แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
2785
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
0279357
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
193666
การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 ชม
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กองแผน
อนุพงศ์ ประจวบจันทร์
23-MAR-22 02.35.48 PM
2784
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
0279295
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
188375
การสานตะกร้าเชือกร่ม 30 ชม
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
กองแผน
อนุพงศ์ ประจวบจันทร์
23-MAR-22 02.33.54 PM
2783
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
0279285
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
193142
การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ ILLustrator 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
กองแผน
อนุพงศ์ ประจวบจันทร์
23-MAR-22 02.30.13 PM
2764
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0281979
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
193665
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
ปฏิภาณ
16-MAR-22 11.29.58 AM
2763
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0281979
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
193468
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ผอ.ไกรวิทย์
ปฏิภาณ
16-MAR-22 09.23.15 AM
2743
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0281900
(ฝึก)พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับปฎิบัติการ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 2
193518
พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับปฎิบัติการ 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
สมเกียรติ อู่เงิน
28-FEB-22 03.58.51 PM
2729
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0281556
(ฝึก)ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
193490
ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
กิตติธร เรืองแก้ว
23-FEB-22 10.53.01 AM
2728
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0281555
(ฝึก)การพัฒนาหัวหน้างานในการผลิตแบบ Monozukuri 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
193491
การพัฒนาหัวหน้างานในการผลิตแบบ Monozukuri 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
กิตติธร เรืองแก้ว
23-FEB-22 10.51.56 AM
2727
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0281302
(ฝึก)ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 12
193490
ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
กิตติธร เรืองแก้ว
23-FEB-22 10.50.32 AM
2726
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0278678
(ฝึก)PLC ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 11
193488
PLC ระดับ 1 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
กิตติธร เรืองแก้ว
23-FEB-22 10.49.25 AM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###