แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3383
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0286810
(ฝึก)เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 11
197395
เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
-
อภิญญา กันทะวงค์
08-NOV-22 03.15.01 PM
3364
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
00076782
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 10
034303
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
ผลงานเดือนตุลาคม
นลินทิพย์ บัวเพ็ชร์
18-OCT-22 05.21.49 PM
3363
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
0076782
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
เป็นผลงานของเดือน 10
034303
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
ผลงานของเดือนตุลาคม
นลินทิพย์ บัวเพ็ชร์
18-OCT-22 05.17.03 PM
3343
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
0284916
(ฝึก)การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชม. รุ่นที่ 26
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
195636
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
-
จรรยา ทองบริบูรณ์
04-OCT-22 04.34.55 PM
3323
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0276965
(ฝึก)เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 3
196066
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
ธนาทิพ
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
29-SEP-22 09.18.28 AM
3303
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
0285391
(ฝึก)การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 9
195994
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ผลงานเดือนกันยายน
ธนวันต์
23-SEP-22 04.36.35 PM
3283
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
0285146
(ฝึก)การประยุกต์ระบบโซลาเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 8
195882
การประยุกต์ระบบโซลาเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
พงษ์ลดา ทาเวียง
พงษ์ลดา ทาเวียง
21-SEP-22 01.53.59 PM
3263
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
0285148
(ฝึก)การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 8
195845
การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
ผลงานเดือนกันยายน
พงษ์ลดา ทาเวียง
20-SEP-22 03.10.13 PM
3244
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
0284923
(ฝึก)การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชม. รุ่นที่ 27
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 10
195618
การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
-
นางสาวดารารัตน์
07-SEP-22 03.28.06 PM
3243
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
0284976
(ฝึก)การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
195636
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
-
นางสาวดารารัตน์
07-SEP-22 03.25.45 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter