แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
2123
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
0274389
(ฝึก)การทำขนมไทย 30 ชม. รุ่นที่ 7-5(05)
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
187929
การทำขนมไทย 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบ
ชนาธิป
สุชาดา ศิลาไพร
10-SEP-21 01.58.42 PM
2083
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0274384
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 21
โครงการโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เป็นผลงานของเดือน 8
187218
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม
โครงการโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ทำหนังสือถึงกองแผน
ภลินี วงษ์นิล
03-SEP-21 01.05.09 PM
2044
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0271706
(ฝึก)เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 8
187699
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
ชนาธิป
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
27-AUG-21 09.28.50 AM
2043
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0271705
(ฝึก)เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 4
187699
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
ชนาธิป
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
27-AUG-21 09.27.33 AM
2023
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0271563
(ฝึก)เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม. รุ่นที่ ค4-04
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 4
187571
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
ทำหนังสือถึงกองแผน
ณรงค์ ประกายจันทร์
25-AUG-21 11.16.44 AM
2004
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
187487
(ฝึก)การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 8
001583
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
ฝึกภายในเดือนปัจจุบั
พักตร์นิภา กระแสรัต
11-AUG-21 02.51.53 PM
2003
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
187449
(ฝึก)การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 8
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ฝึกภายในเดือนปัจจุบั
พักตร์นิภา กระแสรัต
11-AUG-21 02.47.10 PM
1983
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
187425
(ฝึก)การจัดทำบัญชีครัวเรือน 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 8
001546
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
นายจตุพล คงมาก
05-AUG-21 04.32.53 PM
1943
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
0273774
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชม. รุ่นที่ พมฐ-05
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 7
187323
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
ตรีภพรินทร์
17-JUL-21 03.53.53 PM
1924
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
00071656
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมแม็ก ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 2
031889
ช่างเชื่อมแม็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
สุปรีดา ธานี
12-JUL-21 02.46.57 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter