แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
4023
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
035084
(ทดสอบ)ช่างบำรุงรักษารถยนต์
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
001903
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
สุชาดา ทองขวัญ
23-MAR-23 03.59.25 PM
4004
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0292318
(ฝึก)ช่างเชื่อมไฟฟ้า 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
เป็นผลงานของเดือน 3
200882
ช่างเชื่อมไฟฟ้า 18 ชม
โครงการผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
จัดทำเป็นหนังสือ
นายสงคราม ทองดุน
22-MAR-23 11.34.57 AM
4003
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
0289113
(ฝึก)เทคนิคการสอนงาน ระดับ 2 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 11
200375
เทคนิคการสอนงาน ระดับ 2 30 ชม
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
-
นางสาวนงนุช มะยมทอง
22-MAR-23 11.09.07 AM
3983
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
00078482
(ทดสอบ)ผู้ประกอบอาหารไทย ครั้งที่ 2
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 3
035256
ผู้ประกอบอาหารไทย
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
-
เพ็ญนภา สว่างเนตร
21-MAR-23 03.54.27 PM
3963
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
00077372
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 8
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 2
035293
ผู้ประกอบอาหารไทย
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
กองแผน
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
17-MAR-23 09.31.29 AM
3956
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0287213
(ฝึก)ช่างแต่งผมสตรี 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 12
200770
ช่างแต่งผมสตรี 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
ชยาภัสร์
14-MAR-23 05.21.03 PM
3955
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0290437
(ฝึก)การประกอบขนมอบ 30 ชม. รุ่นที่ 13
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200769
การประกอบขนมอบ 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
ชยาภัสร์
14-MAR-23 05.16.22 PM
3954
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0290431
(ฝึก)การประกอบขนมอบ 30 ชม. รุ่นที่ 12
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200769
การประกอบขนมอบ 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
ชยาภัสร์
14-MAR-23 05.15.52 PM
3953
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0290429
(ฝึก)การประกอบขนมอบ 30 ชม. รุ่นที่ 11
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200769
การประกอบขนมอบ 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
ชยาภัสร์
14-MAR-23 05.15.18 PM
3952
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0290427
(ฝึก)การประกอบขนมอบ 30 ชม. รุ่นที่ 10
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
เป็นผลงานของเดือน 2
200769
การประกอบขนมอบ 30 ชม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
-
ชยาภัสร์
14-MAR-23 05.14.42 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###