แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3223
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
0276770
(ฝึก)กระบวนแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดความสูญเสียในวงจรการผลิต 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 8
0285237
ชม
โครงการ
สง่า แสนเดช
ทิพย์ไพลิน ยินดี
05-SEP-22 09.20.50 AM
3203
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0280968
(ฝึก)ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชม. รุ่นที่ ขาเทียม3
โครงการพัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
เป็นผลงานของเดือน 2
195395
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชม
โครงการพัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
-
พิมพ์นารา
16-AUG-22 11.05.21 AM
3183
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
0277142
(ฝึก)ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชม. รุ่นที่ ขาเทียม3
โครงการพัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
เป็นผลงานของเดือน -
195317
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ 36 ชม
โครงการโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน
-
ครรลอง หลวงทะโลก
08-AUG-22 04.33.50 PM
3163
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
0284357
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 7
195196
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ทิพย์ไพลิน ยินดี
ทิพย์ไพลิน ยินดี
21-JUL-22 03.24.30 PM
3123
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
0279357
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
195142
นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
อนุพงศ์ ประจวบจันทร์
12-JUL-22 02.20.49 PM
3103
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0283411
(ฝึก)การกลึงรูปพรรณ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 6
195108
การกลึงรูปพรรณ 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
ขนิษฐา เจริญ
07-JUL-22 02.06.28 PM
3084
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
0275492
(ฝึก)Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 6
195075
Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 12 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
อ.สมยศ
ธนวันต์
05-JUL-22 02.57.29 PM
3083
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0281073
(ฝึก)การรักษาความปลอดภัย 40 ชม. รุ่นที่ 8
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 7
195074
การรักษาความปลอดภัย 40 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
-
อภิญญา กันทะวงค์
05-JUL-22 02.28.36 PM
3063
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
0281135
(ฝึก)การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 3
194748
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทำหนังสือ รง0474/485
เทอดศิลป์ โสมูล
22-JUN-22 01.30.11 PM
3043
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
194915
(ฝึก)การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน -
001770
โครงการโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
จัดทำหนังสือถึงกองแผ
ธนวันต์
20-JUN-22 01.55.23 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter