แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
4467
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0294931
(ฝึก)ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นผลงานของเดือน 6
202034
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชม
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
ทำหนังสือถึงกองแผนฯ
นางสาวปัญณภัทร
07-AUG-23 08.55.11 AM
4448
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
201565
(ฝึก)เบเกอรี่และกาแฟ 18 ชม
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นผลงานของเดือน 6
202264
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
มีหนังสือถึงกองแผนฯ
นายสงคราม ทองดุน
04-AUG-23 02.29.41 PM
4447
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
201564
(ฝึก)การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นผลงานของเดือน 6
202263
โครงการกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
มีหนังสือถึงกองแผนฯ
นายสงคราม ทองดุน
04-AUG-23 02.24.25 PM
4427
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
0286853
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 7
202219
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
มีหนังสือถึงกองแผน
นางสาวผดุงพร ชำนาญ
27-JUL-23 11.13.35 AM
4407
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
0286853
(ฝึก)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 7
196729
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
มีหนังสือถึงกองแผน
นางสาวผดุงพร ชำนาญ
26-JUL-23 08.59.37 AM
4387
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0293705
(ฝึก)เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
เป็นผลงานของเดือน 4
202169
เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 ชม
โครงการทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
ทำหนังสือถึงกองแผนฯ
นายสงคราม ทองดุน
21-JUL-23 01.53.42 PM
4367
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
00078665
(ทดสอบ)ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ครั้งที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 3
035515
ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ทำหนังสือถึงกองแผน
ปิยะวัฒน์ อุทัยเลิศ
17-JUL-23 02.05.34 PM
4349
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
00079280
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 6
034737
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-JUL-23 04.12.31 PM
4348
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
00079280
(ทดสอบ)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 6
034762
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
-
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
11-JUL-23 04.09.06 PM
4347
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
0290758
(ฝึก)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 18 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 6
201702
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 18 ชม
โครงการแรงงานนอกระบบ
ทำหนังสือถึงกองแผน
นางสาวสุวรรณา สีไทย
11-JUL-23 02.06.53 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###