แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3847
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
00078279
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
035213
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
สายสวาท หัดสิม
03-MAR-23 03.50.08 PM
3846
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
00078278
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
035213
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
สายสวาท หัดสิม
03-MAR-23 03.49.36 PM
3845
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
00078322
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ครั้งที่ 3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035214
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
สายสวาท หัดสิม
03-MAR-23 03.48.48 PM
3844
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
00078321
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035214
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
สายสวาท หัดสิม
03-MAR-23 03.47.58 PM
3843
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
00078320
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035214
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
สายสวาท หัดสิม
03-MAR-23 03.47.00 PM
3828
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
00078222
(ทดสอบ)ISO 9606-1 111 P FW FM1 ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
เป็นผลงานของเดือน 3
035200
ISO 9606-1 111 P FW FM1
โครงการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
-
นิรมล จันทมณี
02-MAR-23 11.02.59 AM
3827
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
00077904
(ทดสอบ)ISO 9606-1 111 P FW FM1 ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
เป็นผลงานของเดือน 1
035200
ISO 9606-1 111 P FW FM1
โครงการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
-
นิรมล จันทมณี
02-MAR-23 11.01.19 AM
3826
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0286952
(ฝึก)การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 12
200580
การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
-
นายจตุพล คงมาก
01-MAR-23 09.42.41 AM
3825
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
00078210
(ทดสอบ)ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
035179
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
สุมิตตรา นุ่นนุ้ย
01-MAR-23 09.19.26 AM
3824
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
00078209
(ทดสอบ)ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
035179
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
สุมิตตรา นุ่นนุ้ย
01-MAR-23 09.16.21 AM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###