แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
4186
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0293657
(ฝึก)การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานคูก้า 30 ชม. รุ่นที่ ศต4
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 4
201196
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานคูก้า 30 ชม
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
พิมพ์นารา
27-APR-23 10.29.25 AM
4185
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
00078382
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035348
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังถึงกองแผน
สุรกัญญา
25-APR-23 11.38.37 AM
4184
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
00077668
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035348
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังถึงกองแผน
สุรกัญญา
25-APR-23 11.37.56 AM
4183
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
034862
(ทดสอบ)พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน -
035349
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังถึงกองแผน
สุรกัญญา
25-APR-23 11.36.54 AM
4163
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0292961
(ฝึก)การฝึกประกอบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระดับ 1 24 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป็นผลงานของเดือน 3
199998
การฝึกประกอบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระดับ 1 24 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ทำหนังสือ
พรรณวดี พรรณพิพัฒน์
18-APR-23 02.55.11 PM
4144
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
00077996
(ทดสอบ)พนักงานผสมเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
035222
พนักงานผสมเครื่องดื่ม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
แจ้งหนังสือ
พิมพ์นารา
11-APR-23 01.20.01 PM
4143
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
00077995
(ทดสอบ)พนักงานผสมเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
035222
พนักงานผสมเครื่องดื่ม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
แจ้งหนังสือ
พิมพ์นารา
11-APR-23 01.18.43 PM
4129
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
00077955
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 11
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 1
035367
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือ
พงษ์ลดา ทาเวียง
05-APR-23 02.29.07 PM
4128
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
00077953
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 10
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035367
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือ
พงษ์ลดา ทาเวียง
05-APR-23 02.27.43 PM
4127
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
00077952
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 7
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035367
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
ทำหนังสือ
พงษ์ลดา ทาเวียง
05-APR-23 02.25.27 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter