แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
464
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
179697
(ฝึก)ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
นันทิดา ฉลาดเจน
14-OCT-20 02.25.40 PM
463
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
179699
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
นันทิดา ฉลาดเจน
14-OCT-20 02.24.12 PM
462
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
179751
(ฝึก)การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
เป็นผลงานของเดือน -
001555
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
-
สุชาดา ทองขวัญ
14-OCT-20 02.23.07 PM
461
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
180116
(ฝึก)การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชม
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
เป็นผลงานของเดือน 4
001556
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
กองแผน
ณัฐิญา พรมมงคล
14-OCT-20 02.17.10 PM
441
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
180431
(ฝึก)การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ชม
โครงการเพิ่มเติม ไทยมีงานทำ
เป็นผลงานของเดือน 9
001545
โครงการเพิ่มเติม ไทยมีงานทำ
ผอ.กองแผนงาน
ธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
14-OCT-20 11.05.08 AM
421
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
0262163
(ฝึก)การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม. รุ่นที่ 3
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 8
178609
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
ผอ. ไก่
พจนาพร ศราวุธสกุล
30-SEP-20 03.49.25 PM
401
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0264484
(ฝึก)งานปูกระเบื้องเพื่อรองรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน 30 ชม. รุ่นที่ 9
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
0264551
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
24-SEP-20 10.30.37 AM
382
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0257480
(ฝึก)การทำขนมไทย ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 3
180491
การทำขนมไทย ระดับ 1 30 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
หนังสือถึงกองแผน
บุษยพรรณ
21-SEP-20 02.49.49 PM
381
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
180224
(ฝึก)การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 9
001541
โครงการโครงการผู้สูงอายุอุ่นใจ บริโภคหลักอนามัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
หนังสือถึงกองแผน
ตรีภพรินทร์
21-SEP-20 11.36.03 AM
361
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
0261223
(ฝึก)เทคนิคการก่ออิฐ 18 ชม. รุ่นที่ 15
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 9
178873
เทคนิคการก่ออิฐ 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
ทำหนังสือถึงกองแผน
นางสาวพัชรี อ่อนสุด
18-SEP-20 11.02.34 AM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] 59 [ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###