แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3323
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0276965
(ฝึก)เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม. รุ่นที่ 4
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 3
196066
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
ธนาทิพ
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
29-SEP-22 09.18.28 AM
3303
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
0285391
(ฝึก)การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 9
195994
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ผลงานเดือนกันยายน
ธนวันต์
23-SEP-22 04.36.35 PM
3283
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
0285146
(ฝึก)การประยุกต์ระบบโซลาเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 8
195882
การประยุกต์ระบบโซลาเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
พงษ์ลดา ทาเวียง
พงษ์ลดา ทาเวียง
21-SEP-22 01.53.59 PM
3263
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
0285148
(ฝึก)การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 8
195845
การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
ผลงานเดือนกันยายน
พงษ์ลดา ทาเวียง
20-SEP-22 03.10.13 PM
3244
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
0284923
(ฝึก)การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชม. รุ่นที่ 27
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 10
195618
การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
-
นางสาวดารารัตน์
07-SEP-22 03.28.06 PM
3243
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
0284976
(ฝึก)การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชม. รุ่นที่ 2
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
เป็นผลงานของเดือน 9
195636
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
-
นางสาวดารารัตน์
07-SEP-22 03.25.45 PM
3223
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
0276770
(ฝึก)กระบวนแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดความสูญเสียในวงจรการผลิต 12 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
เป็นผลงานของเดือน 8
0285237
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชม
โครงการเพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
สง่า แสนเดช
ทิพย์ไพลิน ยินดี
05-SEP-22 09.20.50 AM
3203
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
0280968
(ฝึก)ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชม. รุ่นที่ ขาเทียม3
โครงการพัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
เป็นผลงานของเดือน 2
195395
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชม
โครงการพัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
-
พิมพ์นารา
16-AUG-22 11.05.21 AM
3183
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
0277142
(ฝึก)ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชม. รุ่นที่ ขาเทียม3
โครงการพัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
เป็นผลงานของเดือน -
195317
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ 36 ชม
โครงการโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน
-
ครรลอง หลวงทะโลก
08-AUG-22 04.33.50 PM
3163
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
0284357
(ฝึก)ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 7
195196
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชม
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ทิพย์ไพลิน ยินดี
ทิพย์ไพลิน ยินดี
21-JUL-22 03.24.30 PM

จำนวนข้อมูล 633 รายการ : จำนวนหน้า 64 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###