แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
623
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0263616
(ฝึก)การใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ 30 ชม. รุ่นที่ อก. 1284
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน 12
181678
การใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
-
จิราภรณ์
15-OCT-20 03.59.20 PM
622
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0263656
(ฝึก)การใช้โปรแกรมSolidCAMforMillingOperation 30 ชม. รุ่นที่ รุ่นที่ 1
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน -
181676
การใช้โปรแกรมSolidCAMforMillingOperation 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
-
จิราภรณ์
15-OCT-20 03.58.41 PM
621
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0263653
(ฝึก)การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชม. รุ่นที่ รุ่นที่ 1
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน -
181669
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
-
จิราภรณ์
15-OCT-20 03.57.57 PM
620
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0263647
(ฝึก)การเขียนแบบวิศวกรรม 30 ชม. รุ่นที่ รุ่นที่ 1
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน -
181664
การเขียนแบบวิศวกรรม 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
-
จิราภรณ์
15-OCT-20 03.57.20 PM
619
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0263665
(ฝึก)ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชม. รุ่นที่ คก. 1329
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
181540
ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
จิราภรณ์
15-OCT-20 03.01.48 PM
618
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0263661
(ฝึก)การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 30 ชม. รุ่นที่ รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
181434
การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
จิราภรณ์
15-OCT-20 02.26.51 PM
617
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0263664
(ฝึก)การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ1 30 ชม. รุ่นที่ กพฟ คก 1231
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 11
181427
การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ1 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
จิราภรณ์
15-OCT-20 02.26.03 PM
616
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0263662
(ฝึก)การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 ชม. รุ่นที่ รุ่นที่ 1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
181163
การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
จิราภรณ์
15-OCT-20 02.25.16 PM
615
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
179520
(ฝึก)การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน 6
001552
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ไทยมีงานทำ
จันทร์เพ็ญ แก้วภมร
15-OCT-20 11.38.37 AM
614
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
179521
(ฝึก)การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ชม
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
เป็นผลงานของเดือน 12
001552
โครงการโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ไทยมีงานทำ
จันทร์เพ็ญ แก้วภมร
15-OCT-20 11.37.32 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter