แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
4828
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
0296751
(ฝึก) ชม. รุ่นที่
โครงการ
เป็นผลงานของเดือน -
204651
การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ทำหนังสือถึงกองแผน
ชรินทร์
12-DEC-23 01.55.51 PM
4827
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
0296750
(ฝึก)การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เป็นผลงานของเดือน 11
204651
การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ทำหนังสือถึงกองแผน
ชรินทร์
12-DEC-23 01.53.40 PM
4807
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
202657
(ฝึก)การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เป็นผลงานของเดือน -
204651
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
-
ทำหนังสือแจ้งกองแผนฯ
06-DEC-23 03.35.36 PM
4787
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
0297257
(ฝึก) ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการผู้ต้องขัง และเยาวชนในสถานพินิจ
เป็นผลงานของเดือน 11
204249
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชม
โครงการผู้ต้องขัง และเยาวชนในสถานพินิจ
ชนาธิป
นิกร คำภาพงษ์
29-NOV-23 11.31.36 AM
4768
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
036056
(ทดสอบ)ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 11
001847
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
-
นสรณ์ พิเรนทร
21-NOV-23 03.28.40 PM
4767
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
036054
(ทดสอบ)พนักงานนวดไทย
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 1
001847
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
-
นสรณ์ พิเรนทร
21-NOV-23 03.28.02 PM
4748
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
0297186
(ฝึก)การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 11
203219
การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
ทำหนังสือแจ้ง
ยุวพา โอชารส
13-NOV-23 10.03.50 AM
4747
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
0297187
(ฝึก)การทำขนมอบ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 11
203222
การทำขนมอบ 30 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
ทำหนังสือแจ้ง
ยุวพา โอชารส
13-NOV-23 10.03.03 AM
4708
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
035672
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 3
001946
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานในเดือน 10
สงคราม ทองดุน
30-OCT-23 10.24.35 AM
4707
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
035673
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมแม็ก
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 3
001946
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานในเดือน 10
นายสงคราม ทองดุน
30-OCT-23 10.22.42 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter