แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
558
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179849
(ฝึก) ชม
โครงการ
เป็นผลงานของเดือน -
001555
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.48.43 PM
557
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179745
(ฝึก)พนักงานต้อนรับ(Receptionist) 30 ชม
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
เป็นผลงานของเดือน -
001555
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.45.37 PM
556
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179815
(ฝึก)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 7
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.42.09 PM
555
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179802
(ฝึก)การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ2 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.40.09 PM
554
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179801
(ฝึก)การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ1 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.39.29 PM
553
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179848
(ฝึก)เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์ 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.38.46 PM
552
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179804
(ฝึก)การซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.37.51 PM
551
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179813
(ฝึก)การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.37.00 PM
550
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179800
(ฝึก)การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลCNCMilling1 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.36.11 PM
549
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
179816
(ฝึก)ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
สุราษฎร์ ฤทธิดำรงการ
14-OCT-20 05.35.20 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter