แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3123
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
0279357
(ฝึก)การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
195142
นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
อนุพงศ์ ประจวบจันทร์
12-JUL-22 02.20.49 PM
3103
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0283411
(ฝึก)การกลึงรูปพรรณ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 6
195108
การกลึงรูปพรรณ 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
ขนิษฐา เจริญ
07-JUL-22 02.06.28 PM
3084
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
0275492
(ฝึก)Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 6
195075
Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 12 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
อ.สมยศ
ธนวันต์
05-JUL-22 02.57.29 PM
3083
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0281073
(ฝึก)การรักษาความปลอดภัย 40 ชม. รุ่นที่ 8
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 7
195074
การรักษาความปลอดภัย 40 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
-
อภิญญา กันทะวงค์
05-JUL-22 02.28.36 PM
3063
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
0281135
(ฝึก)การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 3
194748
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม
โครงการแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทำหนังสือ รง0474/485
เทอดศิลป์ โสมูล
22-JUN-22 01.30.11 PM
3043
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
194915
(ฝึก)การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน -
001770
โครงการโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
จัดทำหนังสือถึงกองแผ
ธนวันต์
20-JUN-22 01.55.23 PM
3024
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
193873
(ฝึก)การปูกระเบื้องโดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 12 ชม
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด
เป็นผลงานของเดือน 5
001792
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด
-
ศุภวรรณ
30-MAY-22 04.16.19 PM
3023
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
193874
(ฝึก)การก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 6 ชม
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด
เป็นผลงานของเดือน 5
001792
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด
-
ศุภวรรณ
30-MAY-22 04.13.17 PM
3003
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0283611
(ฝึก)เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 5
194609
เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
ศุรีมาต์
23-MAY-22 02.06.49 PM
2983
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0283373
(ฝึก)นวัตกรรมปูนปั้นล้านนาเพื่องานประดับ 30 ชม. รุ่นที่ บูรณ์5
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 5
194593
นวัตกรรมปูนปั้นล้านนาเพื่องานประดับ 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
พิมพ์นารา
18-MAY-22 05.06.26 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###