แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รุ่น/สาขาที่ต้องการย้าย
สาขา/โครงการปลายทาง
ผู้อนุญาต
ผู้แจ้งย้าย
วันที่แจ้งย้าย
แก้ไข
3783
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
00078209
(ทดสอบ)ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
00078439

โครงการ
-
สุมิตตรา นุ่นนุ้ย
24-FEB-23 10.31.53 AM
3763
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
0288372
(ฝึก)การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม. รุ่นที่ 1
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เป็นผลงานของเดือน 2
200504
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม
โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
-
กมลวรรณ
23-FEB-23 09.28.05 AM
3746
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
00077506
(ทดสอบ)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เป็นผลงานของเดือน 2
034906
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผลงานภายในเดือน 2
น.ส.พัชราวลัย ธนารุณ
21-FEB-23 03.39.50 PM
3745
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
035071
(ทดสอบ)พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
เป็นผลงานของเดือน 7
001846
โครงการโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
-
เจนจิรา สุวรรณบำรุง
21-FEB-23 02.59.29 PM
3744
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
00078238
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035114
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
ศุภวรรณ สุขประเสริฐ
21-FEB-23 01.33.51 PM
3743
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
00078211
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 2
035114
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
ศุภวรรณ สุขประเสริฐ
21-FEB-23 01.32.22 PM
3723
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
0288033
(ฝึก)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชม. รุ่นที่ 3
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน -
200462
ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 ชม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-
วณิชชา
20-FEB-23 01.51.01 PM
3704
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
034701
(ทดสอบ)ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
001903
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานเดือน 3
กรวิการ์
15-FEB-23 05.15.53 PM
3703
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
00078265
(ทดสอบ)พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ครั้งที่ 2
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 3
035129
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานเดือน 2
กรวิการ์
15-FEB-23 05.14.36 PM
3685
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
00077839
(ทดสอบ)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
เป็นผลงานของเดือน 1
035136
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มเติม
-
พิมพ์นารา
15-FEB-23 03.54.03 PM

จำนวนข้อมูล 667 รายการ : จำนวนหน้า 67 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] ต่อไป>>

ย้ายเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการ กำลังดำเนินการย้าย แจ้งเลขรหัสรุ่น/สาขาผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2246 1936 เบอร์ภายใน 1502 เว็บไซต์ datacenter