แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
2647
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0280171
(ฝึก)การปูกระเบื้อง 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผลงานของเดือน 1
193280
การปูกระเบื้อง 18 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผลงานเดือนมกราคม
นายจตุพล คงมาก
31-JAN-22 10.11.48 AM
2646
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
02801701
(ฝึก)การปูกระเบื้อง 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผลงานของเดือน -
193280
การปูกระเบื้อง 18 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผลงานเดือนมกราคม
นายจตุพล คงมาก
31-JAN-22 09.45.36 AM
2624
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
0280000
(ฝึก)การเพิ่มมูลค่ากระถางไม้ประดับ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
เป็นผลงานของเดือน 12
193194
การเพิ่มมูลค่ากระถางไม้ประดับ 18 ชม
โครงการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
กองแผน
นายจักรกฤษณ์ พลขันธ์
19-JAN-22 11.08.31 AM
2606
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0277287
(ฝึก)การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรม 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน 11
193104
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรม 30 ชม
โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ทำหนังสือถึงกองแผน
นายชรินทร์ แสนศักดิ์
07-JAN-22 04.15.37 PM
2605
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0279811
(ฝึก)ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชม. รุ่นที่ แอร์1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 1
193101
ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
สุภาศิณี อินทร์ศรี
06-JAN-22 05.48.49 PM
2584
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
0280710
(ฝึก)ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 12
193087
ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
-
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
04-JAN-22 01.18.45 PM
2583
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
0278452
(ฝึก)การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
เป็นผลงานของเดือน 12
193085
การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชม
โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
-
นายรัตนะ ศรีบุรัมย์
04-JAN-22 01.14.35 PM
2566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0279810
(ฝึก)ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชม. รุ่นที่ ตัดเย็บ1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
193075
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
สุภาศิณี อินทร์ศรี
30-DEC-21 04.54.13 PM
2565
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
00074345
(ทดสอบ)พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
033307
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผลงานในเดือนธันวาคม
จักรวาล ทิพย์มาลัย
29-DEC-21 04.35.15 PM
2564
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0275913
(ฝึก)การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นผลงานของเดือน 12
193062
การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร 30 ชม
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
-
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
28-DEC-21 04.34.31 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter