แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
5007
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
0300389
(ฝึก)ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
เป็นผลงานของเดือน 2
206228
ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
-
-
09-FEB-24 10.54.26 AM
4967
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
00082063
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 5
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นผลงานของเดือน 2
035805
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ผลงานภายในเดือน ก.พ.
ศุรีมาต์ จันทร์ประที
01-FEB-24 01.19.04 PM
4947
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0300684
(ฝึก)การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 1
206036
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
เพ็ญนภา
24-JAN-24 03.28.54 PM
4927
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0300119
(ฝึก)การซ่อมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในระบบ 5G 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 1
205992
การซ่อมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในระบบ 5G 30 ชม
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
ทำหนังสือถึงกองแผน
วีรวรรณ ศิริยอด
24-JAN-24 11.25.55 AM
4908
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
0298982
(ฝึก)ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
เป็นผลงานของเดือน 12
202986
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 30 ชม
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
ทำหนังสือแจ้งกองแผน
วิภารัตน์
12-JAN-24 09.33.43 AM
4907
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
0300567
(ฝึก)การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 2
205886
การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เดือนปัจจุบัน
พีรพล
11-JAN-24 04.54.52 PM
4887
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
0298958
(ฝึก)ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า 30 ชม. รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 1
205804
ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า 30 ชม
โครงการฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
-
อภิญญา กันทะวงค์
05-JAN-24 03.59.47 PM
4867
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
0299241
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นผลงานของเดือน 12
205752
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชม
โครงการฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
-
พูนศักดิ์
02-JAN-24 03.59.36 PM
4847
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
0298358
(ฝึก)การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 12
205262
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
ผลงานภายในเดือนธ.ค.
นางสาวจิรดา ปลื้มปร
15-DEC-23 03.55.21 PM
4829
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
0296752
(ฝึก)การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เป็นผลงานของเดือน -
204651
การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ทำหนังสือถึงกองแผน
ชรินทร์
12-DEC-23 01.57.07 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter