แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
5328
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
205801
(ฝึก)การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
001964
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
หนังสือถึงกองแผน
พิมพ์นารา
16-MAY-24 02.35.58 PM
5327
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
205800
(ฝึก)การทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
001964
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
หนังสือถึงกองแผน
พิมพ์นารา
16-MAY-24 02.33.54 PM
5308
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0302350
(ฝึก)การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ
เป็นผลงานของเดือน 4
207275
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ
ผลงานภายในเดือน
บุษยพรรณ
07-MAY-24 04.57.38 PM
5307
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0299669
(ฝึก)การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชม. รุ่นที่ 3
โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ
เป็นผลงานของเดือน 3
207275
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ
ผลงานเดือนมีค.
บุษยพรรณ
07-MAY-24 04.56.13 PM
5288
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
036943
(ทดสอบ)ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 3
001964
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
กรณี1
นายกลยุทธ์ สาดี
29-APR-24 01.39.26 PM
5267
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
0301467
(ฝึก)พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
เป็นผลงานของเดือน 3
207009
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ทำหนังสือถึงกองแผน
กรวิการ์
29-MAR-24 03.37.06 PM
5248
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0298247
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
เป็นผลงานของเดือน 3
206998
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
เป็นผลงานภายใน มี.ค.
จิราภรณ์
29-MAR-24 10.28.48 AM
5227
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0298763
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 3
206970
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม
โครงการฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ผลงานในเดือนมีนาคม
จันทกานต์ ช่วยรอด
27-MAR-24 10.48.22 AM
5207
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
00080822
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
เป็นผลงานของเดือน 3
036052
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
คุณสมยศ
บุษยพรรณ
22-MAR-24 01.48.47 PM
5188
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0300059
(ฝึก)การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ 18 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 3
206756
การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ 18 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
ย้ายภายในเดือนที่ฝึก
พจมาลย์ สัณฑมาศ
15-MAR-24 04.36.28 PM

จำนวนข้อมูล 672 รายการ : จำนวนหน้า 68 หน้า :
หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter