แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
724
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
180191
(ฝึก) ชม
โครงการ
เป็นผลงานของเดือน -
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ไทยมีงานทำ
อภิญญา กันทะวงค์
17-OCT-20 02.43.59 PM
723
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
180206
(ฝึก) ชม
โครงการ
เป็นผลงานของเดือน -
001583
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
ไทยมีงานทำ
อภิญญา กันทะวงค์
17-OCT-20 02.43.16 PM
722
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
180217
(ฝึก) ชม
โครงการ
เป็นผลงานของเดือน -
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ไทยมีงานทำ
อภิญญา กันทะวงค์
17-OCT-20 02.42.40 PM
721
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
180207
(ฝึก) ชม
โครงการ
เป็นผลงานของเดือน -
001555
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
ไทยมีงานทำ
อภิญญา กันทะวงค์
17-OCT-20 02.42.01 PM
720
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
180197
(ฝึก) ชม
โครงการ
เป็นผลงานของเดือน -
001556
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ไทยมีงานทำ
อภิญญา กันทะวงค์
17-OCT-20 02.40.51 PM
719
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
180188
(ฝึก)กลยุทธ์ในการต้อนรับและการให้บริการที่สร้างความประทับใจ 30 ชม
โครงการไทยมีงานทำ
เป็นผลงานของเดือน -
011573
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ไทยมีงานทำ
อภิญญา กันทะวงค์
17-OCT-20 02.39.25 PM
718
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0264064
(ฝึก)เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือทำลวดลายให้กับชิ้นงานไม้ 30 ชม. รุ่นที่ 9
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
181911
เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือทำลวดลายให้กับชิ้นงานไม้ 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ไทยมีงานทำ
อภิญญา กันทะวงค์
17-OCT-20 02.07.33 PM
717
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0264048
(ฝึก)ระบบอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 30 ชม. รุ่นที่ 5
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
181764
ระบบอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ไทยมีงานทำ
อภิญญา กันทะวงค์
17-OCT-20 02.06.51 PM
716
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0264040
(ฝึก)ภาษาซีเพื่อการควบคุมระบบอัตโนมัติ 18 ชม. รุ่นที่ 3
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
181694
ภาษาซีเพื่อการควบคุมระบบอัตโนมัติ 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ไทยมีงานทำ
อภิญญา กันทะวงค์
17-OCT-20 02.06.20 PM
715
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0264016
(ฝึก)ภาษาซีเพื่อการควบคุมระบบอัตโนมัติ 18 ชม. รุ่นที่ 3
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
181376
พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ ระดับ ๑ 30 ชม
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ไทยมีงานทำ
อภิญญา กันทะวงค์
17-OCT-20 02.05.34 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###