แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0275910
(ฝึก)ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ1 30 ชม. รุ่นที่ 7
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นผลงานของเดือน 12
193061
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ1 30 ชม
โครงการโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
-
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
28-DEC-21 04.03.49 PM
2543
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0279815
(ฝึก)เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชม. รุ่นที่ สมรรถนะ1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 12
193054
เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กองแผน
สุภาศิณี อินทร์ศรี
27-DEC-21 04.08.36 PM
2524
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0277373
(ฝึก)เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชม. รุ่นที่ สมรรถนะ1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001672
เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
นายชรินทร์ แสนศักดิ์
24-DEC-21 04.10.49 PM
2523
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0277368
(ฝึก)เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชม. รุ่นที่ สมรรถนะ1
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001672
เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ทำหนังสือถึงกองแผน
นายชรินทร์ แสนศักดิ์
24-DEC-21 04.08.50 PM
2503
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0276487
(ฝึก)ช่างประปาและสุขภัณฑ์ 18 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
เป็นผลงานของเดือน 12
192988
ช่างประปาและสุขภัณฑ์ 18 ชม
โครงการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
กองแผน
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
20-DEC-21 10.02.47 AM
2488
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0279952
(ฝึก)เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
เป็นผลงานของเดือน 12
192647
เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชม
โครงการผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
-
สุจินต์ ปัญจา
16-DEC-21 11.54.36 AM
2487
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0279103
(ฝึก)เทคโนโลยี IoT เพื่อการประยุกต์การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 11
192947
เทคโนโลยี IoT เพื่อการประยุกต์การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 18 ชม
โครงการโครงการความร่วมมือกับบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
-
สุจินต์ ปัญจา
16-DEC-21 11.51.29 AM
2486
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0279673
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
เป็นผลงานของเดือน 11
192946
ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
สุจินต์ ปัญจา
16-DEC-21 11.43.44 AM
2485
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
187864
(ฝึก)การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 30 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
001659
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
กองแผน(คุณเฉลิมรัตน์
นฤมล
15-DEC-21 03.32.50 PM
2484
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
0279068
(ฝึก)การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 11
192663
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม
โครงการทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
-
ศุรีมาต์
15-DEC-21 02.38.19 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter