผน
ตรีภพรินทร์
23-MAR-21 04.41.41 PM
1463
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
185604
(ฝึก)การทำเบเกอรี่ 30 ชม
โครงการโครงการฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
เป็นผลงานของเดือน 3
001629
โครงการโครงการฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
กองแผน
นวพล ศรีรุ่ง
23-MAR-21 10.57.32 AM
1443
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
184510
(ฝึก)การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 ชม
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท นิปปอน
เป็นผลงานของเดือน 3
001628
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท นิปปอน
ธนาทิย์
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
17-MAR-21 09.39.28 AM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###