แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
583
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
180445
(ฝึก)การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
พิษณุพงษ์
15-OCT-20 10.20.01 AM
582
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
180441
(ฝึก)การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว(Mitsubishi)ด้วยPLC(Mitsubishi) 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
พิษณุพงษ์
15-OCT-20 10.19.06 AM
581
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
180403
(ฝึก)PLC ระดับ 2 30 ชม
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 6
001560
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
พิษณุพงษ์
15-OCT-20 10.12.06 AM
575
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
179378
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 3
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
บุษยพรรณ
15-OCT-20 08.57.26 AM
574
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
18021
(ฝึก)ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน -
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
บุษยพรรณ
15-OCT-20 08.56.48 AM
573
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
180221
(ฝึก)ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 11
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
บุษยพรรณ
15-OCT-20 08.56.01 AM
572
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
180226
(ฝึก)ช่างพ่นสีรถยนต์ 420 ชม
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 11
001573
โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
-
บุษยพรรณ
15-OCT-20 08.55.18 AM
571
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
179380
(ฝึก)การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมPhotoshopและILLustrator 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 11
001583
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
บุษยพรรณ
15-OCT-20 08.51.19 AM
570
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
179522
(ฝึก)การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 12
001583
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
บุษยพรรณ
15-OCT-20 08.50.24 AM
569
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
179383
(ฝึก)การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชม
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 12
001583
โครงการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
บุษยพรรณ
15-OCT-20 08.48.48 AM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter