แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3940
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0292636
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม. รุ่นที่ 8/พร. 0142
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200653
ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
กนกพร เสริมสร้าง
14-MAR-23 03.17.19 PM
3939
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0292565
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม. รุ่นที่ 7/ศชส.066
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200653
ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
กนกพร เสริมสร้าง
14-MAR-23 03.14.17 PM
3938
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0290128
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม. รุ่นที่ 6 / มฐ.059
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200653
ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
กนกพร เสริมสร้าง
14-MAR-23 03.10.47 PM
3937
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0290127
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม. รุ่นที่ 5 /มฐ. 058
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200653
ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
กนกพร เสริมสร้าง
14-MAR-23 02.50.18 PM
3936
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0290127
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม. รุ่นที่ 5 /มฐ. 058
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200653
ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
กนกพร เสริมสร้าง
14-MAR-23 02.50.17 PM
3934
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0290127
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม. รุ่นที่ 5 /มฐ. 058
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200653
ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
กนกพร เสริมสร้าง
14-MAR-23 02.50.14 PM
3927
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0290067
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม. รุ่นที่ 4/ มฐ.057
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200653
ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
กนกพร เสริมสร้าง
14-MAR-23 02.02.00 PM
3926
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0292676
(ฝึก)การก่ออิฐเบื้องต้น 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 3
200515
การก่ออิฐเบื้องต้น 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
นิรมล จันทมณี
13-MAR-23 04.13.56 PM
3925
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0292675
(ฝึก)การทาสีอาคาร 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 3
200514
การทาสีอาคาร 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
นิรมล จันทมณี
13-MAR-23 04.12.59 PM
3924
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
00078542
(ทดสอบ)ช่างก่ออิฐ ครั้งที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 3
035223
ช่างก่ออิฐ
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
นิรมล จันทมณี
13-MAR-23 04.00.23 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###