แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
2343
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
190535
(ฝึก)เทคนิคการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชม
โครงการทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
เป็นผลงานของเดือน 10
001690
โครงการทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
กองแผน
สุภาศิณี อินทร์ศรี
12-NOV-21 05.06.01 PM
2323
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0275526
(ฝึก)เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
เป็นผลงานของเดือน 10
191010
เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
ทำหนังสือถึงกองแผนฯ
เพ็ญนภา สว่างเนตร
10-NOV-21 02.46.36 PM
2303
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
190426
(ฝึก)การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 10
001681
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ผลเดือนตุลาคม
ซาลมา ยูโซะ
28-OCT-21 04.52.58 PM
2284
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
0277553
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 10
190554
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
ขวัญเรือน เพ็ชรมุข
25-OCT-21 04.13.13 PM
2283
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
188107
(ฝึก)การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 10
001662
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
นายอรรถกฤช สนธิสุทธิ
25-OCT-21 11.20.00 AM
2263
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
187983
(ฝึก)การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 10
001662
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
สุภาศิณี อินทร์ศรี
19-OCT-21 04.30.09 PM
2250
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0275143
(ฝึก)เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม. รุ่นที่ 51
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 9
188195
เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
ศุรีมาต์
05-OCT-21 03.27.49 PM
2247
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
188105
(ฝึก)เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 9
001662
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
สุปรีดา ธานี
05-OCT-21 12.59.17 PM
2246
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
0267229
(ฝึก)เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 9
188168
เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
ณัฐธยาน์ จันทร์หอม
04-OCT-21 05.18.51 PM
2245
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
187970
(ฝึก)เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 9
001662
โครงการเพิ่มเติม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
นายจตุพล คงมาก
04-OCT-21 02.26.41 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###