แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3684
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
00076899
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035090
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
เพ็ญนภา สว่างเนตร
15-FEB-23 11.14.41 AM
3683
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
00077876
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 7
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035089
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
เพ็ญนภา สว่างเนตร
15-FEB-23 11.12.49 AM
3664
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
00076899
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035089
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
เพ็ญนภา สว่างเนตร
14-FEB-23 10.55.17 AM
3663
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
00077876
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 7
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035090
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
เพ็ญนภา สว่างเนตร
14-FEB-23 10.53.54 AM
3643
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0291693
(ฝึก)การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 1
200309
การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
อภิญญา กันทะวงค์
13-FEB-23 01.47.29 PM
3624
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
00077817
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 12
034704
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
-
สุราษฎร์
31-JAN-23 04.20.22 PM
3623
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
00077817
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 12
00078022
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
-
สุราษฎร์
31-JAN-23 03.13.22 PM
3603
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
200033
(ฝึก)พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 30 ชม
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 1
001844
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
ย้ายภายในเดือน
นายสงคราม ทองดุน
27-JAN-23 01.46.00 PM
3584
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
0291740
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 1
200106
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชม
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
กองแผน
บันฑิตย์ ทองดอนดู่
26-JAN-23 01.54.04 PM
3563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
196096
(ฝึก)การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 ชม
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผลงานของเดือน 10
001888
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ทิพย์ไพลิน ยินดี
ทิพย์ไพลิน ยินดี
23-JAN-23 03.23.54 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter