แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
1743
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
186474
(ฝึก)การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 7
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
หนังสือแจ้ง
พจนาพร ศราวุธสกุล
07-JUN-21 11.01.44 AM
1723
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
186426
(ฝึก)การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมPhotoshopและILLustrator 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน 6
001552
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
หนังสือถึงกองแผน
จารุรินทร์ ฝั้นแก้ว
01-JUN-21 03.40.41 PM
1703
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0272372
(ฝึก)การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ 30 ชม. รุ่นที่ 10
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
186514
30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
-
นายจตุพล คงมาก
18-MAY-21 09.32.19 AM
1686
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0271640
(ฝึก)การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
เป็นผลงานของเดือน 3
186499
การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชม
โครงการผู้ต้องขัง/เยาวชนในสถานพินิจ
-
เพ็ญนภา สว่างเนตร
17-MAY-21 10.40.31 AM
1685
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
0271644
(ฝึก)พนักงานดูแลห้องพัก 30 ชม. รุ่นที่ 6
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
185806
พนักงานดูแลห้องพัก 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน
-
สราวุธ โสมโยธี
13-MAY-21 10.10.13 AM
1684
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
0271643
(ฝึก)พนักงานดูแลห้องพัก 30 ชม. รุ่นที่ 5
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
185806
พนักงานดูแลห้องพัก 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน
-
สราวุธ โสมโยธี
13-MAY-21 10.09.08 AM
1664
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
0270240
(ฝึก)ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชม. รุ่นที่ ตพส-04
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 2
186353
ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
ตรีภพรินทร์
03-MAY-21 03.21.23 PM
1663
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
0269326
(ฝึก)ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชม. รุ่นที่ ตพอ-03
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
186353
ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
ตรีภพรินทร์
03-MAY-21 03.19.06 PM
1643
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
186228
(ฝึก)การนวดหินร้อน 30 ชม
โครงการหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
เป็นผลงานของเดือน 4
001555
โครงการโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
นายประสาร คิดดี
นายประสาร คิดดี
28-APR-21 08.30.37 AM
1623
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0271288
(ฝึก)การนวดผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
เป็นผลงานของเดือน 3
186280
การนวดผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ 30 ชม
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
นายดรณ์ พลจรัส
กมลวรรณ
22-APR-21 09.06.35 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter