แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
323
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
0260834
(ฝึก)การทำปลาส้ม 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 8
178884
การทำปลาส้ม 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
กองแผนงานและสารสนเทศ
วาสนา วงค์ที
24-AUG-20 02.40.51 PM
322
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
0260830
(ฝึก)การทำน้ำปลาร้าปรุงรส 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 8
178886
การทำน้ำปลาร้าปรุงรส 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
กองแผนงานและสารสนเทศ
วาสนา วงค์ที
24-AUG-20 02.38.05 PM
321
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
178247
(ฝึก)การสร้างการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 12 ชม
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
เป็นผลงานของเดือน 7
001489
โครงการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
กองแผนงานและสารสนเทศ
ทัศนีย์
24-AUG-20 01.33.57 PM
304
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
00068781
(ทดสอบ)ช่างฉาบปูน ครั้งที่ 16
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 8
030359
ช่างฉาบปูน
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
-
นางสาววันวิสา ขันคำ
20-AUG-20 01.34.19 PM
303
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
00068780
(ทดสอบ)ช่างก่ออิฐ ครั้งที่ 15
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 8
031033
ช่างก่ออิฐ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
-
นางสาววันวิสา ขันคำ
20-AUG-20 01.31.33 PM
302
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0260054
(ฝึก)การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผลงานของเดือน 6
178736
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 30 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองแผน
กฤษฎา เขียวธง
20-AUG-20 10.16.02 AM
301
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0258663
(ฝึก)การปักผ้าประยุกต์ด้วยมือ 30 ชม. รุ่นที่ 5
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผลงานของเดือน 4
178735
การปักผ้าประยุกต์ด้วยมือ 30 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองแผน
กฤษฎา เขียวธง
20-AUG-20 10.14.52 AM
287
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0259665
(ฝึก)การประกอบอาหารว่าง 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
เป็นผลงานของเดือน 6
178616
การประกอบอาหารว่าง 18 ชม
โครงการโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
บันทึกถึงกองแผน
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
19-AUG-20 02.53.27 PM
286
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
178234
(ฝึก)การสร้างร้านออนไลน์ 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 7
001520
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
19-AUG-20 02.48.52 PM
285
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
177191
(ฝึก)การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 18 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
เป็นผลงานของเดือน 8
001520
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน (Covid 19) (18 - 30 ชั่วโมง)
บันทึกถึงกองแผน
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
19-AUG-20 02.47.32 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] 61 [ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###