แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
4247
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
00079313
(ทดสอบ)ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 6
035493
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
-
พิมพ์นารา
21-JUN-23 12.52.07 PM
4228
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
00077935
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035462
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
มีหนังสือถึงกองแผน
ศิริรัศสา
12-JUN-23 02.34.42 PM
4227
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
00077934
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035461
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
มีหนังสือถึงกองแผน
ศิริรัศสา
12-JUN-23 02.33.38 PM
4209
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
00077935
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
00079196
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
มีหนังสือถึงกองแผน
ศิริรัศสา
31-MAY-23 02.30.03 PM
4208
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
00077935
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
00079196
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
มีหนังสือถึงกองแผน
ศิริรัศสา
31-MAY-23 10.48.56 AM
4207
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
00077934
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
00079195
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
มีหนังสือถึงกองแผน
ศิริรัศสา
31-MAY-23 10.47.00 AM
4206
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
035082
(ทดสอบ)ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 2
001847
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
มีหนังสือถึงกองแผน
มาลินี
02-MAY-23 12.05.05 PM
4205
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
00078486
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 3
035271
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
มีหนังสือถึงกองแผน
มาลินี
02-MAY-23 12.02.07 PM
4204
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
00078432
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 2
035271
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
มีหนังสือถึงกองแผน
มาลินี
02-MAY-23 12.00.03 PM
4203
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0289036
(ฝึก)ช่างปูกระเบื้อง 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
เป็นผลงานของเดือน 12
200005
ช่างปูกระเบื้อง 30 ชม
โครงการผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
ทำหนังสือถึงกองแผนฯ
เพ็ญนภา สว่างเนตร
02-MAY-23 10.52.56 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter