แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
468
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
179987
(ฝึก)ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 1
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
ณัฐิญา พรมมงคล
14-OCT-20 02.34.19 PM
467
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
179756
(ฝึก)ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001555
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
-
สุชาดา ทองขวัญ
14-OCT-20 02.27.54 PM
466
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
179701
(ฝึก)ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
นันทิดา ฉลาดเจน
14-OCT-20 02.26.25 PM
465
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
179749
(ฝึก)นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
เป็นผลงานของเดือน 12
001555
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
-
สุชาดา ทองขวัญ
14-OCT-20 02.26.00 PM
464
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
179697
(ฝึก)ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
นันทิดา ฉลาดเจน
14-OCT-20 02.25.40 PM
463
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
179699
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
นันทิดา ฉลาดเจน
14-OCT-20 02.24.12 PM
462
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
179751
(ฝึก)การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
เป็นผลงานของเดือน -
001555
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
-
สุชาดา ทองขวัญ
14-OCT-20 02.23.07 PM
461
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
180116
(ฝึก)การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชม
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
เป็นผลงานของเดือน 4
001556
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
กองแผน
ณัฐิญา พรมมงคล
14-OCT-20 02.17.10 PM
441
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
180431
(ฝึก)การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ชม
โครงการเพิ่มเติม ไทยมีงานทำ
เป็นผลงานของเดือน 9
001545
โครงการเพิ่มเติม ไทยมีงานทำ
ผอ.กองแผนงาน
ธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
14-OCT-20 11.05.08 AM
421
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
0262163
(ฝึก)การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม. รุ่นที่ 3
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 8
178609
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
ผอ. ไก่
พจนาพร ศราวุธสกุล
30-SEP-20 03.49.25 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter