แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
2887
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0279803
(ฝึก)การซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 11
193486
การซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
09-APR-22 10.29.18 AM
2886
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0276212
(ฝึก)การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 12
193878
การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
09-APR-22 10.26.56 AM
2885
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0276258
(ฝึก)การบำรุงรักษาหุ่นยนต์คูก้า 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 2
193877
การบำรุงรักษาหุ่นยนต์คูก้า 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
09-APR-22 10.25.00 AM
2884
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0276479
(ฝึก)การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 2
193876
การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
09-APR-22 10.23.24 AM
2883
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0276177
(ฝึก)การควบคุมและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ YASKAWA 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 1
193875
การควบคุมและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ YASKAWA 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ชนาธิป ชินพันธุ์
วภช หลายวัฒนไพศาล
09-APR-22 10.19.53 AM
2863
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
188249
(ฝึก)ช่างเชื่อมทิก/อาร์กโลหะด้วยมือ PE (4G) ตามมาตรฐานสากล (ISO9606-1) 30 ชม
โครงการยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
เป็นผลงานของเดือน 2
001723
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
จิรวัฒน์ วงษ์สุทัก
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
04-APR-22 03.30.03 PM
2843
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0282440
(ฝึก)การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
เป็นผลงานของเดือน 3
193828
การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 30 ชม
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
-
ขนิษฐา เจริญ
04-APR-22 09.20.44 AM
2824
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0282352
(ฝึก)การเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
193820
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
กนกกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
31-MAR-22 04.20.51 PM
2823
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0279608
(ฝึก)ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เป็นผลงานของเดือน 3
193812
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
กนกกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
31-MAR-22 02.13.14 PM
2803
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
0277570
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
193801
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
พูนศักดิ์
29-MAR-22 04.38.29 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###